Skip to main content

2024. február 7. 8:46

Isten adta vágyból Adullám barlangja

Ahol a kávé és a sütemény mellé a Biblia üzenete is jár

Ünnepi díszben áll Vác főtere, a város karácsonyfája mellett sétálunk a Kalmárok udvarába, innen lépcsősor vezet le az ódon pincébe. Az egykor elhagyatott, sok évtizeden át romos helyiségben ma „Isten hozott!” felirat, égősorok, adventi koszorú, pörköltkávé-illat és süteményes pult fogadja a vendéget. Az Adullám kávézó gondos kezek munkájaként meghitt, hangulatos „barlangjává” vált a megpihenni vágyóknak. Hogyan kapott bibliai nevet egy modern kávézó? Mit mesélnek tulajdonosának hitéről odabent a tárgyak és a fogadtatás? Gasztronómiai riportsorozatunk karácsonyi állomásáról egy küzdelmes út történetét és egy erővel teli bizonyságtételt hoztunk olvasóinknak.

Az elénk siető Koczur Tiborné, avagy Marcsi – ahogyan a városban ismerik őt – gyors bemutatkozásából megtudjuk: férjével családi vállalkozásban dolgozik, gépi úttisztítást, síkosságmentesítést végeznek évtizedek óta. Két gyermekük van: fiuk harminckét, lányuk tizenkilenc éves. A kávézó nem hétköznapi történetéről később esik szó. Míg a süteményes pult és a kézműves ajándékok polcai mellett továbbmegyünk, egy kút kelti fel figyelmünket – persze már nincs benne víz. Még lejjebb ereszkedve tágas, íves falak közé, ódon, hűvös kőfalú pincébe érünk, ám ehhez meg kell hajtanunk a fejünket – Marcsi ebben szimbólumot lát. Szerte ünnepi fények, az asztalokon kis mécsesek, szemben egy ovális falrekeszben fenyőfa alakú égősor, fakereszt, virág. Az Adullámban minden reggel meggyújtják a gyertyákat, nem csak adventben.

Kíváncsian eredünk a nyomába: milyen személyiség lehet a tulajdonos, miért döntött úgy, hogy lelki többletet kínál vendégeinek a kereszténység, a Biblia üzeneteit hirdető kávézóban?

Felnőttcsoda

A tulajdonos közvetlen stílusban, derűsen mesél: „Nógrád megyében, Ősagárdon élünk, evangélikus keresztségben részesültem, Kalácska Béla lelkész konfirmált. Komoly, meghatározó időszak volt ez az életemben.” A balassagyarmati esperessé választott lelkészt aztán Győri János Sámuel váltotta Ősagárdon. Marcsi a váci születésű diákkori szerelmével kötött házasságot, aki részesült ugyan a keresztségben – római katolikus templomban –, de ateista szülők mellett nőtt fel. Egyházi esküvőjük így nem volt.

Koczur Tiborné

A megtérés sok év küzdelme után adatott meg számára. „Tíz év után, egy házassági krízis során kerestem a kiutat. Olyan mélyen sérült a kapcsolatunk, hogy a válás széléig sodródtunk. Ekkor kerültem Biatorbágyra, a Trausch Liza által vezetett női lelkigyakorlatra, ott tértem meg. A férjem azt hitte, »bekattantam«.” Isten azonban csodát tartogatott a párnak: két év múlva Tibor is önként elment Biatorbágyra, és megtért.

„A megtérésem után a Győri János Sámuelt váltó ősagárdi lelkészünk, Szolga-Tőkés Sándor gyakran eljött hozzánk beszélgetni, imádkozni. Sosem felejtem el azt a vasárnapot: éppen konfirmáció volt a gyülekezetünkben. A személyes bizonyságtétel a templomban akkoriban nem volt szokás, ám én nem tudtam hallgatni arról, amit Isten elvégzett a lelkemben. Kiálltam a gyülekezet elé, és elmondtam ezt a felnőttcsodát, amit átéltem.”

