Skip to main content

Teológia

Urunk, nyisd meg szívünket azok iránt, akiket nem látunk!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 3. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább a harmadik napra szánt üzenetet olvashatják.

Uram, segíts, hogy szeresselek téged, felebarátomat és magamat!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 2. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább a második napra szánt üzenetet olvashatják.

Segíts, Urunk, hogy életünkben rád tekintsünk!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 1. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább az első napra szánt üzenetet olvashatják.

A Leuenbergi konkordiától a farizeus és a vámszedő példázatáig

Megjelent a Lelkipásztor teológiai szakfolyóirat legújabb száma
A 99. évfolyamába lépő Lelkipásztor evangélikus teológiai szakfolyóirat megújult külsővel, formában és tartalmi elemekkel jelenik meg a 2024-es évtől. E változás egyik szükségszerű oka az volt, hogy a benne szereplő írások elérhetőkké válhassanak az MTA open access (ingyenes online) folyóirat-adatbázisában. Az alábbi sorokkal a szakfolyóirat legújabb, 2024/1. számot ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Változást hozni az emberek életébe

Erre hív a 2024-es év igéje
Az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei könnyen megfojtják azt a szeretetmagot, amely pedig – miként azt a 2024. év igéje, a „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) mondat is üzeni számunkra – minden dolgunkat meg kellene, hogy határozza.
„A keresztyén ember más szemmel néz a naptár rubrikáira – legyenek piros vagy fekete betűsek. Minden új nap ajándék, a kihívásaival, feladataival, küzdelmeivel, sikereivel és sikertelenségeivel” – fogalmaz Horváth-Hegyi Áron.
„A karácsony nem válasz életünk nagy kérdéseire, hanem maga az égig érő kérdés: hol az Isten?” – írja karácsonyi jegyzetében Gáncs Tamás.
„…Ki meghalni eljöttél…” – egy böjti ének sora (EÉ 203,1) karácsonykor? Van úgy, hogy ami a saját érdekünkben a legfontosabb lenne, éppen az kerüli el figyelmünket…
„Ahogyan a bányászoknak be kellett szállniuk abba a kapszulába, úgy – a Biblia megfogalmazása szerint – nekünk »Krisztusban« kell élni. Hinni benne. Rábízni magunkat” – fogalmaz Győri Péter Benjámin, a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye esperese.
„Az Ige testté lett” – olvassuk János evangéliumában. De hogyan tekintett az emberi testre, a „húsra” az Ószövetség? És egyáltalán: hogyan lett a teremtés során az ember élőlény? Miként formálódott az Ótestamentumban kibontakozó emberkép az ókori görög filozófia szemléletmódja nyomán? Ennek járt utána Varga Gyöngyi evangélikus lelkész, teológus, tanszékvezető egyetemi docens. Tanulmánya a Credo...

„Szabadon” prédikálni

Megjelent a Lelkipásztor teológiai szakfolyóirat legújabb száma
Megjelent a Lelkipásztor evangélikus teológiai szakfolyóirat 2023/12. száma. Az alábbi sorokkal ezt ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Népszerű teológia rovatunk írása ezúttal arra hívja fel a figyelmet, hogy a személyes élettörténetek és a megélt hittapasztalatok megosztása generációkon keresztül is hatással lehet a közösségek tagjaira. Az elhallgatásuk pedig befolyásolhatja az egyéni életútkeresést.
„Amikor e világ beszél örök életről, akkor a hangsúly ezen a szón van: örök.  […] Amikor Isten igéje beszél örök életről, akkor a hangsúly ezen a szón van: élet.” Örök élet vasárnapján a százharminc éve – 1893. október 23-án – született Túróczy Zoltán püspök egy igehirdetését adjuk közre.

Júdásról őszintén

Könyvbemutató a budavári evangélikus szabadegyetemen
Júdás, az elveszett tanítvány című frissen megjelent könyvéről beszélgetett Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspökkel Jasper-Makay Emese, az Evangélikus Hittudományi Egyetem újszövetséges doktoranduszhallgatója november 13-án a budavári evangélikus szabadegyetem programsorozat keretében. Jasper-Makay Emese – aki a kötet kéziratának szerkesztője is – az album gazdag képanyaga, különböző Júdás-ill...
Melyik okoz gyötrelmesebb szenvedést: a fejfájás-szédülés vagy az ótvar? Mi lenne, ha a végtagjainkat csak jóval a születésünk után „kapnánk meg”? Hogyan lehet „a nősülés orvosszer a bujálkodás” ellen? Luther Márton az emberi testet elsősorban Isten alkotásának tekintette, amely az eredendő bűn miatt ki van téve a mulandóságnak és az ördög aknamunkájának. Az asztali beszélgetések során és level...

Gondolatébresztés nem csak teológusoknak

Egyetemi oktatók tanulmánykötete
Teológia és hűség címmel jelent meg az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Luther Kiadó jóvoltából az egyetem oktatóinak huszonkét tanulmányát tartalmazó könyv. A kötet megmutatja, hogy milyen tág perspektívájú a teológia művelése. Emellett arra is lehetőséget ad, hogy átgondoljuk a konfirmációról és az elköteleződésről kialakított nézeteinket.

Hangnemváltás másképpen

Ézs 48,12–22
„Isten pontosan tudja, mennyire sokszor tévedünk, vétkezünk, mennyiszer bukunk el, ő mégis ad egy újabb szabadulást. Lehet, hogy éppen neked” – fogalmaz írásában Gáncs Tamás.
Ki volt Júdás valójában? És kivé formálta őt az utókor? Áruló és közellenség, a kárhozat fia vagy elveszett tanítvány, aki ugyanúgy reménykedhet az irgalomban, mint bármelyikünk?

Egy megérintő oltárkép

A Lélek nem ünnepi ékszer, hanem Isten hétköznapi ajándéka
Népszerű teológia rovatunkban ez alkalommal egy „prédikáló” oltárképről olvashatunk. A festmény segítségével számba vehetjük többek között azt, hogy milyen iránya van az Isten-ember kapcsolatnak, és a kép készítője miért festett gyümölcskosarat is a háttérbe.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának kérése, hogy az október 15-i istentiszteleteken imádságban emlékezzenek meg az Izraelben elkövetett terrorcselekmények áldozatairól. Ehhez az alább olvasható imaszöveget javasolják.