Kiemelt témák

 • Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Egy regisztrált civilszervezetet és egy technikai számmal rendelkező vallási közösséget támogathatunk így. 

 • A böjt a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi az embernek Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.

 • Közel két évtizede Angliában született meg a házasság hetének ötlete. A programsorozat minden évben Bálint-nap környékén a házasság és a család fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. A kezdeményezéshez itthon és külföldön egyaránt rendszeresen csatlakozik számos ismert személyiség is, kifejezve elköteleződését a házasság, a család intézménye mellett. Magyarországon 2021-ben a hét arcai Pálúr János orgonaművész, a Budapest-Fasori Református Egyházközség kántora és felesége, Pálúr Kornélia magyar–angol szakos tanár, a Julianna Református Általános Iskola igazgatóhelyettes.

 • 2021. január 17–24. között ismét megrendezésre kerül az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imahét idei mottója: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9). Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek e mottó jegyében közösen tartanak istentiszteleteket, és imádkoznak a keresztények egységéért, ám a koronavírus-helyzetre való tekintettel idén az aktuális járványügyi intézkedéseinek figyelembevétele mellett.

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnökségének tagjai, Fabiny Tamás püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő egy közleményben arra biztatták egyházunk tagjait, hogy éljenek a vakcina beadatásának lehetőségével. Az alábbiakban a nyilatkozat mellett az oltással kapcsolatos további gondolatokat is elolvashatják.

 • 2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen! 

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei egyként buzdítják a hittestvéreket, hogy 2021-ben ne csak vallják majd meg felekezeti hovatartozásukat, hanem hangsúlyozzák ennek fontosságát családtagjaik és barátaik körében is. Egymás számontartása most a népszámlálásban is közös ügyünk! 

 • 2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

 • A Luther Kiadó és az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) közös gondozásában a közelmúltban megjelent tanulmánykötet szerzői – az EHE oktatói – kerekasztal-beszélgetések keretében szólalnak meg, hogy személyesen is megvitassák témáikat.

 • Lutherrel a fügefa alatt címmel indította el négy részes sorozatát a reformáció hónapjában a Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. A rövid részeket Youtube csatornájukon osztották meg a közösség tagjaival. A sorozat első része október 7-én a Sola Scriptura témáját járja körül. A sorozatban közreműködik: Molnár Lilla, Blázy Árpád, Nagy Szabolcs, Gáncs Tamás, valamint a Fővárosi Protestáns Kántorátus Pap Kinga Marjatta vezetésével. Orgonán kísér: Németh Sándor. 

   
 • 2020. szeptemberben teológiai könyvestek elnevezéssel új sorozat indult útjára a Luther Kiadó és az Evangélikus Hittudományi Egyetem közös szervezésében. A vírusjárvány miatt egyelőre csak az online térben megtekinthető kerekasztal-beszélgetések témájául egy-egy, a Luther Kiadó által korábban megjelentetett könyv szolgál. 

 • Az idei tanévtől minden diák, aki evangélikus intézményben tanul, megkapja az Iskolai énekeskönyvet, azaz énekeskönyvünk kivonatát, amely az énekekhez gitárakkordokat is társít. Az ehhez kapcsolódó videókban, felkért előadók bemutatják a kísérési módokat, és megválaszolják az elvi és gyakorlati kérdéseket, ismertetik a kötetben található akkordjelölések megfejtésének módját.

 • Az idei évben is kora ősszel ünnepeljük a Teremtés hetét. A hálaadó vasárnapot megelőző héten, a 2020. szeptember 27. – október 4. közötti időszak lehetőséget kínál közösségeinknek, hogy figyelmünket a teremtett világ értékei felé fordítsuk és közösen ünnepeljük mindazt, amit Teremtőnktől kapunk. Az alábbiakban az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport által készített füzetben megjelent, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos gondolatokat adjuk közre.

 • Az alábbi gyűjteményünkben olvashatják a Magyarországi Evangélikus Egyház járványhelyzettel kapcsolatos elnökségi-, vezetőségi tájékoztatóit, püspöki pásztorleveleit, valamint az Országos Iroda osztályainak közleményeit. Helyet kapnak itt azok a cikkeink is, amelyek a koronavírus (COVID-19) járvánnyal kapcsolatban az Evangélikus.hu oldalán megjelentek.

 • Új sorozatot indított az EPSZTI honlapján. A távolságot találkozásra cserélés jegyében az evangélikus nevelés sokszínűségét és értékgazdagságát hetente egy-egy páros portrén keresztül mutatják be. A cikkekben mindig két olyan embert szólítanak meg, akik valamilyen módon kapcsolódnak az evangélikus oktatáshoz. Az egymást személyesen nem feltétlenül ismerő interjúalanyok egyazon kérdéssor alapján válaszolnak, és válaszaik alapján hasonlóságról, egybecsengésről árulkodó pontokat keresnek.

 • Trianon. Több mint szó: fogalom. Velünk él száz éve. Diktátum, oktrojált „béke”. Egy nép, közösségek, egyházak, családok, egyének drámája, amely magába foglal küzdelmet, reményt, veszteséget, megbékélést, összefogást, összetartozást. Gyökeres átalakulást hozott az új helyzet egyházunkban is. Emlékezzünk!

