Karácsonyi angyalok Kárpátalján

Karácsonyi angyalok Kárpátalján

Share this content.

Szöveg: Bonnyai Sándor
Bótrágy – Dimicső – Kisdobrony – Nagydobrony – Tiszaágtelek – A békéscsabai Bonnyai Sándor évek óta visz ajándékokat hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekeknek Kárpátaljára. Az akcióhoz idén több evangélikus gyülekezet, intézmény csatlakozott és cipős doboznyi ajándékokat gyűjtöttek, csomagoltak, és segítettek a szállításban is. Az angyalszállítmány útjáról és a kárpátaljai örömről Bonnyai Sándor személyes beszámolóját olvashatják el.

Hó fedi a tájat, sietni kell, mert hamar esteledik, a nap hamarosan eltűnik a látóhatáron. Távolban, a nagy fehérségben putrik kéménycsövei füstölögnek. Gyermekek bújnak elő, fürkésző tekintetük elillan, kacarászva szaladnak elénk, apró kis szaladó lábaik alatt a keményre fagyott hó ropog. Mellénk szegődnek, nézik, lesik, hogy mi mindent rejt az autónk.

A gyermekek lelkesen segítenek kipakolni az angyalszállítmányt, majd csillogó szemmel, gyermeki izgalommal várják, hogy szólítsuk őket, hogy megkaphassák várva várt szeretetcsomagjaikat. Valaki hazaszalad karácsonyi ajándékcsomagjával, valaki pedig a pillanat hevében félrevonul, s bontogatni kezdi dobozát. A zord hidegben, putrik felvert csendjében Isten meseszép ajándékai fülig érő mosollyal mutogatják, hogy mi mindent kaptak: valaki az újonnan kapott kisbabáját szorongatja, valaki a csokoládéját majszolgatja, míg mások plüsseikkel, kisautóikkal játszanak. 
Az óvodában a gyermekek egy kis ajándékkal készülődnek. Tenyerüket körberajzolják, kivágják, majd színes ceruzával telerajzolják: – Ezt vigyék el, Sanyi bácsi, az angyaloknak, és mondják meg nekik, hogy köszönjük szépen a csomagokat.

A nap már régen lenyugodott, mire befordulunk a nagydobronyi gyermekotthonba. A gyermekek énekelnek nekünk: szeretetről, hitről, reménységről, jólelkűségről. Könny borítja szemem, miközben hallgatom angyali hangjukat. Már vártak bennünket…

Másnap folytattuk utunkat, mindenhol ugyanaz a kíváncsiság, öröm és gyermekzsivaj fogadott bennünket. Megállunk az áruház mellett, kolduló gyermeksereg szalad felénk. Éhesek. Meglátják a csomagokat a kocsinkban, minden kicsi kéz kap egyet-egyet, majd a vásárlásból visszatérve némi elemózsiát. Didergő szájukból hála és köszönet hangzik.

Hirtelen váratlan hírt kapok: elakadt az utolsó csomagszállítmány a határ előtt, most várakoznunk kell. Kérdések kavarognak bennem. Vajon átér a hátralevő 600 szeretetcsomag is? Vajon meglesz mindannak az 1332 gyermeknek az öröme, akikért a Karácsonyi Angyalok hosszú heteken keresztül készülődtek? Minden követ megmozgattam: porszem vagyok a nagy egészben, a bürokrácia, az ukrán kivagyiság, az acsarkodás tengerében. Megtapasztaltam, hogy a könnyen járható utak, azok nem a mi útjaink, a szeretetből vállalt küzdelem rögös útját tapossuk: harcok, küzdelmek, telefonálások, újraszervezés. Nem maradt más, csak a hit.

Újabb akadály: csúsznak az utak, autók mindenfelé az árkokban, a kisbusz nem mer elindulni, rendőrök állnak az utak mellett, igazoltatni akarnak, majd továbbengednek. Szorít az idő…

A gondviselő Isten elegyengette a göröngyöket, az akadályokat, éjjel megérkezett a maradék szállítmány. Összekulcsolom kezem, s ismét hálát adok: folytathatjuk utunkat.

