Vanyarc

30 éve történt: Örüljetek az Úrban! – Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi iktatása

Vanyarc – A Zákeus Média Centrum archív felvételén, 1990-ben D. Szebik Imre evangélikus püspök beiktatja lelkészi szolgálatába Vanyarcon Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi lelkészt.

Vizsgaistentisztelet Vanyarcon

Vanyarc – 2019. április 28-án vasárnap délelőtt került sor Sinkó-Szabó Lilla teológus tanulmányait lezáró vizsgaistentiszteletére a Nógrád megyei Vanyarcon. Az evangélikus lelkészjelölt az elmúlt tanévben Szabó András, a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye esperesének, a vanyarci gyülekezet lelkészének mentorálásával végezte azokat a feladatokat, melyek a későbbiekben lelkészi szolgálatában várnak rá.

Vizsga-istentisztelet: Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből!

Vanyarc – 2018. június 3-án, vasárnap délután került sor Kiss Máté teológusnak a tanulmányait lezáró vizsga-istentiszteletére a Nógrád megyei Vanyarcon. Az evangélikus lelkészjelölt az elmúlt tanévben Szabó Andrásnak, a Nógrádi Egyházmegye esperesének, a vanyarci gyülekezet lelkészének mentorálásával végezte azokat a feladatokat, melyek a későbbiekben lelkészi szolgálatában várnak rá.

Imádság és hálaadás teszi teljessé az életet

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. A reformáció 500. évében ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.

Vanyarci testvérgyülekezet látogatása Budapesten

Budapest – „A vanyarci evangélikus gyülekezet tagjai jöttek el Kispestre, testvérgyülekezeti találkozóra, 2016. október 2-án. Ez a kapcsolat már hosszú évek óta tart, évről évre meglátogatjuk egymást. A közös istentiszteleten Szabó András esperes szolgált igehirdetéssel, majd a két közösség tagjai együtt vettek úrvacsorát” – írták a kispesti evangélikusok blogján.

Megrendezték a XVI. Evangélikus Egyházzenei Tábort

Vanyarc – A hagyományokhoz híven augusztus első hetében ismét megrendezésre került a Nógrád megyei evangélikus zenei tábor Vanyarcon. A 2001-ben indult kezdeményezés sikerét bizonyítja a tábor 16 éves múltja, és a programban résztvevők száma.

Konfirmáció Vanyarcon

Vanyarc – A vanyarci evangélikus gyülekezet kiemelkedő eseményére került sor 2016. április 24-én. A ünnepi istentisztelet keretében hét fiatal konfirmált. A szertartást Szabó András, a Nógrádi Egyházmegye esperese, a gyülekezet lelkésze vezette.

Az aszódi gimnázium diákjai tartottak előadást Vanyarcon

Vanyarc – „Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, mert hiszen szemlélői voltunk nagyságának.” – Vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapon a délelőtti istentisztelet keretében az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium tanulóinak műsorát láthatták a vanyarci gyülekezet tagjai.

A szépség Istene – Hálaadás a felújított vanyarci templomért

Vanyarc – 2015. november 22-én vasárnap ünnepi istentisztelet keretében adott hálát Vanyarcon a népes gyülekezet kívül-belül megújult 215 éves templomáért. A felszentelés és igehirdetés szolgálatát dr. Fabiny Tamás püspök végezte, a liturgiában Szabó András esperes, az egyházközség parókus lelkésze, valamint Juhász Dénes hatodéves teológushallgató működtek közre.

Kispestiek Vanyarcon

Vanyarc – A hétvégén a Vagyarci Evangélikus Egyházközség látta vendégül a kispesti evangélikus gyülekezet 32 tagját. A kispestiek már évek óta testvérgyülekezeti kapcsolatokat ápolnak a vanyarci testvérekkel. Így ennek foltyatása volt ez a mostani alkalom.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Vanyarc csatornájára