Skip to main content

Riport

Tizenketten az oltártérben – az asztalfőn Jézus

A pestújhely–újpalotai gyülekezetben a különbözőségek ellenére is arra figyelnek, aki összeköt
Kisvárosi hangulatot idéző apró, barátságos tér rejtőzik a budapesti XV. kerület kevéssé forgalmas részén. A Templom tér közepén Sándy Gyula építész alkotása: a Pestújhely–Újpalotai Evangélikus Egyházközség lelki otthona. 1933 novembere óta áll ott Istennek e szép hajléka, melyhez parókia akkor nem épült, így a lelkészek évtizedeken át messzebbről jártak ide gondozni a híveket. Tizenöt éve déde...

Társas játék – nem csak a maguk örömére

Könnyűzene és misszió egyházunkban
A középiskolai könnyűzenei program részeként lemezfelvételre érkezett egyházunk országos irodájának stúdiójába az orosházi Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium keresztény könnyűzenei zenekara, a Melody of Angels. Betekintettünk a kulisszák mögé, és arról is érdeklődtünk, hogy mit jelent a résztvevők számára az egyházi könnyűzene.

Magvetés kicsi szívekbe

Csömörön az evangélikus gyülekezet és az óvoda is igyekszik példát mutatni
„Környezetben, közösségben” – e mottóval idén először komplex teremtésvédelmi akció is kapcsolódott egyházunknak az 1 + 1%-os adófelajánlást célzó kampányához. A felhívásra sok gyülekezet, intézmény jelentkezett, hogy az 1%-ok mellett – amint az akció plakátján olvassuk – idén tavasszal szemetet is gyűjtsön. Az ötlet sikeresen megmozgatta Csömör apraját-nagyját: a gyülekezet számára amúgy is év...

Krisztusról szólni ajándék

A kanapén ülve: Gombkötő Beáta
Az igehirdető műhelyében című sorozatunkban lelkészekkel találkozhatnak olvasóink „háttérmunka” közben: elsősorban arról kérdezzük őket, miként készülnek a prédikációra, s eközben milyen tárgyak veszik őket körül. Gombkötő Beáta budapesti egyetemi lelkésszel otthonában beszélgettünk az istentiszteletre készülés műhelytitkairól.

Anyák védtelenül és védőszárnyak alatt

Tapintattal, szeretettel végzik munkájukat az édesanyákat segítő szakemberek
Várandósság, szülés, gyermekgondozás, ­-nevelés – az anyává válás folyamata és maga az anyai szerep különösen érzékeny terület a nők életében, nem mindegy a róla való beszédmód, nem mindegy, hogyan élik meg az érintettek. A „védő nők” szerepe mindezek miatt kulcsfontosságú: emberi méltóságot, nőket, várandósokat, alapvető betegjogokat, anyákat, csecsemőket, kisgyermekeket, családokat védene...

Elköteleződésben növekedve

Tradíciók és építkezés a Répce mentén
„Az istenhit közösségbe hív” – vallja Baranyay Bence. A Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség fiatal lelkészével az ifjúságot és az időseket megszólító alkalmakról, a megtorpant, majd visszaszerzett lendületről is beszélgettünk, és az is szóba került, miként maradhat a gyülekezet nyitott, de erős identitású közösség.

Pásztor cifraszűrben

Egy egyedülálló viselet készítésének műhelytitkai
„Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik…” – hangzik Jézustól az örömhír a húsvét utáni második vasárnapon (Jn 10,11.27–28). Nem véletlenül választotta a Megváltó a tanítása során többször is szemléltetésként a felelősséget és szeretetet is jelképező pásztor alakját. A bibliai kor emberének nemcsak a nomá...

„Isten akarja, hogy éljek ezen a világon”

Látogatóban Juhász Endre egykori Sztehlo-gyereknél
Hetvenötödik születésnapját ünnepelte márciusban Juhász Endre, a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Sarepta-otthonának lakója, a fogyatékkal élők közül az utolsó Sztehlo-gyerek. A mozgásában születése óta erősen korlátozott férfi az intézmény lelki motorjának számít. Istenhez, Jézushoz fűződő viszonya valóságos és mély – a vele töltött idő alatt kirajzolódott, ahogyan egy segítségre sz...

Őrizem a szem(ély)ed

Emberi méltóságukat tiszteletben tartva – demens betegekről is gondoskodnak diakóniai intézményeink
A demencia összetett jelenségéről, társadalmi elfogadottságáról és a demens betegek még értőbb-érzőbb gondozási lehetőségeiről három kiváló szakembert kérdeztünk. Mondandójuk egybevág, szemléletváltást sürget – egyházon belül és kívül egyaránt –, ugyanakkor megállásra, elgondolkodásra, egzisztenciális kérdésekben való elmélyülésre hívja nemcsak a szociális ellátásban dolgozókat és érintett csal...

Gondoskodás fizetésért – szeretetből

A nevelőszülő is megalapozhatja a kötődés képességét
„El kellett hagynom a saját családomat, és ti otthont adtatok” – akár ez az igei áthallású gondolat is megfogalmazódhat azokban a gyerekekben, akiket valamilyen okból, például elhanyagoltság, bántalmazás miatt nem nevelhetnek tovább a vér szerinti szüleik, rokonaik. Amikor a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek kiemelnek valakit onnan, ahol a születése óta élt, igyekeznek a lehető legjobb átme...