 • 2020. tavaszán megjelent a Háló. Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról 1945–1990 harmadik kötete. Szerkesztette: Mirák Katalin, sorozatszerkesztő: MEE Tényfeltáró Bizottsága, kiadó: Luther Kiadó.

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház két új műfajjal bővíti a digitális templomhasználatot Szentháromság ünnepéig. Az örvendetesen sok gyülekezeti kezdeményezés mellett – azokat tovább ösztönözve – ezek a közös igehallgatási és együttgondolkodási formák átnyúlnak a földrajzi-elérési távolságokon, bevonva a professzionális televíziós technika lehetőségeit, közös alkalmakat kínálnak a magyar evangélikusság számára.

 • Idén is van lehetőség minden adózó számára, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. 2020. március 16-ától már elérhetőek az elektronikus személyijövedelemadó-bevallás tervezetek az adóhatóság honlapján. A tervezet elfogadása után már rendelkezni is lehet az egyszerű, online felület segítségével.

 • A 16 oldalas, ingyenes „Mi, evangélikusok” című kiadvány célja az evangélikus sajtót kevésbé követő egyháztagoknak, oktatási intézmények érintettjeinek és további érdeklődőknek a megszólítása és elérése. A lap még a járványügyi helyzet előtt készült. Reménység szerint a veszélyhelyzetet követően egyházi eseményeken és gyülekezeti alkalmakon, oktatási és diakóniai intézményekben ingyenesen, nyomtatott formában mindenki megkaphatja a lapot. A kiadványt az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársai szerkesztették az 1%-os kampány keretén belül. Támogatta a Magyarországi Evangélikus Egyház.

 • Győri András Timótheus kollégánkat arra kértük, adjon technikai tanácsokat azoknak a gyülekezeteknek, lelkészeknek, akik most kényszerültek rá arra, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben, megtegyék az első lépéseket a digitális sztrádán. Az operatőr, vágó és rendező kollégánk figyelembe véve a technikai lehetőségeket, többféle megoldást is leírt.

 • Külhoni magyar evangélikus testvéreinket kértük meg arra, videós üzenetben számoljanak be nekünk arról, hogyan élnek, hogyan éreznek és gondolkodnak a koronavírus járvány idején. Terveink szerint minden héten egy-egy evangélikus megszólalást teszünk fel honlapunkra.

 • Összegyűjtöttük azokat a cikkeinket, amelyek a koronavírus-járvánnyal (COVID-19) kapcsolatban honlapunkon megjelentek.

 • 2020 böjtjében a Luther Kiadó gondozásában megjelent Visszhang – Imádságok, olvasmányok című kötet gondolatainak megosztásával készülünk húsvétra. 

 • 2020-ban immáron tizenharmadik alkalommal rendezik meg hazánkban a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. A február 9. és 16. között zajló országos rendezvénysorozat házaspár arca Semsei Rudolf üzletember és felesége, Dobay Eszter. 

 • 2020. január 19–26. között ismét megrendezésre kerül az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. Igei mottói:„...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk...” (ApCsel 28,2) és „...igen emberségesen bántak velünk...” (ApCsel 28,2).

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata úgy határozott, hogy 2020-ra az úrvacsora tematikus évét hirdeti meg, de ezt a koronavírus járvány miatt meghosszabbították egészen 2021. október 31-ig.

 • 2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

 • Advent idején minden nap megjelentetjük a bibliaolvasó Útmutató napi igéi alapján evangélikus lelkészeink által írt Napi ige című sorozat aktuális elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

 • A Luther Kiadó érdekes és különleges kiadvánnyal jelentkezett: Klaus Douglass és Fabian Vogt 40 nap alatt az Én körül című könyvével, amelyben rajzok, belső lelki térképek, sőt hangok és dallamok mélyítik el a Biblia üzenetével való találkozást. A kiadvány magyar változatához magyar keresztény ifjúsági zenekarok írtak szöveget és zenét.

 • Ingyenesen megtekinthetőek a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos Youtube-csatornáján a Luther élete DVD 1-5. részeit.

 • Közel 10 000 fiatal vett részt 2019. október 10-13. között a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes, ifjúsági akcióban, összesen 120 településen. A három történelmi keresztény egyház 12. alkalommal szervezte meg az akciót, mely során a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok együtt tesznek másokért, környezetükért, és segítenek ott, ahol szükség van rájuk, követve az idei mottó felszólítását: „Szeretettel szolgáljatok egymásnak!” (Gal 5,13).

 • Az LVSZ világgyűlése 1984. július 22-től augusztus 5-ig ülésezett Budapesten, tehát épp 35 évvel ezelőtt. Cikkeinkben erre emlékezünk.

 • A harminchetedik európai protestáns egyházi napok 2019. június 19-től 23-ig tartott Dortmundban.

 • 2020-ban ismét megrendezésre kerül a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó. 

 • Böjti sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakos, végzős hallgatói által írt meditációkat olvashatják. 

 • Kérjük, támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyház társadalmi szolgálatát!

 • Hazánkban 2019-ben tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.

 • A 2019-es imahét cikkei honlapunkon.

