folyóirat

Eucharisztia – Megjelent a Pannonhalmi Szemle 2020/2. száma

Megjelent a Pannonhalmi Szemle legújabb száma, melynek fókuszában az eucharisztia került. A szerkesztőség úgy döntött, hogy a nyomtatott változat megjelenésével egy időben, a 2020/2. számot elektronikus formában is elérhetővé teszi a Pannonhalmi Szemle weboldalán.

Megismerés az engedelmesség által

Az ember életében vannak meghatározó élmények. Így emlékszem vissza arra az időre, amikor harmincöt évvel ezelőtt egy ifjúsági közösségben lelkesen olvastuk János evangéliumát. Húsvét közeledtével egyre többet beszélgettünk a feltámadásról és Jézusról, mint a feltámadottról. Sokakkal együtt szerettünk volna valamilyen kézzelfogható bizonyosságot Jézus feltámadásával kapcsolatban. Újra és újra elolvastuk a 20. és 21. fejezetet, különösen is a Tibériás tengernél zajló jelenetet, ahol az apostol külön nyomatékkal hangsúlyozza, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak.

„Töltünk még bort közös kehelybe” – Megjelent a Credo idei első és ingyenesen letölthető száma!

Budapest – Megjelent a Credo evangélikus folyóirat idei első és egyben digitális lapszáma, amely a járványügyi helyzetre való tekintettel ingyenes.

Teológiai folyóiratok szerkesztői találkoztak

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága a teológiai folyóiratok találkozóját szervezte meg. Meghallgatták dr. Hodossy-Takács Előd, a Collegium Doctorum folyóirat felelős szerkesztőjének bevezető előadását. Bemutatkozott a Teológia, az Igazság és élet, a Lelkipásztor, a Vallástudományi Szemle, a Sapientiana, a Szolgatárs és az Evangélikus Nevelés című folyóirat.

A Lelkipásztor augusztus–szeptemberi számát ajánljuk

A Lelkipásztor – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat 2018/8–9. számában többek között a norvég evangélikus egyház katechetikai munkaprogramjáról, Ordass Lajosról, a Kis káté aktualitásáról és Wolfhart Pannenberg munkásságáról is olvashatnak. Egy folyóirat, amely nem csak lelkészeknek, hanem a teológiára nyitott gondolkodóknak is szól.

A Magyar Írók Egyesülete folyóiratának megemlékezése a reformációról

A lutheri reformáció 500 éves évfordulója évében megszoktuk, hogy a reformáció történeti, irodalmi, művészeti és teológiai értékelése állandó témája volt a magyar, az európai és a nemzetközi kommunikációnak. Hazánkban és külföldön is rengeteg magyar nyelvű ismertetés, értékelés született. Sajnos akadtak hamis, a témában járatlan, téves, elnagyolt és rosszindulatú írások is.

Lelkipásztor: A reformáció évében is! – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

Budapest – A Lelkipásztor 2017-es első lapszáma több külső és belső változást mutat. A lap borítóján ezentúl feltüntetjük a Tanulmányok és a Figyelő rovat nagyobb szabású írásainak szerzőit munkájuk címével együtt. A rovatfejlécek is megújultak, az eddig használt jelképeket modernebb, látványosabb, ikonszerű szimbólumok váltották fel – írták a Luther Kiadó honlapján.

Megjelent a Keresztyén Igazság 2015. évi első száma

Budapest – Megjelent az Ordass Lajos alapítvány negyedévi folyóirata, a Keresztyén Igazság 2015. első száma. Az alábbiakban a tartalmat olvashatják.

Megjelent a Credo – evangélikus folyóirat 2014/3-as száma

Budapest – Zászkaliczky Zsuzsanna szerkesztésében és a Luther Kiadó gondozásában megjelent a Credo – evangélikus folyóirat 2014/3-as száma.

2014 őszén jelenik meg a Principium folyóirat

A Principium független, nemzetközi folyóirat, amely kiemelten foglalkozik magyarországi és európai közéleti témákkal. A Principium 2014 őszén megjelenő első számának középpontjában a kereszténység és a demokrácia áll. Mi a keresztény politikai részvétel megfelelő formája a demokráciában? Keresztények-e valójában az európai keresztény pártok? Mit várhatnak a keresztények politikai vezetőiktől? Vannak-e olyan kérdések, amelyekben a keresztényeknek nem tanácsos kompromisszumot kötni? A kiadványban más írások is szerepelnek majd olyan témákról, mint a házasság teológiája, egyháztörténelmi tanulságok, a nemzeti identitás és a hit és mások.

Oldalak

Feliratkozás RSS - folyóirat csatornájára