Skip to main content

Teológia

Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
A víz, melynek bibliai tartalma annyira gazdag, tovább gazdagodhat bennünk az ézsaiási prófétai ige által. Mint Isten hívó szavát írja le a prófétai könyv szerzője – Gáncs Tamás jegyzete.
Népszerű teológia rovatunk mostani cikke arra sorakoztat fel példákat, hogy a bibliai szövegek hogyan inspirálják a zeneszerzőket műveik megírására, illetve kik kérték kottapapírjuk margóján Isten segítségét az alkotáshoz.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Jól ismert és sokszor idézett bibliai történet: Márta a konyhában sürög-forog, míg Mária Jézust hallgatja – a Mester szerint ő a „jobbik részt választotta”. De vajon Márta valóban csak sütött-főzött, vagy az asztal körüli szolgálata másra, többre vonatkozott? És mi a helyzet a mai Mártákkal? Hol van az ő helyük és szerepük úgy a társadalomban, mint az egyházban? Somogyi László tanulmánya a Cred...

Tényleg?

Elmélkedés a vasárnap zsoltárának antifónájáról
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Örökölt sorsom?

Lk 18,31–43
Vajon mennyiben örökölhető egy sors, és mennyiben vagyunk saját döntéseink áldozatai vagy éppen nyertesei? – Gáncs Tamás jegyzete.
„Az igaz, növekvő, evangélium-központú élet gyümölcse legtöbbször a gyengédség" – idézi Baranyay Csaba Timothy Keller amerikai gyülekezetépítőt és hívja önvizsgáló utazásra az olvasót. 
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Neki vagy nekünk?

Zsid 9,11–15
Kinek van szüksége az áldozatra: neki vagy nekünk? Neki, a kegyelmes Istennek, vagy nekünk, a kegyetlen embereknek? – Gáncs Tamás jegyzete.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Induljunk útnak Jézus szavaival!

Egy szabadtéri bibliaolvasó alkalom margójára
Népszerű teológia rovatunkban ez alkalommal rendhagyó módon gyakorlati tartalommal jelentkezünk: szabadtéri igemeditációs séta elméleti és gyakorlati leírását adjuk közre. Áldott töltekezést!

Dávid és Góliátjaink

1Sám 17,37–50
„A jézusi etika alapját képező erőszakmentesség, de a Hegyi beszédben megtalálható képek is mind-mind folyamatos kihívás elé állítják a sokszor ingadozó hitünket.” – Gáncs Tamás jegyzete.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.