 • Túróczy Zoltán Ne félj! című áhítatos könyvének gondolatait szeretnénk közreadni honlapunkon az evangélikus püspök hagyatékát gondozó Túróczy-hagyaték Alapítvány kérésére.

 • 2018 adventjében publikált cikkeink, videóink.

 • Evangélikus egyszeregy mindenkinek.

 • Az Evangélikus.hu és a Zákeus Média Centrum gyűjtőkről készített sorozatot, amelynek egyes részeit heti elosztásban, folyamatosan közöljük majd honlapunkon.

 • Az Európai Egyházak Konferenciája Budapest után idén Újvidéken tartotta nagygyűlését mintegy ötszáz protestáns, anglikán, és ortodox küldött, valamint számos ökumenikus szervezet képviselőjének jelenlétében.

 • A Déli Evangélikus Egyházkerületben a kerületi felügyelői tisztségre négyen is kaptak jelölést, közülük hárman vállalták a jelöltséget. Mindannyiuknak ugyanazokat a kérdéseket tettük fel. Párhuzamos interjúk.

 • Evangélikus Élet magazinunknak ez a tematikus száma a presbiteri szolgálatot helyezi középpontba. Ezzel is szeretnénk minden régi és új szolgálót személyesen is megszólítani. Amikor azt kérjük, hogy fogadják szeretettel ezt a lapszámot, akkor azzal a nem titkolt reménnyel is vagyunk, hogy minden szolgálattevő rendszeres olvasója lesz az Evangélikus Életnek. Ez a mostani különleges Evangélikus Élet-szám bőséges olvasnivalót kínál a presbiteri szolgálat bibliai hátterével vagy éppen jogi összefüggéseivel kapcsolatban. A múltból és a jelenből számos hiteles presbiteri portrét is megismerhetünk. Könyvajánlókkal, áldásokkal és imádságokkal is szolgálnak a szerzők.

 • Kérjük, támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyház társadalmi szolgálatát!

 • Érdekes, értékes emberek történeteit szeretnénk közreadni.

 • A Luther Kiadó által szervezett sorozat az Üllői úti könyvesboltban.

 • A böjt a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi az embernek Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.

 • Az idei év házaspár arcai Zábori Soma és Fazekas Rita voltak.

 • A Déli Evangélikus Egyházkerület idén püspökválasztásra készül. A püspökjelölteknek, Aradi Györgynek, Kondor Péternek, Szeverényi Jánosnak és Vető Istvánnak ugyanazokat a kérdéseket tettük fel.

 • 2018. január 21 - január 28 között.

 • Hétköznapi életünk során lépten-nyomon eszünkbe jut az ige tanítása. A gyűjtemény szerzője az ilyen pillanatok és helyzetek üzenetét kibontotta, hogy felismerje Isten igéjének örök aktualitását. Bálint Józsefné Kavicsos mederben – Szabálytalan gondolatok című kötete olvasmányos és igei üzenettel alátámasztott gondolatok gyűjteménye. Hétről hétre ezeket a gondolatokat osztjuk meg olvasóinkkal.

 • Adventhez és karácsonyhoz kapcsolódó cikkeink a reformáció ünnepi évében.

 • Amíg régen a misszionáriusok Luther-kabátban, korálok, liturgia és bibliai történetek tanításával foglalkoztak, addig a mai misszionáriusok már más módszereket alkalmaznak az evangélium üzenetének átadására. Sok esetben először az emberek életét kell megmenteni, életkörülményeit kell javítani, csak utána lehet őket evangelizálni.

 • Reformátorunk egykori otthonában, a Luther-házban ünnepélyes keretek között nyitották meg 2017. augusztus 24-én a Wittenbergi Magyar Napokat. Az eseménysorozat egészen augusztus 27-ig tartott. Mi is ott voltunk.

 • 2018-ban július 25. és 29. között ismét megrendezésre kerül a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó. Ezúttal a helyszín Bük lesz.

 • A III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozóra 2017-ben több mint 300 fiatal érkezett Válaszútra Erdély és Magyarország különböző térségeiből.

 • Isten megáldotta a bajor–magyar partnerkapcsolatot: a 25 éves évfordulót ünnepeltük közösen magyar és bajor testvérek a Völgységben, Bonyhádon, 2017. július 6. és 9 között.

 • 2017. május 24. és 28. között került megrendezésre Berlinben a Németországi Protestáns Egyházi Napok (Kirchentag). 

 • A Lutheránus Világszövetség 12. nagygyűlésén egyházunk delegáltjai is részt vettek, akik közül Mesterházy Balázs harkai lelkész napi frissítésben osztotta meg velünk élményeit.

 • A II. világháború utáni kommunista diktatúra alatt hazánkban nemzedékek nőttek fel hit és vallásos erkölcsi nevelés nélkül. A rendszerváltás után az ateista ideológia egyeduralmától szabadulva, voltak akik csak divatból keresztelkedtek meg. Ám sokakat belső lelki igény hajtott a hit, Isten és keresztyén közösségek felé. Sorozatunkban ez utóbbiak vallanak arról, miért éppen az evangélikusok közösségét választották.

 • Pápai Pásztoridők címmel jelenik meg a reformáció emlékévében egy kiadvány, amelynek egyes számait honlapunkon is publikáljuk. 

