Skip to main content

Riport

Misszió a pályaudvaron

Evangélikus diakónia Nürnbergben
A nürnbergi főpályaudvar kissé zegzugos folyosóinak egyikében a Bahnhofsmission (Vasúti misszió) feliratú üvegajtó előtt egy fiatal hölgy angolul próbálja megérteni az igen megviselt fiatal fiút, aki napok óta nem evett, nem ivott, és kétségbeesetten igyekszik valamiféle emberi segítséget kapni nyomorúságos helyzetében. Talán Ukrajnából érkezett, és ki tudja, mióta keresi a pályaudvaron azt a r...

Ahol a kosárfonás is imádság

Látogatás a kötcsei Evangélikus Közösségi és Alkotóházban
A Somogyi-dombság szőlővel és erdőkkel borított lankáin húzódik meg a gazdag evangélikus hagyományú falu, Kötcse. A Balatonszárszótól autóval tíz perc távolságra található, alig ötszáz lelket számláló település egyre szélesebb körben ismert háza a Kistérségi Hagyományok Háza – Evangélikus Közösségi és Alkotóház. A domboldalon fekvő udvarára belépve nemcsak a szépen felújított tornácos folyosó é...

Különórák a Jóistennel

Az evangéliumra emlékeztet a láng – kézműves módon készülnek Kendeh-Kirchknopf Anita egyedi gyertyái
Gyönyörű vidéken, a Vas megyei Kemenesalján, a Kis-Somlyó hegy déli lábánál fekszik Kissomlyó község. Az evangélikus parókián, a kertkapuban Kendeh-Kirchknopf Anita és férje, László vár. A parókus lelkész és felesége igazi paradicsomi kerten kalauzol végig. A templomot – követve II. József 1781. évi türelmi rendeletének előírását – az udvar rejti, magas fenyősor vezet hozzá. Fényért jöttünk Ani...

Oázis a lelkem is

Virágok útján jártunk Pilisen
Kis „édenkertbe” érkeztünk a Pest megyei Pilis város külterületén. Virágok, méhek, pillangók, katicák, csupa szín és illat. Mögöttünk rendezett tanyaépület, mezőgazdasági gépek, előttünk földek, míg a szem ellát. A precízen, téglalapokra felparcellázott kertben évelő és egynyári virágok, a földön öntözőcsövek rendszere. Sáráné Bathó Orsolya gyógypedagógus, a pilisi evangélikus gyülekezet presbi...

Krisztus siófoki hajójában

Nyaralók is a magukénak érzik a gyülekezetet
A Balaton déli partjának fővárosában, Siófokon álló, Makovecz Imre tervezte és ma már műemlék evangélikus templom a négy égtáj felé nyitott, jelképezve, hogy a gyülekezet a szélrózsa minden irányából érkezőket várja. Lampért Gábor lelkész a helyieket és a nyaralókat egyaránt hívogató szolgálatról és a napjaink rohanó emberét megszólító missziói lehetőségekről is beszélt lapunknak.

Tabuk helyett őszintén a gyerekekkel is

Halálról, gyászról a családban
„Elment, de mikor jön vissza?” „Hogyan ment a mennybe?” „Elvesztettem? Nem is én vesztettem el!” Ezek vagy a hasonló kérdések, gondolatok minden bizonnyal megfogalmazódnak a kisgyerekekben a halállal, az elhunyttal, a gyásszal szembesülve. Fontos leszögezni, hogy a családon belül nem lehet tabutéma az elmúlás. De miként érdemes róla beszélni a különböző életkorú gyerekekkel, hogyan készülhetünk...

Egyszerűen csak járjuk az erdőt

Fák generációiról Szűcs János erdésszel
Az utóbbi időben fokozott figyelem irányult a hazai erdőgazdálkodás kérdésére. A rendeletek, jogszabály-módosítások bemutatása helyett a lehető legközelebb hozzuk olvasóinkhoz az erdő világát: erdész vezetésével jártunk a gyönyörű környezetben fekvő, Tolna megyei Váralja környéki erdőkben.

Takarékos üzemmódban

Egyházunk intézményei is felkészülnek a tél új kihívásaira
A magas infláció és az elszabaduló energiaárak komoly próbatétel elé állítják a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteit és intézményeit is. Négy vezető tisztségviselő beszámolóját olvashatják arról, hogyan készülnek a télre, milyen eddig meghozott intézkedések és milyen tervezett lépések segíthetik őket abban, hogy minél zökkentőmentesebben végezhessék a szolgálatukat.

Igei alapkő és tűzoltósági habparti

Kemenesaljai pillanatképek Bobáról
Még kaszát, kapát és dorongot is ragadtak a bobai evangélikusok 1731 júniusában, hogy megvédjék szeretett templomukat a protestánsüldözés idején. Mindhiába, az uralkodói utasítással szemben gyengék voltak, és a türelmi rendeletig ők is csak a nemesdömölki artikuláris templomban gyakorolhatták hitüket. A Vas megyei Bobai Evangélikus Egyházközség történetében a próbatételek és az örömteli pillana...

Címről címre kopogtatva

Gyülekezetplántálás a Velencei-tónál
Fejér megye egyik legkedveltebb térségében, a Velencei-tó környékén hosszú évekre nyúlik vissza az evangélikus jelenlét. A Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség a Gárdonyi Református Egyházközséggel kialakított gyümölcsöző és aktív kapcsolatának köszönhetően kéthetente rendszeresen tart istentiszteleteket Gárdonyban. Hazánk harmadik legnagyobb természetes tavának környékére egyre többen költ...