Az elmúlt napokban a Karácsonyi Angyalok jóságának köszönhetően egy cseppnyi jósággal reményt és szeretetet csempésztünk olyan helyekre, szívekbe, ahol mindennapos a reménytelenség, kilátástalanság, kiszolgáltatottság. A Karácsonyi Angyalok bebizonyították, hogy a szeretet határtalan, hiszen a szeretethíd olyan téglágból épült, amelyet sem a fagyos hideg, sem az igazságtalanság, sem az ukrán bürokrácia nem rombolhat le. Legtisztább önzetlenségből, tisztaságból, szeretetből épült, a legkisebbekért… 

Bótrágy, Dimicső, Kisdobrony, Nagydobrony és Tiszaágtelek gyermekei köszönik, hogy vagytok! 

A társadalmi összefogással összegyűlt 1332 szeretetcsomag 1332 gyermek karácsonyi ajándéka. 1332 apró mécses, amelynek pislákoló lángja fényt nyújt a rideg, viszontagságos, megszürkült magyar családok mindennapjaiba…

Most az otthonom melegében ülök. Édesanyukám süti a finom húst, a lányok terítenek, a karácsonyfa alatt csomagok várnak gazdáira. Otthon vagyok, biztonságban. Mégis minden rezdülésem az istentiszteleten a betlehemest nézve, reggeli, ebéd és vacsora közben, minden beszélgetésben, lefekvés előtt és álmaimban mégis ott vagyok gondolatban Kárpátalján a gyermekek között. Nekem a gyermekek öröme, boldogsága az igazi karácsonyi ajándékom.

A szeretetcsomag-gyűjtés túllépte Békéscsaba, Békés megye és kishazánk határait, hiszen ezerfelől érkeztek adományok. Megbizonyosodom mindig arról, hogy a Karácsonyi Angyalok egy gondoskodó, szeretettel teli nagy család, amelyben a családtagok a maguk eszközeivel, lehetőségei szerint segítenek. Olyan jó érzés ilyen nagy családba tartozni! 

Köszönöm jóságotokat, Angyalok, hiszen Nélkületek a legkisebbek öröme nem válhatott volna valóra! 

Továbbra is veletek együtt, a szeretet útján, őértük… 
Bonnyai Sanyi

 

Hálás köszönet mindazoknak, akik nélkül mindez nem sikerülhetett volna:

