Partnerská zmluva ECAV s Evanjelickou cirkvou v Maďarsku podpísaná

Partnerská zmluva ECAV s Evanjelickou cirkvou v Maďarsku podpísaná

Share this content.

Medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku bola uzatvorená partnerská zmluva. V Komárne v Maďarsku ju 21. marca 2012 slávnostne podpísali predsedníctva oboch cirkví. /ecav.sk

Ratifikovaniu partnerskej zmluvy predchádzali niekoľkoročné prípravné rokovania prestaviteľov oboch cirkví, ako aj stretnutia predstaviteľov oboch cirkví s farármi cirkevných zborov, ktorých členmi sú príslušníci národnostnej menšiny – či už slovenskej, alebo maďarskej. Aj na slávnostnom akte podpisu zmluvy sa okrem najvyšších predstaviteľov oboch cirkví zúčastnili aj zástupcovia slovenských evanjelikov z Budapešti, Békešskej Čaby, Sarvaša a Slovenského Komlóša; zo Slovenska brat farár Olivér Nagy z Horných Salíb a Peter Krajcer spolu so zborovou dozorkyňou Máriou Vámosiovou z Komárna, ktorí boli hostiteľmi účastníkov podujatia na slovenskej strane. Hostiteľmi z maďarskej strany boli evanjelici z Komáromu a ich sestra farárka Beatrix Ihászová – v ich modlitebnici sa odohral slávnostný akt podpísania zmluvy.

Kázňou slova Božieho sa účastníkom slávnosti prihovoril biskup Severného dištriktu MEE Tamás Fabiny. Liturgiou poslúžili vedúci biskup MEE Péter Gáncs a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Prihovorili sa aj generálny kurátor MEE Gergely Pröhle a generálny dozorca ECAV Pavel Delinga. Tlmočením poslúžil Zoltán Nagy. Do programu prispel domáci zborový spevokol a herec divadla v Komárne umeleckým slovom v maďarčine aj slovenčine. Po slávnostnom akte podpísania partnerskej zmluvy zaznela evanjelická hymna Hrad prepevný - naraz v slovenčine aj v maďarčine.

Podpísaná partnerská zmluva nadväzuje na viaceré doterajšie formy spolupráce medzi evanjelikmi oboch cirkví. Obe cirkvi považujú za základný prameň viery a pravidlo života Božie slovo vykladané v duchu Symbolických kníh. Cieľom zmluvy je prehĺbenie a rozšírenie vzájomnej spolupráce v snahe budovať bohoslužobné spoločenstvo bez ohľadu na národnostnú príslušnosť. Obe strany sa v zmluve zaväzujú viesť otvorený dialóg, posilňovať vzájomnú dôveru, a tým podporovať spoluprácu medzi Slovákmi a Maďarmi v rámci Slovenskej republiky a Maďarska.

Partnerská zmluva vytvára základný rámec na spoluprácu v rámci evanjelického školstva, evanjelickej diakonie, spoločenstiev žien či mládeže atď.

Po podpísaní zmluvy sa konala tlačová konferencie, počas ktorej predstavitelia oboch cirkví odpovedali na otázky novinárov o význame zmluvy a jej prínose pre vzťahy medzi oboma cirkvami. Zhodli sa na tom, že podpísanie zmluvy bolo významným krokom, ale dôležitejšie bude, ako sa jej jednotlivé body budú uskutočňovať v praxi a ako sa premietnu do života jednotlivých cirkevných zborov na národnostne zmiešaných územiach.

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 23.3.2012

https://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/partnerska_zmluva_ecav_s_evanjelickou_cirkvou_v_madarsku_podpisana

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!