 • 2017-ben is számos böjti összeállítással hangolódtunk az egyik legnagyobb keresztény ünnepre, húsvétra.

 • Kérjük, támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyház társadalmi szolgálatát!

 • A Magyarországi Luther Szövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága szervezésében jubileumi előadássorozatra kerül sor minden hónap utolsó csütörtökén a Deák téri Evangélikus Országos Múzeum előadótermében. Az egyes alkalmakon történtekről videófelvétel is készül.

 • Hazánkban tizedik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. A február 12-én kezdődő és február 19-ig tartó programsorozat szervezői országszerte és a határon túl, több mint 250 előadással, kulturális programmal irányítják rá a figyelmet a házasság, a család fontosságára.

 • A 2017-es esztendőben az ökumenikus imahetet január 15–22. között tartották, amelynek alapgondolata: „Megbékélés – Krisztus szorongató szeretete” (2Kor 5,14-20)  volt.

 • A nyugalmazott evangélikus lelkész gondolatait a Zákeus Média Centrum stábja rögzítette. Archív felvétel!

 • Reformáció hétről hétre címmel indult sorozat a Duna Televízióban illetve a Duna World műsorán. A csatorna engedélyével ezeket az epizódokat honlapunkon is közöljük.

   

 • Marschalkó Gyula nyugalmazott evangélikus lelkész sokszor utazik metróval Budapesten, és az a gondolata támadt, hogy a metrón imádkozni is lehet. Sorozatunkban az M2-es metró állomásai között imádkozik a lelkész, az Örs vezér tértől egészen a Déli Pályaudvarig. A vasárnap kezdődő Aliansz imahét és az utána következő ökumenikus imahét alkalmaira szeretnénk így ráhangolódni.

 • Az evangelikus.hu adventi üzenet című sorozatában lelkészek gondolatait olvashatják.

 • Új sorozatot indítunk az evangelikus.hu oldalán. Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket az következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. ARCHÍV FELVÉTELEK! EGYHÁZTÖRTÉNETI KURIÓZUMOK!

 • Az Evangélikus Országos Múzeum Luther öröksége címen nyitott új állandó kiállítást 2016. november 11-én az Insula Lutheranán, a Belváros szívében.

 • 2016. október 31-én, a reformáció emléknapján Ferenc pápa is részt vett azon az ökumenikus imán, majd gálán, amelyet a Lutheránus Világszövetség és az Apostoli Szentszék szervezett. 

 • A 499. reformációi évfordulón már az 500. jubileumi ünnepre tekintettünk.

 • Biztatás közösségi imádkozásra. Az Úr indít minket a vele való kapcsolatra, beszélgetésre. Nem mi akarunk, kopogtatunk, dörömbölünk csupán, hanem ő az, aki meglát minket, megszólít, magához von, kijelenti magát. Ez az imádság titka, ereje, lényege. Az imádkozás Szentlélek által működik: ő vonz, vezet, segít, adja a gondolatokat.

 • A Teremtés hetének idei vezérigéje: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." (Mt 5,5) 

 • Az Evangélikus.hu oldalán a Zákeus Média Centrum régi, archív videofilmjeinek segítségével szeretnénk feleleveníteni az 1990-es és 2000-es években Gödöllőn zajlott Jubál fesztiválok hangulatát.

 • A Budavári Evangélikus Szabadegyetem előadásai.

 • Áldás leszel! – ez a mottója az idei Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozónak, amelyet a Mátra Kempingben tartanak július 27. és 31. között.

 • A magyar nyelvű Biblia szülőföldjén, a református Betlehemben, azaz Vizsolyban jártunk, hogy a reformáció 500. évfordulójához közeledve közelebb hozzuk az itt elkészített, Vizsolyi Biblia néven emlegetett Szentírás történetét.

 • Videó: Zákeus Média Centrum

 • Reisinger János irodalomtörténész előadássorozata Nagytarcsán.

 • A hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja, amelynek célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Ezen apropóból sorozatot indítunk honlapunkon és Győri András Timótheus kedvenc madarairól szóló írásait osztjuk meg az olvasókkal.

 • Én vagyok! címmel 2009 októberében reformációi evangélizációt tartottak Pesterzsébeten. A nyolc részből álló sorozat archív felvételeit adjuk most közre. Hisszük, hogy az elhangzott idehirdetések, bizonyságtételek ma is megszólító erejűek.

 • Föld Sója Közép-Európai Keresztény Találkozót Budapesten rendeték meg, 2016. július 7. és 10. között. 

 • Három egyetemi tanár vallott a megtéréséről, és a hivatásukra gyakorolt hatásairól a Metanoia – Irányváltás című fórumon. A negyedik alkalommal, egy kerekasztal-beszélgetésen, egymással is kicserélték ezzel kapcsolatos gondolataikat. A Zákeus Média Centrum archív felvétele. Sorozat az evangelikus.hu oldalán.

 • Bő 5 hónappal a Szélrózsa előtt előtalálkozón gyűltek össze a fiatalok 2016 február 20-án, az aszódi evangélikus gimnáziumban, hogy a 2016. július 27-31. között sorra kerülő immár 11. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozóra készüljenek.

 • Az evangelikus.hu idén is böjti sorozatot indít. Tartson velünk, tekintsünk együtt húsvét felé tartó utunkon az Isten igéjére.