Isten útkereszteződései

Új – immár hívő keresztény – életüket templomi esküvővel pecsételték meg. „A férjem az Isten házában kérte meg újra a kezem. Az ősagárdi evangélikus templomban volt szenteste a házasságkötésünk, annak bizonyságául, hogy Isten csodát tett a párkapcsolatunkban.” Ezután továbbra is nehéz időszak várt rájuk: kapcsolatuk gyógyulására még hat évet kellett várni. De a sebek begyógyultak, s 2004-ben meglepetés gyanánt megszületett második gyermekük. „Az egy úton járás idején érkezett. Isten megelőlegezte általa, hogy még jobbat tartogat számukra. Ma jobban szeretjük egymást, mint valaha” – meséli.

A házaspár rendszeresen templomba járó tagja lett az evangélikus gyülekezetnek. A váci börtön lelki életébe is bekapcsolódtak Csuka Margit lelkésznő, majd az evangélikus Vatai Gyula egykori börtönparancsnok – ma már hitoktató – mellett. A börtönben imakörbe jártak. „A lelkésznő meghívott egyszer egy korábbi fogvatartottat, így lett 2006-tól egy roma, börtönből szabadult férfi az imatársam. Vácon ismert emberek vagyunk, s talán nem értették, mit keresek én Vidák Kálmán társaságában. Íme, Isten útjai így keresztezték egymást a kettőnk életében, és így épített minket.”

Vállalkozásuk váci irodájában felekezetközi imakör alakult, mely immár tizenhét éve működik. Az időközben nyugdíjba vonult Kalácska Béla esperes vállalta, hogy öt éven át köztük szolgáljon. Ma is eljár időnként, vagy a házaspár látogatja meg őt otthonában.

Adullám barlangjában

Mindezek mellett regénybe illő a kávézójuk története is. Marcsi régóta vágyott arra, hogy teremtsen egy helyet, amely a béke szigete lehet a dunakanyari városban.

„2007-ben egy ismerősünk kérte: segítsünk meghirdetni egy Kanadában élő vállalkozó ingatlanjait. Köztük egy elhagyatott, romos, penészes, dohos középkori pincét.” Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. „Ahogy az ember Isten nélkül nem találja a saját útját, ez a hely is arra várt, hogy valaki felöltöztesse, és élettel töltse meg – folytatja. – Amikor lemerészkedtünk a lépcsőkön, és beléptünk a lenti terembe, szemben, egy íves fülkében lelki szemeimmel egy oltárt láttam.”

Isten adta vágyból Adullám barlangja

Pénzük azonban nem volt, a tulajdonos ráadásul a felső ingatlannal együtt szerette volna értékesíteni a pincét – így letettek róla. De jött a fordulat: „Másfél év múlva megcsörrent a telefonom. A kanadai tulajdonos hívott: nincs más érdeklődő, ha szeretnénk, miénk a pince. Imádkoztunk, gondolkoztunk, de pénzünk nem volt. Végül részletekben fizethettünk. Attól az évtől, 2008-tól adventben és böjtben közösségi alkalmakat tartottunk, lelkészi jelenléttel. Ezt adtuk ajándékba barátainknak, üzletfeleinknek. Szolgáltak közöttünk többek között evangélikus lelkészek – Győri János Sámuel, Győri Gábor, Ittzés István –, aztán Balczó András, Beer Miklós nyugalmazott váci katolikus püspök, Pálhegyi Ferenc, Márkus Gábor verőcei református lelkész, Csuka Margit lelkésznő és a férje. Zene, szeretetvendégség volt, az ősagárdi asszonyok mindig kitettek magukért” – idézi fel az indulást.

Isten hétéves projektben dolgozik

Hét évig tartott a pincehelyiség felújítása. „Sokszor menekültem volna már, mert a kövek megvoltak, de azokon kívül semmi más. Rengeteg munka árán 2016. május 16-án nyitottuk meg a kávézót, ma négy fővel dolgozunk. Isten csodálatos társunk. Jó vele, jó az ajánlatát elfogadni. Vállalkozóként megéltem: az ő kezébe téve az üzleti ügyeket, nincs okunk aggodalomra. Hálánk jeléül, általa lenyűgözve alakítottuk olyanná a kávézót, amilyen most” – folytatja a tulajdonos.