Aki aranyszálakkal is dicséri Istent

Értékmentésről, a nagymamák szerepéről a felnőttként konfirmált Kovács Judittal
Rögtönzött „kiállítás” fogad a budapest-rákospalotai evangélikus templomban. A papi pad melletti székeken lila és piros oltár- és szószékterítők, fekete alapon színes, keresztszemes agendaborító. A hímzés kelyhet, szőlőt és nyitott Bibliát ábrázol. Van itt az „Erős vár…” kottájával és Luther-rózsával díszített maszk az énekkar tagjai számára, de monogramos énekeskönyv- és bibliaborítók is. Vala...

Egy garabonciás megvalósult álma

Séta a békéscsabai Meseházban
A Békési út 17. szám alatti parasztház fakapuján belépve azonnal érzi a látogató: nem mindennapi helyre érkezett. A fehérre meszelt, kő- és faoszlopos tornácú két parasztház által közrefogott négyszögletes udvar egyik végében kellemes árnyat adó diófa áll, míg a másik végében az egykor kukoricatárolásra használt, ma már színpadnak kialakított góré adja meg az időutazás alaphangulatát. A különle...

Agyagból formázott minket is a Jóisten

Kodolányi Borbála fazekas az alkotásaival szolgál
Piros, kék, sárga és zöld kerámiák sorakoznak a csákvári fazekasműhely polcain. A nyitott kemencében már kiégett, kész csalikancsók, a belső szobában félkész edények várakoznak türelmesen. Kodolányi Borbála hagyományőrző fazekas műhelyében járunk; a szép tárgyaknak az életünkben betöltött szerepe mellett a lelki szépséget formáló Úristenről is szót váltunk. Riportunkkal mindemellett a természet...

Testvérkedés határon belül

Működik a hazai gyülekezeti összekapcsolódás
Több évtizedes testvérkapcsolatot ápol a csákvári és a budapesti Deák téri evangélikus gyülekezet. Az együttműködés a Fejér megyei település és Budapest Belvárosának evangélikus közössége között élő valóság. A csákvári gyülekezet elnöksége megosztotta velünk a mások számára is követendő példát.

A hasonlótól az igazi Luther-kabátig

Látogatás az első magyarországi evangélikus lelkésznőnél
Egyháztörténetet sokszor azok írnak, akik álmukban sem gondolnák, hogy a feladataikat csendben végezve meg fogják változtatni az egyház történetét. Amikor Kovács Etelka 1956-ban jelentkezett az Evangélikus Teológiai Akadémiára – az Evangélikus Hittudományi Egyetem jogelődjére –, még csak nem is remélhette, hogy tanulmányait befejezve valaha Luther-kabátban végezhet lelkészi szolgálatot. Ugyanis...

Luther-kabát helyett cukrászkötényben

Aki sütemények között beszélget Jézusról és a kegyelemről
Nyár eleji fényben ragyog a budai Gárdonyi tér. A közeli utca kis cukrászműhelyéből édes illat árad ki. A kirakati emeletes hűtőben színes, gyümölcsös, csokis sütemény, keksz és torta sorakozik. Láthatóan kézműves termék valamennyi. Don Gateau – olvassuk az üvegen; a névadó a grafikából ítélve egy édességkedvelő cica lehet. Bent fiatal, karcsú hölgy sürög-forog. Az apró bolt tulajdonosa és egyf...

Tapintattal, testvéri szóval

Közösségépítés a Borsod-Hevesi Egyházmegyében – Buday Barnabás a jézusi útra invitálásról
„Meggyőződésem, hogy nem mondhatunk le az elnéptelenedő településeken lakó evangélikus testvérekről, hanem azon kell dolgoznunk, hogy megerősödjünk és szolgáljunk” – mondja Buday Barnabás, a Borsod-Hevesi Egyházmegye esperese, az Arnót–Újcsanálosi Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze. Dilemmákról, ötletekről, lehetőségekről és megoldásokról, az egyház helyben végzett szolgálatáról beszélge...

Lélek, zene és evangélikus identitás

A kántorképző intézet tanfolyamán jártunk
Orgonaszóra leszek figyelmes, így tizedmásodpercek alatt elillan a kétségem, hogy melyik irányba induljak, miután az útvonaltervező iránymutatása alapján leparkoltam az autóval Fóton. Mint néhány perccel később megtudom, a reggeli áhítat dallamai jelölték ki utamat az Evangélikus Kántorképző Intézet bejárata felé. Oda, ahol látogatásomkor a 168. nyári kántorképző tanfolyamot tartják.

Átlépve a Lelki tér küszöbén

Bogdányi Mária egyetemi lelkészt fiatalon tartja a szolgálat
Élénk diákélet folyik május közepén a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. Még két szorgalmi hét, és itt a vizsgaidőszak. Fiatalok köszönnek rá Bogdányi Máriára, ahogy lépkedünk felfelé a patinás épület lépcsősorán. Az egyetemi lelkész a családja és a hivatása mellett néhány év alatt autodidakta módon egy olyan hobbinak a fortélyait sajátította el, amely nem csupán kikapcso...

Zengő érc, amely Isten dicsőségét hirdeti

Budapest harangjainak nyomában Bajkó Ferenccel
Lehet-e harangokat gyűjteni? Bajkó Ferencnek sikerült. Pontosabban kutatja, felkeresi, dokumentálja az Isten dicsőségét hirdető hatalmas öntvények adatait és történetét, és közkinccsé is teszi tudását. A lelki otthonát a pestszentlőrinci evangélikus gyülekezetben megtalált fiatalember fizetség nélkül teszi ezt, saját szabadidejét, anyagi erejét áldozva e szolgálatra. Honlapot vezet, könyvet, ci...