ordináció

A jó pásztor nyomában – Lelkészavatás Bonyhádon

Bonyhád – Felnevelő gyülekezete körében, a bonyhádi evangélikus templomban került sor Pfeifer Ottó teológushallgató ordinációjára 2015. július 24-én, pénteken délután. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület kötelékébe tartozó hatodévest Szemerei János püspök avatta lelkésszé. A liturgiában dr. Orosz Gábor Viktor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója, valamint Gabnai Sándor, a soproni egyházmegye esperese működött közre.

Mégis szolgálni – Lelkészavatás Ajkán

Ajka – Családias hangulatban zajlott Kovácsné Sterczer Rita ordinációja. Nagybátyja, Szemerei János püspök avatta őt lelkésszé a 2020. augusztus 22-én tartott ünnepi istentiszteleten. Az ajkai templom oltára előtt pedig – az Evangélikus Hittudományi Egyetemet képviselő dr. Korányi András mellett – férje, Kovács Viktor helyi lelkész végezte a liturgiát. Énekkel közreműködött a gyülekezet kórusa, valamint Szemerei G. Benjamin somlószőlősi beosztott lelkész.

Ordináció 1848-ban – Az Evangélikus Országos Gyűjtemény újabb értékes irattal gazdagodott

Szekszárd – Budapest – A szekszárdi gyülekezet tiszteletbeli presbitere, a 92 esztendős Korossy József levéltárunknak adományozta dédapja, Czipott Rudolf (1825-1901) lelkészi oklevelét. A dédunoka maga is teológiát végzett 1953-ban, de mégsem lett lelkész, világi pályát választott. Evangélikus egyházunkat mindig hűséggel szolgálta, amiért 2019-ben megkapta a Déli Evangélikus Egyházkerület hűségérmét.

Isten igéje nem tér vissza üresen – Rosenberger Tamás ordinációja

Iklad – Az Ikladi Evangélikus Egyházközségnek nagy öröme, hogy rövid időn belül két ordinációra is sor kerülhetett a gyülekezetben. A tavalyi év során lelkésszé szentelt Rosenbergerné Babka Annát idén férje, Rosenberger Tamás követte a szolgálatba állásban. Tamás az ikladi gyülekezet történetében a negyedik lelkész, szentelésére 2020. július 18-án került sor.

Krisztus a szolgálat alapja – Lelkészavatás Keszthelyen

Keszthely – Népes családi és gyülekezeti körben avatta lelkésszé Gömbös Tamást Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke 2020. július 11-én, szombaton. Akik már nem fértek be a keszthelyi templomba, az udvaron felállított sátor alatt, illetve a gyülekezeti házban élő közvetítés segítségével követhették az eseményeket.

Szolgálatra indulva – Felegyi-Németh Mária ordinációja

Békéscsaba – Felegyi-Németh Mária ordinációjára gyűltek össze a hívek 2019. augusztus 31-én a békéscsabai evangélikus nagytemplomban. Igét hirdetett Kondor Péter püspök. Az istentiszteleten a Csaba TV is forgatott, az ő felvételüket adjuk most közre az alkalomról.

Szolgáljatok az Úrnak örömmel… – Közel, s távol – Vincze Délia ordinációja

Orosháza – Ordinációs istentiszteletre került sor az orosházi gyülekezet templomában 2019. augusztus 14-én. Teológiai tanulmányai végeztével Vincze Délia állt a templom oltáránál, hogy a gyülekezet előtt megkapja a szolgálatra küldő szót és áldást, s elinduljon a lelkészi hivatás útján.

Útra bocsátás pásztorbottal – Kettős lelkészavatás Bobán

Boba – Kettős ünnepe és dupla öröme volt 2019. július 27-én a bobai gyülekezetnek, amikor Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke szolgálatba indított két másodunokatestvért, Németh Kitti és Rosta Izabella lelkészjelölteket. Az istentisztelet liturgiájában dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott rektora, valamint Rostáné Piri Magda helyi lelkész, a vasi egyházmegye esperese vett részt – úgy is, mint büszke édesanya.

60 éve történt: Ordináció a Deák téren

Ma hatvan éve, 1959. július 19-én a budapesti Deák téri evangélikus templomban került sor ifj. Harmati Béla, Labossa László és ifj. Zászkaliczky Pál lelkésszé avatására.

Jézus igájában – Lelkészavatás Budahegyvidéken

Budapest – Családias légkörben zajlott Szemerei G. Benjamin ordinációja a budahegyvidéki evangélikus templomban 2019. július 6-án. Unokaöccsét Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke indította el a lelkészi szolgálat útján.

Oldalak

Feliratkozás RSS - ordináció csatornájára