 • A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium diákjainak, igazgatójának, Köveskúti Peti bácsinak a sokszínű segítségért.
 • A Vár-Játék játék- és kreatívhobbi-áruház munkatársainak és üzletvezetőjének, Mojdiszné Kneifelel Editnek.
 • A Grebb Burger munkatársainak és üzletvezetőinek, Bunta Lorándnak és Bunta Anitának.
 • A békési Korona Úti Óvoda csöppségeinek, az óvó néniknek és az intézményvezető Rozika néninek.
 • A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség gyülekezetének és munkatársainak, Krisztinek és Csabának, lelkészeinek, Kutyej Pálnak, Péter Ágnesnek, valamint Kondor Péter esperes úrnak a többrétű segítségért.
 • A Calgary-i Magyar Kultúregyesület tagjainak, valamint a calgary-i magyar cserkészeknek, Bezdek Évának és Megyesi Eszternek.
 • A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak, valamint Drienyovszki Zsuzsa néninek és Uhrin Editnek.
 • A lencsési bölcsőde csöppségeinek és vezetőjének, Petrovszkiné Csanki Katalinnak.
 • Az békéscsabai Andrássy Úti Társaskör munkatársainak és vezetőjének, Pikó Tamásnak.
 • Az Erzsébethelyi Általános Iskola diákjainak és pedagógusainak.
 • A Békéscsabai Református Egyházközség gyülekezetének és lelkipásztorainak, Marti Mártának és Marti Miklósnak.
 • A Mentálhigiénés Egyesület – Békés Mérték Közösségi Ház ügyfeleinek és munkatársainak, Nóránt Zsuzsinak, Mucsi Katalinnak, Bartolákné Makán Mariannak és Fazekas Tamásnak.
 • A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezetének és lelkészeinek, Molnar Lillának.
 • A Szövetség a Mezőkovácsházai Járás Ifjúságáért szervezet vezetőjének, Matuz Ádámnak.
 • A jaminai evangélikus gyülekezetnek és lelkészeinek, Dorn Rékának és Nagy Zoltánnak.
 • A Kaposvári Evangélikus Egyházközség gyülekezetének és lelkészeinek, Pongrácz Máténak.
 • A Lencsési Közösségi Ház munkatársainak és vezetőjének, Takács Péternek.
 • A Csercsics Faipari Kft. (Torony község) vezetőjének, Csercsics Ittiknek.
 • A Gyulavári Baba-Mama Klub vezetőjének, Varga Áginak.
 • A Mogyoróssy János Városi Könyvtár gyulavári fiókkönyvtárának.
 • A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Óvoda csöppségeinek és vezetőjének, Seben Pálné Márti néninek.
 • A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Általános Iskola 3. a osztályának és osztályfőnökének, Bordás Andrea tanítónőnek.
 • A békéscsabai belvárosi óvoda és bölcsőde csöppségeinek és vezetőjének, Bogár Évának.
 • A Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány önkénteseinek és munkatársainak, Dandé Mareknek és Csáki Erikának, valamint vezetőjének, Szabóné dr. Kállai Klárának.
 • A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és pedagógusának, Barna Zoltánnak.
 • A Helen Doron Nyelviskola csöppségeinek, munkatársainak és vezetőjének, Bota-Nagy Erikának.
 • A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákjainak és pedagógusainak, Fabiny Katalinnak.
 • Az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékeinek és pedagógusának. Czirok Ildinek.
 • A Révfülöpi Általános Iskola diákjainak és pedagógusainak, Lantos Katinkának.
 • A Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány Szarvas munkatársainak és lelkivezetőinek, Láng Emesének és Péter Attilának.
 • A Békéscsabai Médiacentrum Kft. munkatársainak a folyamatos közvetítésért és híradásért Zsíros András, Kovács Dávid, Szabó Rita és Kovács Dénes személyében.
 • A Békés Megyei Hírlap munkatársainak, Licska Balázsnak.
 • Pásztor Simonnak a figyelemfelkeltő plakátért.
 • A Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola könyvtárosának és munkatársainak, Mazán Mártinak és Barna Anita igazgató asszonynak.
 • A Békéscsabai Női Labdarúgó Sport Club focistáinak és edzőjüknek, Bencsik Évinek, valamint az egyesület elnökének, Máriusz Petriz Gyurinak.
 • A békéscsabai Rendészeti Kollégium diákjainak és tanárainak, Mazán Zsanettnek.
 • A Gazdagréti Aranykapu Óvoda csöppségeinek és óvó nénijüknek, Baksa Áginak.
 • Lipták Katának és hittanos csoportjának.
 • A vecsési Czövek Olivér Református Óvoda csöppségeinek és óvó nénijüknek, Endreffy Nellinek.
 • Az önkéntes diákcsoport nagylelkű segítőinek Kincses Lilla, Döme Adél, Döme Eszter, Farkas Fanni, Petőcz Rita, Kasa Dániel, Dogi Balázs, Gáspár Noémi és Kvasz Nikolett személyében.

Köszönettel tartozom Édesanyukámnak, aki két héten keresztül mindennap lelkiismeretesen csomagolt, továbbá Csomós Vandának, testvéremnek, Annának és Borsodi Veronikának, hogy elkísért erre a hosszú útra és segített kiosztani a csomagokat.

Külön köszönet illeti a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársait, különösen is Iszlai Gerelyt, aki a szigorú vámtörvényeket betartva segített áthozni a határon az ajándékdobozokat.

És még sokan másoknak…

Érdekességek:
- több mint 1950 km,
- 1332 szeretetcsomag,
- több órás várakozás a határon.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!