 • Kérjük, támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyház társadalmi szolgálatát!

 • A Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközségben 2007-től minden év tavaszán evangelizációs sorozatot tartanak. 2007. április 19-től 22-ig Van egy név címmel Verasztó János a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület missziói lelkésze volt az igehirdető. Az újesztendő ünnepén, Jézus névnapja után, öt prédikációban hallhatunk bibliai igék fényében Jézus nevének üzenetéről.

 • Mit ad hallgatóinak az Evangélikus Hittudományi Egyetem? - Összeállítás az Evangélikus Élet hetilapban, 2015. novemberében.

 • Reisinger János irodalomtörténész Győzelmes reformáció címmel tartott előadássorozatot 2015-ben a Benczúr utcában. 

 • 2015. szeptember elsején megkezdődött a tanítás az evangélikus oktatási és nevelési intézményekben is. Összegyűjtöttük az évnyitókról szóló beszámolókat.

 • Evangélikus fiatalok ezer kilométeres kerékpártúrát tettek az ezeréves Magyarországon, egyháztörténeti kincseket keresve. Erről szól a Zákeus Média Centrum filmsorozata.

 • A II. Köz-Ép-Pont találkozón közel 400 erdélyi és magyarországi fiatal gyűlt össze, hogy 2015. július 28. és 31. között a gyimesközéploki Borospataka Skanzenben a határokról beszélgessenek.

 • Sorozatunkban hat kántort mutatunk be, akik mindannyian gyülekezeti szolgálatuk mellett valami különleges tulajdonsággal bírnak. Érdekes, értékes embereket ismerhetnek meg. Videó: Győri András Timótheus

 • Evangelizációs sorozatot indítunk az evangelikus.hu oldalán. A látás Istene címmel a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközségben 2011. május 13-15. között tartottak evangelizációt, ahol minden egyes alkalommal felkért bizonyságtevők az életük példáját mondták el a gyülekezetnek, majd pedig Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkész hirdette Isten igéjét.

 • A nyugat-európai valamint a magyarországi menekültkérdéssel, a migráció, a bevándorlás kérdésével kapcsolatos cikkeinket egybegyűjtöttük. (2015 májustól)

 • 2015. június 3. és 7. között rendezték meg a németországi Stuttgartban a Német Protestáns Egyházi Napokat. Az alábbiakban tudósításainkat olvashatják.

 • Evangelizációs sorozatot indítunk az evangelikus.hu oldalán. Vedd át a neked szabott fehér ruhát! címmel a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközségben 2008. április 24-27 között tartottak evangelizációt, ahol minden egyes alkalommal a ruháról beszélgettek, felkért bizonyságtevők az életük példáját mondták el a gyülekezetnek, majd pedig Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkész hirdette Isten igéjét.

 • Felvállalni úgy a gyermeket, hogy nem számítottam rá? A szabadsághoz való jog csak nekem jár? Mi az élet értéke? Honnan számítjuk az életet és mi az élet méltósága?  Ezekre a kérdésekre kerestük a választ cikkeinkben.

 • Bach közelében címmel indított sorozatot az evangelikus.hu. Kortárs zenészek, írók, építészek, püspökök vallottak arról, hogy mit jelent számukra Johann Sebastian Bach zenéje.

 • Dél-Afrikában a zuluk ébredését német származású evangélikus misszionáriusok indították el. Sorozatunk nyolc részben mutatja be ennek a missziónak a múltját és jelenét.

 • Szélrózsa-utótalálkozóra került sor a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban 2015. február (27-)28-án. Az ott készült anyagaink összefoglalója itt található.

 • Az evangelikus.hu idén is böjti sorozatot indít. Tartson velünk, tekintsünk együtt húsvét felé tartó utunkon az Isten igéjére.

 • Megtartó hűség - Ez lesz a mottója a 2015. február 8. és 15. között megrendezésre kerülő Házasság hetének.

 • Miért válasszuk gyermekünknek az evangélikus hit- és erkölcstant?

 • Támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyház társadalmi szolgálatát!

 • Tanítványok vagyunk mottóval hirdette meg egyházunk 2015-re a reformáció és oktatás tematikus évet. 

 • Az évről-évre megrendezésre kerülő Aliansz imahét Krisztussal, és a Ő, más közösségbeli követőivel való találkozást, a hitben való megerősödést és egymás hitéből is építkező bátorítást jelenti sokunknak. Ebben az évben a Úr imádságával, a Miatyánkkal fogunk foglalkozni napról napra.

 • A világ közel 80 millió evangélikusának 2015-ös bibliai jelmondata így hangzik: „Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére” (Rm 15,7). Felhívás az egyház népéhez és a jóakaratú emberekhez segítségnyújtásra a rendkívüli hidegben.

 • 2015-ben is megrendezésre került az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az alábbiakban az imahéthez kapcsolódó anyagainkat tekinthetik. Az imahét vezérigéje a következő lesz: Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn 4,7)

 • Az evangelikus.hu idén is adventi sorozatot indít. Tartson velünk, hogy az adventi várakozás az Isten igéjére való várakozássá és a szeretet megélésének örömévé változzon.

