Jegyzetlapok

Jegyzetlapok

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Szeverényi János
Szeverényi János missziói lelkész jegyzete az Evangélikus Élet magazinban.

Isten alázatos énekese

A hetvenes években a kommunista nyomás és kontroll ellenére erősödött az ifjúsági munka a különböző egyházakban, sokan megtértek. Az egész országban tapasztalható volt a Lélek sodrása.

A lelki-szellemi ébredés egyik gyümölcse az új énekek születése. Egyre többen írtak dalokat, egymás után alakultak zenekarok egyházunkban és más felekezetekben is. Szerettük a katolikus Sillye Jenő énekeit is. Csak néhányat említek a háromszázból: Volt egyszer egy király; Gyertyaláng; Kisfiam; Föltámadt, alleluja; Köszönöm neked, Istenem; Múlnak az évek; Nézzétek az ég madarait; Szállj, dalom.

Nagyszerű emlékem, hogy a katonai kiképzés heteiben Lentiben öt felekezet teológushallgatói a teherautón is énekeltük dalait. Ez tilos volt akkoriban. Sok erőt adott ez a különös kórus.

Sillye Jenő több oratóriumot és misét is írt. Isten használta őt és dalait az ébredésben, az evangelizációban. Az énekekhez mindig mondott néhány szót. Hirdette az igét. Bejárta a Kárpát-medencét kis Trabantjával. Énekelt hajléktalanszállókon, kórházakban, teológiai szemináriumokban, gyülekezetekben, konferenciákon, a legendássá vált kismarosi és nagymarosi ifjúsági találkozókon.

„Álmodni sem mertem volna ilyen gazdag életről – mondta. – Az apám elhagyott minket, anyám és a nagymama becsülettel és mély hittel nevelt minden nehézség ellenére. Abban a korban voltam fiatal, amikor a kommunista rendszer mindenben gáncsolta az egyházat, és minden erővel megpróbálta kitépni belőlünk a hitet. Büszke vagyok, hogy hűségesen kitartottunk. Ez persze nem az én érdemem, hanem az Úristen kegyelme, mégsem tagadom, jólesik visszagondolni, hogy sikerült.”

Június 15-én, pályafutásának ötvenedik évfordulóján gyülekezetében, a káposztásmegyeri katolikus templomban barátaival, családtagjaival és mintegy háromszáz jelenlevővel együtt adott hálát életéért, az Istentől kapott küldetésért. Komoly betegségek után, hetvenkét évesen is tele van a szíve hittel, örömmel, hálával. A tizenkét dal előadása kifárasztotta. Alig volt hangja az alkalom végén, de ott a templomban a hálaadás alatt minden a helyén volt.

Négyszemközt, az evangélikusok nevében megköszöntem neki, hogy sokunk életében eszközök voltak énekei az Isten felé vezető úton.

Balás Béla nyugalmazott kaposvári megyés püspök („Beton atya”) ezt írta Sillye Jenőnek: „Somogyi Sanyi [hite miatt bebörtönzött pap – Sz. J.], amikor utolsó börtönéből kijött, a Rózsák terén találkozott veled. Látta a fiatalokkal zsúfolt oratóriumot, és sírva fakadt. Nem hiába ült éveket.”

A szépség rendezője

Életének kilencvenhetedik évében meghalt Franco Zeffirelli olasz filmrendező. Az 1972-ben Assisi Szent Ferenc életéről készült Napfivér, Holdnővér sokak szerint minden idők egyik legszebb keresztyén filmje. A názáreti Jézus, melynek televíziós és filmváltozata is készült, a bibliai téma egyik leghatásosabb feldolgozása lett.

A hetvenes évek Magyarországán rendkívüli jelentőségük és hatásuk volt ezeknek a filmeknek. Csendben adtuk át egymásnak a hírt a teológiai akadémián: a Szondy és a Bajza utca sarkán lévő templomban Jézus-filmet vetítenek az esti mise után. Alig fértünk be az Úr házába. Húszperces adagokban vetítették az Olaszországból becsempészett filmet. Valaki élőben tolmácsolta a szöveget. Istennek gondja volt arra, hogy ezekben a nehéz időkben is eljuttassa az evangéliumot sokakhoz.

A békéscsabai ifjúsági alkalmakon is vetítette ezeket a filmeket Győri János Sámuel akkori segédlelkész. Az angyalföldi Lehel téri templom plébánosa, Zoli bácsi Budapest környéki falvakba vitte Zeffirelli filmjeit. Mindenütt megteltek a templomok.

Zeffirelli több alkalommal felszólalt a magzatok védelmében. „Egy elmaradt abortusz vagyok” – vallotta. Milyen jó, hogy ő is megszületett! Megismerte és hirdette Isten szeretetét.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 27–28. számában jelent meg 2019. június 14-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!