„Engem ideszerettek a gyülekezetbe”

Hepp Éva karvezetésről, tanításról, makramézásról
„Kell valami, ami visszahoz minket a valóságba.” Minden bizonnyal így van – riportalanyunk, Hepp Éva matematika–ének-zene szakos tanárnő pedig egészen biztosan talált ilyen tevékenységeket. Csupa olyan dologgal foglalkozik, amelybe a tudása, tapasztalata, ügyessége, kreativitása mellé szívét-lelkét is beleadja, akár tanítványait okítja, akár karvezetőként kórust vezényel, énekel, presbiterként ...

Megosztó kérdésekről is bátran, tisztelettel

Felkészültek Krakkóra az európai evangélikus egyházak
„Egyetlen egyház sem olyan kicsi, hogy ne volna mit adnia a többi egyháznak, és egyetlen egyház sem olyan nagy, hogy ne volna mit tanulnia a többitől” – ennek a Lutheránus Világszövetségen belül gyakran elhangzó mondatnak az igazságát tapasztalhatták meg ismét mindazok, akik a hivatalosan alig több mint ötszáz lelket számláló Nagy-britanniai Evangélikus Egyház meghívására vettek részt a világsz...

A diakónia erős vára délen

Szenvedélybeteg-mentő szolgálat Szarvason
Az ország legnagyobb evangélikus fenntartású diakóniai intézménye, az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat ez évtől a Magyarországi Evangélikus Egyház szociális módszertani intézménye: szakmai iránytű és referenciapont diakóniai intézményeink számára. A szarvasi központú, harminc éve működő szeretetszolgálat részlegeit bejárni sietősen is félnapos program, ahogy erről lehetőségünk volt megbi...

Tanítványi körök Krisztusban, Krisztusért

Budaörsön kis csoportokban épül a gyülekezet
A Pest megyei – idén január 1. óta ismét vármegyei – város főutcáján sétálva pár száz méteren belül két, láthatóan újabb építésű, impozáns épület vonja magára a figyelmet: az egyik az evangélikus templom, kicsit lejjebb pedig a parókia és a gyülekezeti terem. Utóbbiban kis csapat vár: Endreffy Géza parókus lelkész négy aktív hittestvért hívott el az évindító beszélgetésre. Hogyan él egy fiatal ...

Nem tündérmese – Isten kegyelme

Balicza Klára és Jenei Róbert egymásra találásának története
„…és boldogan éltek, míg el nem váltak.” Sem a mesék, sem a romantikus filmek nem így érnek véget. A való életben azonban mind több házasság bomlik fel, még keresztények között is. Elváltnak lenni sok esetben még ma is stigma. A házasság hete alkalmából éppen ezért most rendhagyó módon egy olyan evangélikus, erős gyülekezeti kötődésekkel bíró házaspárral beszélgetünk, akik komoly érzelmi trauma...

Elfogadásra kihegyezve

Hálás lutheránus építkezés a Székelyföld központjában
A Marosvásárhelyi Evangélikus Egyházközség mai napig megőrzött magyar–német kétnyelvűsége különlegesnek számít Erdélyben, hiszen a magyarok a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, a németek pedig a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház keretében gyakorolják lutheránus hitüket. Maros megye székhelyén, a Székelyföld kulturális és szellemi központjának számító Marosvásárhelyen a város e...

Önkeresés és önazonosság egyházi keretek között

Pszichológia és teológia találkozása
Gyorsulásra és kiégésre hajlamos kultúránkban az egyház és dolgozói sem maradhatnak pszichológiai eszköztár nélkül – sem a maguk, sem a rájuk bízottak szempontjából. A korszerű pszichológiai ismeretek megszerzésében egyházunk élen jár, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete mentálhigiénés lelkigondozói képzését – a lelkészi kar létszámához mérten – evangélikus lelkészek végezték el a legtö...

Új kezdetek az Őrségben

Evangélikus élet az ország legnyugatibb egyházközségében
Kevesen gondolnák, hogy az orosz–ukrán háború elől menekülők segítéséből a magyar–ukrán határtól legtávolabb eső evangélikus gyülekezet, a szentgotthárdi is kiveszi a részét: több ukrán család a Vas megyei városban kezdett új életet, gyermekeik közül négyen is evangélikus hittanra járnak. Eközben a szentgotthárdi és a maroknyi őrségi evangélikusság azt élheti meg új kezdetként, hogy az ősszel f...

Megtanulni segítséget kérni és adni

Szemléletformáló, támogató személyiségvédelmi csoport alakult
Négy különböző területen dolgozó szakember – egy ügyért. Egyházunk zsinata a 2021. november 26-i ülésszakán döntött arról, hogy személyiségvédelmi munkacsoportot állít fel. Tagjait a csoport megalakításának motivációiról, feladataikról, céljaikról és személyes indíttatásukról is kérdeztük.

Öntudat és nyitottság Kiskőrösön

Folyamatosan figyelve és lendülettel építkeznek az Alföldön
Petőfi Sándor szülővárosának lutheránusai bár többségben vannak a Bács- Kiskun megyei városban, mégsem dőlhetnek hátra, mondván, minden okuk megvan az elégedettségre. A különlegesen szép evangélikus templomban és a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikumban is folyamatos, kreatív munka zajlik, hogy a városalapító evangélikusok mai utódai valóban hitük...