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége 2014. augusztus 21-én kiadott közleményében arra kérte az evangélikus gyülekezeteket, hogy csatlakozzanak az iraki keresztényekért indított akcióhoz. „Kérjük a mellékelt felhívás hirdetését a vasárnapi istentiszteleteken, és az augusztus 31-i offertórium beküldését az Országos Egyházhoz, ahonnan összesítve kerül továbbításra az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül az iraki rászorultakhoz” – írta a lelkészeknek szóló kísérőlevélben Gáncs Péter elnök-püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő.

 • 2014. augusztus végén illetve szeptember elején iskoláinkban tanévnyitóval kezdték a 2014/2015-ös tanévet. Ezek az eseményeik olvashatók itt.

 • A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium újraindításának 25. évfordulóját ünnepelték 2014. szeptember elsején. Összefoglaló.

 • 2014. július 16. – 20. között Soltvadkerten került megrendezésre a 10. Szélrózsa – országos evangélikus ifjúsági találkozó. Az alábbiakban ehhez kapcsolódó anyagaink olvashatóak.

 • 2014. július 4. és 6. között kerül sor Wroclawban a közép- és kelet-európai keresztyén találkozóra. Az alábbiakban az erről szóló cikkeinket olvashatják.

 • 2014. május 31-én a Sapientia Szerzetesi Főiskola Auditorium Maximum terme látta vendégül az ország különböző pontjairól érkezett diákokat, akik a Van egy álmom, vagy más, szabadon választott témában adtak be versenyfilmeket. A diákfilmszemle anyagai egy helyen.

 • Virágvasárnap lett nyilvánossá a március végén rögzített evangélikus flashmob, amely az evangélikus identitás erősítésén túl arra emlékeztet, hogy Heinrich Heine szerint Luther Márton és társai 1521. április 16-án a wormsi birodalmi gyűlésre menve énekelték ezt – a világszerte az evangélikusság himnuszaként ismert – zsoltárfeldolgozást. Ezzel kapcsolatos cikkeinket itt tekinthetik meg.

 • 2014-ben böjt első vasárnapjától böjti meditációsorozat indítottunk az evangelikus.hu oldalán, hogy rövid olvasmányok és mellettük megjelenő vizuális tartalmak segítségével lehetőséget teremtsünk arra, hogy a böjti időszakban életünk lényegi kérdéséhez, a Krisztushoz való tartozás lehetőségéhez útmutatást és elmélyedést nyerjünk.

 • 2014. február 28. és március 2. között rendezték meg az evangélikus gimnáziumok országos kórustalálkozóját. A kétévente megszervezésre kerülő országos találkozót 6. alkalommal hívták össze. A helyszín ezúttal Sopron volt, ahol – Tölli Balázs igazgató vezetésével – harmadszor adnak helyet az egész-hétvégés együttlétnek. 

 • 2014. február 16-án hazánkba látogatott a finnországi Mikkeli Evangélikus Egyházkerület püspöke, dr. Seppo Häkkinen, hogy egy több éve tartó folyamatot megkoronázhasson: testvér-egyházkerületi megállapodást írtak alá Szemerei Jánossal, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökével. A látogatás alatt történeteket gyűjtöttük össze.

 • Ők is evangélikus hittanra jártak – Miért válasszuk gyermekünknek az evangélikus hit- és erkölcstant?

 • A család értékeire és fontosságára hívják fel a figyelmet az idén hetedik alkalommal megrendezendő Házasság hete programsorozat szervezői, köztük civil szervezetek és egyházak. A 2014. február 9-16 között megrendezendő országos rendezvény céljai közé tartozik az is, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, és ötleteket adjon a házasságban problémákkal szembesülőknek.

 • Két szárnnyal többet segítesz. - A civil 1 % mellett az egyházi 1 %-kal is támogathatsz anyaóvókat, iskolákat, szeretetotthonokat.

 • 2014. január 21-én megjelent a Háló 2. Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról1945–1990. Egyházvezetők 1. Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő. Szerkesztő: Mirák Katalin. Budapest, Luther Kiadó, 2014. Az alábbiakban az e körül kibontakozott véleményeket közöljük.

 • A hajléktalanok és mélyszegénységben lévők helyzetére, társadalmi kiszolgáltatottságára kívánjuk felhívni az olvasók figyelmét azzal, hogy az elkövetkezendő időszakban fokozott hangsúlyt fordítunk azokra, akiken már a rezsicsökkentés sem segít. 2014 éveleji sorozatunk anyagai.

 • A reformáció 500. évfordulójára való készülés jegyében, a tematikus emlékévek sorában, 2014 a Reformáció és kultúra éve egyházunkban. Az ezzel kapcsolatos híreinket gyűjtöttük itt egybe.

 • 2014-ben január 19. és 26. között kerül megrendezésre az ökumenikus imahét. A magyarországi rendezvényeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében bonyolítják le. A témában összegyűjtött anyagainkat itt olvashatják.

 • 2013. adventi várakozásában evangélikus lelkészeket kérdeztünk többek között Jézus születésének mai aktualitásáról.

 • Advent van, karácsonyra készülünk. Gyűjteményünkben az evangelikus.hu ezzel kapcsolatos régi és új anyagait találhatják meg.

