Skip to main content

Teológia

Egy megérintő oltárkép

A Lélek nem ünnepi ékszer, hanem Isten hétköznapi ajándéka
Népszerű teológia rovatunkban ez alkalommal egy „prédikáló” oltárképről olvashatunk. A festmény segítségével számba vehetjük többek között azt, hogy milyen iránya van az Isten-ember kapcsolatnak, és a kép készítője miért festett gyümölcskosarat is a háttérbe.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának kérése, hogy az október 15-i istentiszteleteken imádságban emlékezzenek meg az Izraelben elkövetett terrorcselekmények áldozatairól. Ehhez az alább olvasható imaszöveget javasolják.
Az istenképűség számít, nem emberi képmutatások imitálása, tradíciókban feloldott továbbvitele – fogalmaz írásában Gáncs Tamás.
„Oly gyakran használjuk e szavakat, hogy néha már fel sem tűnik, milyen értékesek és különlegesek. Mit jelent hát, hogy »erős vár a mi Istenünk«?” – Weltler Gábor evangélikus lelkész gondolatai.
 „Egy test, egy lélek, egy reménység” mottóval rendezte tizenharmadik nagygyűlését a Lutheránus Világszövetség szeptember 13. és 19. között Krakkóban. A tanácskozás végén a résztvevők záródokumentumot fogadtak el, amely az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható.

Júdásról az irgalom jegyében

Fabiny Tamás könyve az elveszés fiáról
A szerző nemcsak püspök, tudós teológus, az Újszövetség doktora, hanem remek kommunikátor is, aki vonzó, népszerű formában dolgozta át 2004-ben készült habilitációs értekezését. Júdás, az elveszett tanítvány című könyvében Fabiny Tamás bemutatja, milyen átalakulásokon ment keresztül Júdás megítélése a bibliai hatástörténetben.

Hídépítő Hermésztől a literalizmusig

Fabiny Tibor a különböző bibliaértelmezésekről
Az egyház története nem a zsinatok, pápák, papok története, hanem a Biblia értelmezésének története – vallja Fabiny Tibor professzor. Az irodalomtörténész-teológust nemcsak a Szentírás-értelmezésről, hanem az első hazai, egyetem- és felekezetközi alapon létrejött tudományos műhelyről, a Hermeneutikai Kutatóközpontról is kérdeztük, és belelapoztunk a frissen megjelent, Túl a literalizmuson – Gon...
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Adósok paradicsoma

Lk 7,36–50
Jézus olyan Úr, aki képes egyszerre befogadni a farizeust és a vámszedőt is. A bűnös nőt is – fogalmaz írásában Gáncs Tamás.

Egy reménység

Fókuszban a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének mottója – 5. rész
A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 13. nagygyűlésének tematikája az „Egy test, egy lélek, egy reménység” mottó köré szerveződik. A reménység több mint optimuzmus.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Egy lélek

Fókuszban a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének mottója – 4. rész
A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 13. nagygyűlésének tematikája az „Egy test, egy lélek, egy reménység” mottó köré szerveződik. A Lélek cselekvésre hív.

Egy test

Fókuszban a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének mottója – 3. rész
A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 13. nagygyűlésének tematikája az „Egy test, egy lélek, egy reménység” mottó köré szerveződik. Mindannyian Krisztus testébe kereszteltetünk.

Egység

Fókuszban a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének mottója – 2. rész
A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 13. nagygyűlésének tematikája az „Egy test, egy lélek, egy reménység” mottó köré szerveződik. Az egység átível ennek mindhárom dimenzióján.

Egy test, egy lélek, egy reménység

Fókuszban a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének mottója – 1. rész
A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 13. nagygyűlésének tematikája az „Egy test, egy lélek, egy reménység” mottó köré szerveződik. Bevezető gondolatok.
 Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
A főpapi imában kért védelem és gondviselés ma is megtapasztalható. Leginkább akkor, amikor azok a bizonyos nádszálak megrepednek, azok a bizonyos mécsesek éppen csak pislognak, amikor azok a bizonyos lelkek megtorpannak, amikor azok a bizonyos testek megtöretnek.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

A szöveghű bibliafordítás és a parafrázis érvénye

Beszámoló a 34. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciáról
A fordítástól a parafrázisig címmel augusztus 28. és 30 között rendezték meg a 34. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát a Szegedi Dóm Látogatóközpontban. Az eseményen átadták a neves német szentírástudósról, Joachim Gnilkáról elnevezett díjat, amelyet idén Kocsis Imre biblikus professzornak ítéltek oda.

Szemlélődés bibliai tájakon

William Turner bibliai témájú festményei
Népszerű teológia rovatunk írása ez alkalommal az angol romantika egyik kiemelkedő festőjének, William Turnernek két bibliai témájú képét helyezi fókuszba, arra keresve a választ, milyen hatással van a festmény üzenetére a fény és az árnyék játéka, amely a képeken a központi helyet foglalja el, illetve hogy mi a szimbolikus jelentése a felhőnek.