Skip to main content

Teológia

Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Egy rendkívüli könyv margójára

Tanulmánykötet és szemet gyönyörködtető album a Miatyánkról
Az Úrtól tanult imádság egy-egy sajátos vetületének bemutatására kaptak megbízást a Közelítések a Miatyánkhoz – Értelmezések és tanulmányok az ökumenizmus jegyében című kötet szerzői: a történelmi egyházak intézményeinek neves kutatói, oktatói és világi egyetemek tudós tanárai, közülük hárman is evangélikusok. D. Szebik Imre az ökumenizmus felől közelítő könyvről, az Ökumenikus Világimanapon.

De hol van a helye a Szentléleknek?!

A teológiát is izgatja a mesterséges intelligencia kérdése
Prédikálhat-e a mesterséges intelligencia? Ez csak egyetlen kérdés a sok közül, amelyet az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) február 27-ei – nyilvánosan meghirdetett – homiletikaóráján felvetettünk. Olyan kihívás előtt áll a világ, s olyan helyzettel szembesült az egyház, amelyet nem lehet kikerülni. Választ kell adni arra, mit is kezdjünk a mesterséges intelligenciával, a megjelenésével, ...
So­ro­za­tunk­ban a va­sár­nap zsol­tá­rá­nak an­ti­fó­ná­já­ról el­mél­ke­dünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2023-ra meghirdette a konfirmáció és elköteleződés évét. Népszerű teológia rovatunkban ezúttal Pángyánszky Ágnesnek, a tematikus esztendő programfelelősének – személyes élményekkel egybeszövött – gondolatait adjuk közre.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Minden sivatag egy kutat rejt valahol

Varga Gyöngyi az év igéjéről – az Ószövetség tükrében
„Te vagy a látás Istene” – vallotta az Ábrahám gyermekét a szíve alatt hordó, mégis menekülésre kényszerülő Hágár a pusztában a Lahajrói-kútnál. Az idei év igéjéül választott mondat ószövetségi hátteréről, a nők társadalmi helyzetéről és a pusztai kutakról dr. Varga Gyöngyivel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Teológia Tanszék tanszékvezető docensével beszélgettünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Tanuljunk meg jót cselekedni

Bibliai gondolatok és imádság az imahét első napjára
Idén világszerte január 15. és 22. között rendezik meg az ökumenikus imahetet. A programsorozat anyagát – mely kiemelten foglalkozik a rasszizmus kérdésével – az Amerikai Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, a bibliai mottót Ézsaiás próféta könyvéből választották: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra!" (Ézs 1,17) Alábbiakban az imahét első na...
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Holnapi keresztény

Mt 6,25–34
Aki fél a holnaptól, az valójában a mától fél; hovatovább az valójában folyamatosan szorong. Ma is, ahogyan egykoron tette volt, és folyamatosan teszi, ebből a rabságból szabadíthat ki minket a jézusi vigasztalás: ne aggódjatok, ne féljetek, ne szorongjatok! – Gáncs Tamás jegyzete.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.

Aki mélyebbre és messzebbre lát

„Te vagy a látás Istene.” (1Móz 16,13)
A 2023-as év igéjéül szolgáló szentírási szakasszal – „Te vagy a látás Istene.” (1Móz 16,13) – Ábrahám történeteinek egyik mellékágán találkozhatunk, de a mondat gazdag tartalommal bír.
Hányféleképpen lehet az igei üzenetet befogadni? Miért kellett Ezékiel prófétának a szent tekercset lenyelni? Hogyan kapcsolódik össze az úrvacsorai ostya és a több mint kétezer-hatszáz éve élt próféta tette? Mi az összefüggés a szervezetünkben létező mikrobiom és Isten elhívása között? Népszerű teológia rovatunk e cikkében többek között ezekre a kérdésekre is választ kapunk.