 • Az Evangélikus Országos Múzeum tudományos konferenciát szervezett a Reformáció és tolerancia évében a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Az Evangélikus-zsidó kapcsolatok történetéről az újkori Magyarországon címmel rendezett, 2013. november 25-én és 26-án zajló program Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök és Schweitzer József nyugalmazott főrabbi köszöntőjével kezdődött. 

 • A Milánói Ediktum 1700. – A keresztény egyházak öröksége és feladata a XXI. században elnevezésű konferenciát az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Magyar Katolikus Egyházzal, a Magyarországi Református Egyházzal, a Magyarországi Evangélikus Egyházzal és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsával közösen szervezte meg 2013. november 21-én azért, hogy együtt megemlékezzenek a vallásszabadság egyik legjelentősebb, Európa későbbi történelmét, arculatát, kultúráját meghatározó dokumentumáról.

 • 2013. november 18-án a Norvég Egyházi Szolgálat Izraelért és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében került sor Az antiszemitizmus mint teológiai és társadalmi probléma című konferenciára az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A konferencia védnöke dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök, a Keresztény-Zsidó Társaság ügyvezető elnöke volt. Az előadásokról készült videókat cikkünk végén nézhetik meg.

 • Ökumenikus eszmecserét folytattak az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a magyar tudomány napja apropóján arról, mit jelent a Krisztus-követés kihívása egy közösség számára az étkezőasztaltól az Úr asztaláig. Jut-e hely mindenkinek az egyházban? – tették fel a kérdést 2013. november 7-én. A nap végén doktorrá avatásra és egyetemi tanárok beiktatására is sor került. Honlapunkon az előadásokat meglehet újra hallgatni.

 • 2013 reformáció hónapjában az evangelikus.hu különös figyelmet fordított arra, hogy különböző irányokból és nézetekből meghatározzuk evangélikus identitásunkat. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy keretsük, hogy mitől válhatunk láthatóan evangélikussá. 

 • Képek és csatolt fájlok.

 • „Élet Istene, vezess minket igazságra és békére" a mottója az Egyházak Világtanácsa 2013. október 30-án kezdődő 10. nagygyűlésének. A koreai Puszanban (Busan) hét év után találkoznak újra a keresztény egyházak küldöttei szerte a világból. 

 • Utópia a két protestáns (református és evangélikus) felekezet egyesülése? - vetette fel a kérdést Bölcsföldi András református lelkész a parokia.hu Közös(s)ég magazinjának oldalán. Az alábbiakban az erre érkezett véleményeket gyűjtöttük össze.

 • A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház ifjúsági bizottságai idén hatodszor indították útjukra országos ökumenikus önkéntes ifjúsági akciójukat. A kezdeményezésben 2013. október 10. és 13. között több mint nyolcezer önkéntes vett részt az ország 86 településén, ahol 350 szociális, ökológiai vagy fejlesztő projektet végeznek el. Összefoglaló anyagunk az eseményekről.

 • 2013. október 12-én, immáron hagyományosan a Deák téri evangélikus templom adott otthont az országos evangelizációnak. Az alkalomról számos videófilmet készítettünk.

 • A Pápai Evangélikus Egyházközségben Pál apostol Galatákhoz írt levelének, Luther Márton által 1519-ben készített magyarázatait veszik sorra bibliaóra keretében. Az egyes alkalmakat Weltler Sándor nyugalmazott evangélikus lelkész szervezi. Az előadások szövegét hozzájárulásával közöljük honlapunkon. Szöveg: Weltler Sándor

 • 2013. szeptember 27-29. között az orosházi Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban tartották az evangélikus gimnáziumok országos találkozóját (EGOT). Erről szóló anyagainkat itt találják.

 • 2013. szeptember 14–22. között rendezik meg azt az országos programsorozatot, mely a művészet és egyház kapcsolatára fókuszál. Az Ars Sacra Fesztivál országos rendezvénysorozathoz múzeumok, templomok, koncerttermek és művelődési házak is csatlakoztak. 

 • A Lutheránus Világszövetség Tanácsa éves gyűlését tartotta 2013. június 13. és 18. között az Ökumenikus Centrumban, Genfben. Cikkeink a témában itt olvashatóak.

 • Évszázados árhullám fenyegeti egész Európát, s benne hazánkat, Magyarországot is. A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Szolgálata is segít a bajban.

 • 2013. július 3-8. között Budapesten kerül megrendezésre a CEC (Európai Egyházak Konferenciája) nagygyűlése. Az ezzel kapcsolatos anyagainkat itt olvashatják.

 • 2013. május elsején kezdődik a 34. Német Protestáns Egyházi Napok, a Kirchentag, amelynek mottója idén az „Amennyire szükséged van” 2 Móz 16,18 alapján lesz. 

 • Szembeszállhatunk-e a korszellemmel? – Belső szabadság és manipulálhatatlan mértéktelenség címmel rendezte meg interdiszciplináris konferenciáját az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Alábbiakban erről olvashatnak.

 • David Baer teológia- és filozófiaprofesszor az Egyesült Államokban, a Texas Lutheran Universityn dolgozik. Többször járt hazánkban, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kutatott egyháztörténeti témában. 2012. januárjában levelet juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben a vallásszabadságról és az egyházügyi törvényről írt a magyar egyházaknak. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatban kibontakozott eszmecserét lehet nyomon követni.

