Skip to main content

2023. október 8. 9:00

Erős vár a mi Istenünk!

„Oly gyakran használjuk e szavakat, hogy néha már fel sem tűnik, milyen értékesek és különlegesek. Mit jelent hát, hogy »erős vár a mi Istenünk«?” – Weltler Gábor evangélikus lelkész gondolatai.

Erős vár a mi Istenünk!

Amit sokszor elmondunk, könnyen unalmassá és gépiessé válhat – akár még a lelki élet területén is. Ez a veszély a magyar evangélikusok számára oly kedves köszöntést is fenyegeti. Megszoktuk, mint egy nagyváros lakója a villamos zúgását. Oly gyakran használjuk e szavakat, hogy néha már fel sem tűnik, milyen értékesek és különlegesek. Mit jelent hát, hogy „erős vár a mi Istenünk”?

Először is azt, hogy Isten az igazi erőforrás mindnyájunk számára. Nemcsak konfirmációs ünnepeken, hanem (a nyár folyamán meglehetősen gyakori) lelkészszentelések alkalmával is felcsendül az ősi Confirma imádság: „Erősítsd meg, Istenünk, / Jézusunk, / Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk…” (EÉ 39) Ilyenkor azért fohászkodunk Istenhez, hogy abban a jóban, amelyet már a keresztségben elkezdett bennünk munkálni, ő erősítsen és tartson meg minket. A kilencvenöt tételben meghirdetett „szüntelen bűnbánat” lutheri gondolata ezért „szüntelen konfirmációt” feltételez, hiszen erre az isteni erőre nemcsak kiemelt alkalmakon, hanem életünk minden napján szükségünk van.

Az „erős vár” oltalom. „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban” – hangzik az evangélikusok kedwevenc zsoltárának elején (Zsolt 46,2). Ez nem jelenti azt, hogy elkerülnek a szenvedések, de azt már igen, hogy aki az Úrban bízik, az sem a földi élet viszontagságaiban, sem pedig az utolsó napok küzdelmeiben nem inog meg. Ezért mondja másutt is a zsoltáros: „Boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol.” (Zsolt 84,6)

Az „erős vár” figyelmeztetés. Jeremiás szavai ma is érvényesek: „Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr…” (Jer 9,22–23)

Pál ekképp szól: „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (1Kor 10,12) Luther szerint az egyház igazi kincse Isten szent evangéliuma (62. tétel). „Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak” – írja az apostol (2Kor 4,7).

Az „erős vár” felelősség. Az erő a Szentírás tanúságtétele alapján isteni privilégium. Az Ószövetség egyik gyakran használt kifejezése, amely a karácsonyi próféciákban is felcsendül (vö. Ézs 9,5), szintén erre utal: „Erős Isten…”

Milyen jó, hogy Isten a maga erejét és hatalmát soha nem ellenünk, hanem mindig értünk veti be! Ezzel pedig a másik ember felé fordít minket, ahogyan Pál is hirdeti: „Mi, erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róm 15,1)

Az „erős vár” vigasztalás. „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak” – hangzik Ézsaiásnál az Úr szava (Ézs 41,10). E győzelmes jobb számunkra maga Jézus Krisztus. Isten segítsége és támogatása őbenne lett nyilvánvaló. Csak Jézusban ismerhetjük fel, hogy a mi Istenünk valóban „az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene” (2Kor 1,3). Luther szerint „ez a mi mennyei Atyánk névjegye”. Mint írja: „Az embernek így kell őt szívébe vésnie: aki egy haragvó Istent fest a falra, az nem tud semmit Krisztus országáról, és nem tartozik ebbe az országba. Mert az semmiképpen sem rímel, hogy én keresztény vagyok, és ugyanakkor nem tudom, hogy mi van Isten névjegyére írva.”

Az „erős vár” reménység. A mi Lutherünk írja: „Krisztusnak nincs pénze, sem erszénye, se földi birodalma. Mindezt egészen a földi királyoknak engedte át. Egyet azonban magának tartott fenn. Valamit, amit sem ember, sem angyal nem tud. Ő az, aki legyőzi a bűnt, halált, ördögöt és poklot. A halálban is meg tudja tartani azokat, akik igéjével benne hisznek.” Isten Krisztusban megjelenő szeretetének hatalmas folyamát még a halál sem gátolhatja meg, mivel Isten szeretete nagyobb és erősebb a halálnál.

Gondoljunk majd ezekre, amikor legközelebb így köszöntjük egymást: „Erős vár a mi Istenünk!”

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2023. augusztus 6–13-i 88. évfolyam 31–32. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, nyomtatott vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Evangélikus Élet

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.