Dohoda o partnerstve cirkevných zborov

Dohoda o partnerstve cirkevných zborov

Share this content.

Dolupodpísaní predstavitelia Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi na Slovensku Dlhá Ves a Evanjelického cirkevného zboru v Maglóde (Maďarsko) v roku Pána 2012 vyhlasujeme, že na základe Písma svätého, vieroučných spisov evanjelikov (Symbolických kníh) a taktiež na základe Partnerskej zmluvy, uzavretej medzi Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku a Maďarskou evanjelickou cirkvou považujeme naše cirkevné zbory za partnerské Vo vedomí tejto skutočnosti sa modlíme vzájomne za seba, chceme medzi cirkevnými zbormi pestovať živý vzťah a urobíme všetko preto, aby sme vzájomnou službou oslávili Hospodina, ktorý nás v Ježišovi Kristovi miluje nekonečnou láskou

Dlhá Ves – Maglód 26. augusta 2012

Zoltán Ferdinand,

zborový dozorca

Zoltán Flander

Zástupca zb. dozorcu

Viliam Solárik,

administrátor

Za CZ Dlhá Ves

Kérges László,

zborový dozorca

Vaskó József

presbyter

Németh Mihály,

zborový farár

Za CZ Maglód

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!