 • „Értékes vagy!” mottóval, 2013 augusztus 1. - 4. között, Sepsiszentgyörgyön tartják meg az Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozót, amelynek programajánlata igyekszik minél tágabb körben megszólítani az erdélyi evangélikus fiatalokat, ugyanakkor nagy szerettel készülnek a szervezők a magyarországi fiatalok fogadására is. Összefoglalónkat olvashatják a találkozó anyagairól.

 • A 2011-es népszámlálás eredményeit 2013. nagycsütörtökén tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. Ebből kiderült, hogy Magyarország lakosságának létszáma 9.937.628 fő volt a 2011. október 1-jei népszámláláskor, ez 260.687-tel kevesebb, mint amennyi 2001. február 1-jén, az előző összeíráskor volt. Tíz év alatt 10-ről 27 százalékra nőtt a vallási kérdésre nem válaszolók aránya, s ez a tendencia valamennyi történelmi egyházra vonatkozik. A válaszadók 53,5 százaléka, azaz 3.871.881 fő vallotta magát katolikusnak (ebből 3.691.347 fő római, 179.176 görög katolikus), 15,9 százalékuk, azaz 1.153.442 reformátusnak, 3 százalékuk, azaz 214.965 pedig evangélikusnak. A témáról készült anyagainkat gyűjtöttük itt össze.

 • „Tárjátok kezeitek az élő Isten felé!” címmel kerül 2013-ban megrendezésre az egyes evangélikus egyházkerületekben az ifjúsági nap. Az erről szóló információinkat gyűjtöttük itt össze.

 • A Zákeus Média Centrum filmjeinek segítségével utakat járunk be hétről-hétre 2013. böjtjében.

 • Tanítvánnyá hívott el minket az Úr, s mi szolgálni igyekszünk azzal is, hogy egyházunk missziós küldetését állítjuk annak a megújulási stratégiának a középpontjába, amelyet a lutheri reformáció közelgő ötszázadik évfordulójára is figyelemmel készítünk. Keresztényi, hitbéli ügyünk olyan ajánlásokat megvalósítani gyülekezeteinkben, intézményeinkben, az országos egyházszervezetben, amelyek erősítik keresztény közösségünket és segítik a társadalomban, a teremtett világban viselt felelősségünk beteljesítését. Új kovászként, szerényen, de nem bujkálva kell evangélikusként cselekednünk a mai magyar, európai valóságban, szolgálatunkkal és hitvallásunkkal hirdetve a krisztusi örömhírt. Önkéntes munka, az elesettek iránti szolidaritás, személyes egymáshoz fordulás, hálózatos nyitottság és együttműködés, a fenntarthatóság életmódja, hivatásszerű szervezet segítségével hatékonyabban lehetünk azok, amivé szüleink öröksége, gyülekezeteink megtartó ereje, lelkészeink igehirdetése és mindenekfelett Isten kegyelme tett minket: láthatóan evangélikusok.

 • Három éve készíti már egyházunk nyugdíjas püspöke azt a személyes visszaemlékezést, ami bizonyára nagy érdeklődésre számíthat, hiszen ahogyan az írás címe mutatja, „Minister Domini, ( Az Úr szolgája) a Vasfüggöny mindkét oldalán. Az evangelikus.hu a szerző engedélyével ebből a könyvből közöl részleteket oldalán

 • A Szélrózsa-utótalálkozó 2013. február 15-én és 16-án zajlott Budapesten a Rózsák terén, illetve a Fasorban. Az egyes napok eseményeit az alábbiakban foglaltuk össze..

 • 2013. március 16-án lesz a Leuenbergi konkonkordia aláírásának 40. évfordulója. Ehhez kapcsolódó cikkeinket itt olvashatják.

   

 • A tervek szerint 2013. szeptemberétől indul az iskolákban a kötelezően választható hit- és erkölcstan valamint az erkölcstan oktatás. A Magyarországi Evangélikus Egyház is készül erre és szeretnénk, ha minél többen választanák a mi felekezetünk által szervezett hittanórákat. ere tett lépéseinket és az ezzel kapcsolatos fejleményeket itt olvashatják.

   

 • Tedd teljessé a mosolyt! – Ez a mottója 2013-as egyszázalékos kampányunknak, amelyben arra szeretnénk felhívni az adózó állampolgárok figyelmét, hogy a civil szervezeteknek adott egy százalék mellett adójuk másik egy százalékát is felajánlhatják az egyházak társadalmi szolgálatának támogatására.

 • A Kossuth utcai református templomban került sor 2013. február 10-én, vasárnap délelőtt a Házasság hete országos megnyitó istentiszteletére, Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke igehirdetési szolgálatával. A hét házaspárja, Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongoraművészek voltak. Cikkeinket itt találhatják erről a hétről.

 • 2013-ban is megünnepelték az ökumenikus imahetet (imanyolcadot), amelyen a keresztény egységért közösen imádkoztak a hívek. Tudósításaink ezekről az alkalmakról szólnak.

 • Budapest – 2012. november 30-án a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának alakuló ülésén jártunk a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Itt készültek az alábbi anyagaink.

Subscribe to 7