Skip to main content

Lelkigondozás

Ismerje meg a Magyarországi Evangélikus Egyház online lelkigondozói, tanácsadói és segítőszolgálatának etikai kódexét és a segítőszolgálat munkatársait!

Etikai kódex

Alapvető célkitűzésünk, hogy lelkigondozói, tanácsadói és teológiai válaszainkkal segítsük a bizalommal hozzánk fordulókat abban, hogy önállóan meg tudjanak birkózni problémáikkal, életnehézségeikkel és kérdéseikkel.

Teológiai és etikai kérdések esetében a Magyarországi Evangélikus Egyház tanítását figyelembe véve, felelősen fogalmazzuk meg saját véleményünket.

Tanácsadó és segítőszolgálatunk levelezésre korlátozódik, de szükség esetén tudunk további (pszichoterápiás, jogi, illetve egyéb) segítséget is ajánlani.

A levelek tartalmát bizalmasan kezeljük a lelkigondozói titoktartás szerint, amely egyet jelent azzal, hogy a levelekben megfogalmazottakat csak a címzettek ismerhetik meg. Az ő felelősségük az is, hogy a leveleket a kapcsolat befejeztével megsemmisítsék.

A beérkezett levelekre 48 órán belül válaszolunk.

Segítő szolgálatunkat díjmentesen végezzük.

Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése vagy problémája van, adja meg e-mail-címét, írja le kérdését, és válassza ki listánkból az alábbi felületen, hogy a lelkigondozói szolgálat melyik munkatársától szeretne visszajelzést kapni!

Kérjük, ügyeljen arra, hogy pontosan adja meg az e-mail-címét, mert ha a cím hibás, a lelkigondozói szolgálat munkatársai válaszukkal nem tudják elérni Önt!

Válaszadók *

A segítőszolgálat munkatársai

Balicza Iván

Nyugalmazott evangélikus lelkész

01 KF balicza

„Több mint két évtizeden át szolgáltam a budavári evangélikus gyülekezetben. Ötgyermekes édesapa vagyok. Lelkészi pályám választása előtt négy évfolyamot a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végeztem. Ennek is köszönhetően lelkészként erősen érvényesül szolgálatomban Istentől kapott testi-lelki meghatározottságunk egységben látott valósága.”

Baranka György

Evangélikus lelkész

02 KF Baranka

„Több mint két évtizede vagyok evangélikus lelkész feleségemmel együtt. Négy gyermeket nevelünk. Lelkészi munkámban a személyes beszélgetések, lelkigondozói tevékenység áll hozzám a legközelebb. Ezért mentálhigiénés, majd lelkigondozói tanulmányokat is végeztem szolgálatom mellett.

Úgy látom, hogy vallási, hitbeli, lelki-spiriutális szempontból egy nagyon sokszínű világban élünk, ahol egyre nehezebb az eligazodás. Vannak gyógyító, de megbetegítő vallási közösségek is. Azok megkeresését várom, akik újabb felismeréseket várnak az élettől, Istentől, ehhez támaszt, kísérőt remélnek személyemben, s nyitottak arra, hogy megismerjék azt a pluszt, amit az evangélikusság hordoz magában. Azokat is biztatom, hogy bátran írjanak, akik úgy gondolják, hogy nem felétlenül Istennél szeretnének „kilyukadni”, csak egyszerűen szeretnének valamit megosztani valakivel, amit még nem tudtak elmondani senkinek.”

Görög Zoltán

Evangélikus lelkész, szociális munkás

03 KF gorogzoltan

„Az evangélikus teológia elvégzése után segédlelkész, majd gyülekezeti lelkész voltam. Tizenegy évi lelkészi szolgálat után hangbetegségem miatt pályát váltottam. Voltam családgondozó nevelési tanácsadóban, szociális munkás hajléktalan-szállón és nappali melegedőben, valamint idősek otthonában gondozó, illetve mentálhigiénés szakember. 2011 óta nyugállományban vagyok.

Hátrányos helyzetű emberektől várok leveleket lelki egészségüket érintő, veszélyeztető kérdésekben.”

Heinemann Ildikó

Evangélikus lelkész, pasztorálpszichológiai lelkigondozó

04 KF heinemann

„A vecsési evangélikus gyülekezet lelkészeként, valamint kórházlelkészként dolgozom Budapesten. Pasztorálpszichológiai és családterápiás tanulmányokat folytattam.

Nagyon érdekel az emberek élete, története. Sokat állok meg betegágynál, számtalan tragédiával találkozom. Kórházlelkészként az onkológián tartok istentiszteletet és látogatok betegeket. Saját életemben tapasztaltam meg, mi a pokol. Voltam olyan mélyponton, átéltem olyan gyászt, amelyre mások azt mondanák, ezt nem lehet ép ésszel kibírni. Talán ezt érzik meg azok az emberek, akik bizalommal fordulnak hozzám. Barátaim szerint Isten különleges empátiakészséget oltott belém. Azoknak a levelét várom, akik betegséggel, halállal, gyásszal kínlódnak.”

Horváth-Hegyi Olivér

Evangélikus lelkész, lelkigondozó

05 KF HHO

„2003-ban végeztem az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakán. 2005-ben a SOTE Mentálhigiéné Intézet képzésének keretében ifjúsági lelkigondozói diplomát szereztem. Jelenleg a szentendrei evangélikus gyülekezet lelkészeként szolgálok. Párkapcsolati nehézségek, családon belüli konfliktusok, Istenkeresés témákban bizalommal várom kérdéseiket.”

Koczor György

Evangélikus lelkész

06 KF koczor

„Evangélikus lelkész vagyok. Hivatásomhoz hozzátartozik a vezetői gyakorlat, az emberekkel való kapcsolatteremtés, az oktatás gyermek, ifjúsági és felnőtt területen egyaránt, a gazdasági és jogi irányításban való jártasság. Előadóként, szervezőként és vezetőként részt vállaltam jelentős alkalmak lebonyolításában.

Az egyház egyik legfontosabb feladatának a biblikus tanítást tartom. Sok tévtanítást hallunk ma is a keresztyénségről. Részinformációk miatt nem találunk rá a helyes útra. Lelki bajaink legtöbbje is azért van, mert rossz helyen keressük a gyógyulást. Fontosnak tartom Isten akaratának, Igéjének mind mélyebb megismerését. Testi, lelki gondokkal küzdőknek legjobb tudásom szerint szívesen segítek az eligazodásban.”

Dr. Zsednai Józsefné, Éva

Evangélikus lelkész, lelkigondozó

09 KF zsednaieva

„Egymásra bízott emberek vagyunk. Ez csodálatos ajándék és hatalmas felelősség. Hálát adok Istennek mindazokért, akiket életem bármely pillanatában mellém állított, akiken keresztül tanácsolt, vezetett, erősített – és magam is örömmel válok Isten eszközévé ott, ahol szükség van rám. A lelkészi szolgálatomban és a családban, négy gyermekünk nevelésében szerzett tapasztalatok mellett pasztorálpszichológiai végzettségem és családterápiás tanulmányaim is segítenek ebben a küldetésben. Készséggel várom családi és hivatásbeli gondokkal küzdő lelkészek és gyülekezeti konfliktusokban megoldást kereső egyháztagok leveleit is.”