Skip to main content

Teremtésvédelem

teremtesvedelem 2Ararát

A Magyarországi Evangélikus Egyházban (MEE) működő természet-, környezet- és teremtésvédelmi munka, törekvések, közösségek és együttműködő csoportok átfogó neve Ararát. A bibliai teremtéstörténet szerint a vízözön után az Ararát-hegy tetején ért földet Nóé bárkája, innen szabadultak ki az állatok és az emberek, hogy újra birtokba vegyék a lakható földet. Ezért az Ararát mindmáig az újrakezdhető élet jelképe. Az újrakezdés teológiai értelemben az idővel való kapcsolatunkra ablakot nyitó áldás.

Az MEE 2008 őszén hívta életre Ararát Teremtésvédelmi és Ökoteológiai Munkacsoportját, hogy a teremtett világ jelenlegi állapotát reálisan felmérő közreműködőkkel és társadalmi szereplőkkel közösen értelmes és következetes válaszokat keressen a minden ember felelősségét érintő kérdésekre és jelenségekre. Az MEE Ararát Teremtésvédelmi Munkaága 2019-ben vált önálló, országos munkaterületté az MEE Gyülekezeti és Missziói Osztályával együttműködve, azzal a céllal, hogy támogassa és összefogja az egyházunkban és közösségeinkben megvalósuló teremtésvédelmi munkát, és az egyházi élet mindennapi gyakorlatává válhasson a teremtett környezettel számot vető magatartás. A munkaág a teremtett világunk értékeinek megóvásáért kiálló keresztény élet fontosságát hirdeti, szemléletformáló programokkal, segédanyagokkal, kiadványokkal és gyakorlati útmutatással támogatja a közösségi törekvéseket gyülekezeteinkben, nevelési és oktatási, valamint diakóniai intézményeinkben és az azok köré szerveződött közösségekben.

teremtesvedelem 1Műveld és őrizd! evangélikus egyházi teremtésvédelmi program (MEET)

Az MEE Ararát Teremtésvédelmi Munkaága 2020-ban indított átfogó teremtésvédelmi programot egyházunkban Műveld és őrizd! evangélikus egyházi teremtésvédelmi program (MEET) néven. A kezdeményezés célja, hogy támogatást és keretet nyújtson különböző közösségeink (gyülekezetek, intézmények és kisközösségek) számára teremtésvédelmi céljaik és törekvéseik megvalósításához, továbbá a közösségi együttműködés lehetőségének megteremtéséhez. Az önkéntes elven működő program – felekezeti hovatartozástól függetlenül – minden közösség számára felkínált ökumenikus együttműködési lehetőség, amelynek keretében minden közösség maga határozza meg saját, egyedi teremtésvédelmi programtervét. A résztvevők egymást is támogatják céljaik megvalósításában jó gyakorlataik, programjaik és tapasztalataik megosztásával.

A MEET-ről további részletek és elektronikus bemutatóanyagok a program honlapján érhetők el.

Teremtés hete

Az őszi időszak minden évben világszerte a teremtésvédelem kiemelt ökumenikus ünnepi időszaka. A szeptember 1. és október 4. között tartott teremtés ünnepi időszaka (Season of Creation) elnevezésű alkalom keretébe ágyazva Magyarországon 2009 óta az október első (hálaadó) vasárnapját megelőző héten ünnepeljük a Teremtés hetét. Az annak témáját kidolgozó és az ünneplést előkészítő Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoportnak az Ararát munkacsoport is alapító tagja. A Teremtés hetéhez szerkesztett segédanyagot a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) adja ki.

teremtesvedelem 3Őshonosgyümölcsfa-program

A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfafajták megőrzésében való együttműködésre kötött, 2011-ben Pannonhalmán aláírt ökumenikus megállapodás értelmében az MEE is együttműködik a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központtal, és evangélikus templomkertekben és területeken is ültettek őshonos gyümölcsfákat. Évről évre bővül a programba jelentkező egyházi közösségek száma.

ECEN

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) természetvédelmi kérdésekkel foglalkozó szerve az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (European Christian Environmental Network – ECEN). Az európai egyházakat tömörítő hálózatnak az MEE is tagja, egyházunk képviseletét az Ararát munkacsoport látja el.

Az MEE Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoportjának és Munkaágának aktuális híreiről a szervezet Facebook-oldalán és a negyedévente megjelenő Ararát-hírlevélből lehet értesülni.