De miért Adullám a név? „A szokatlan névválasztás arra indítja a betérőt, hogy megkérdezze, mi az az Adullám. A menülap hátsó oldalán elolvasható, de mi készségesen el is meséljük a Saul elől menekülő Dávid történetét. Honlapunkon is találkozhat az érdeklődő a magyarázattal: »Legyen e váci Adullám barlang menedék számodra is… és a felüdülés helye… távolabb a világ sodrától… amint Dávidnak is menedékül szolgált a barlang napi küzdelmei idején… Visszatérve a napi teendőid közé, jöjjön el egy új kezdet életedben, akárcsak Dávid bátor vitézeinél…«”

Feltett szándékuk – mondja Marcsi –, hogy mást, másként, többet képviseljenek, mint egy hagyományos vendéglátóegység: „Krisztus-hitünket szeretnénk megjeleníteni kedvességben, kiszolgálásban, figyelmességben. Német és olasz kézműves termékeket csomagolunk egyedi dizájn alapján: kávékat, teákat, kekszeket, csokoládékat, bögréket; mindegyikhez igés lap jár, illetve Simon András egyvonalas grafikája. Asztalaink üveglapjai alatt is bibliai igéket olvashatnak vendégeink. Juhász András református fafaragó iparművész, az oltárnak nevezett fülkét díszítő, míves fakereszt készítője pedig éppen személyesen is jelen van – mutat egy baráti társaság asztala felé Marcsi. – A csodálatos faragás a kis oltárunkon a megváltottságunk üzenetét közvetíti művészi megfogalmazásban. Ha valaki a kávézónkba betérve megérez valamit az itteni szellemiségből, ha szívesen tölt időt nálunk, visszatér, akkor a benne elvetett mag kicsírázhat, növekedésnek indulhat. Megtiszteltetés számunkra, hogy Krisztus elhívott minket, és rajtunk keresztül akar másokat elérni. Nem kész megoldást adott, hanem lehetőséget, mi pedig ővele járva mertük ezt megragadni.”

Megtalált teljesség

A vállalkozással kapcsolatban arra is rákérdezünk: farkastörvények uralkodnak-e? Hogyan lehet nyereségesen működni, egyszersmind etikus, keresztény értékrend mentén, amikor járvány, rezsiválság, magas infláció nehezíti a vendégek és a vállalkozók életét egyaránt? „Nem nehéz! Döntés kérdése az egész. Amikor az ember elgyengülne, az Isten ad jelzést: itt vagyok! Húz egy vonalat: eddig és ne tovább – persze ha figyelünk rá” – feleli határozottan a tulajdonos, majd hozzáteszi: minden rendezvényük ingyenes, karácsonykor a helyi művelődési ház felkérésére teát osztanak, adományként százharminc gyerekcsomagot készítenek.

Isten adta vágyból Adullám barlangja

A teljességhez még egy mozaikdarab a helyére került. „Amikor megvettük a pincét, volt egy titkos vágyam: az, hogy egyszer itt a főtéren kiállva elmondhassam: élő Istenünk van, és én evangélikus vagyok. Kerestem az alkalmat, míg elém jött az Ars Sacra fesztivál. Kis hely vagyunk, nem volt realitás, hogy bekerüljünk a programba – Isten mégis elénk hozta. Idén volt a hetedik éve, hogy a részesei lehetünk. Ámuldoztunk: Isten megadta, hogy azt a kis magot, amit vágyként ültetett a szívünkbe, ki tudjuk teljesíteni.”

Felfelé menet a barátságos fényekkel teli barlangból még olvasgatjuk a kijáratnál az ajándékcsomagok igéit. Mind egyedi, s a tulajdonos hiszi: mindenki rátalálhat a személyesen neki szólóra. „Engedjük, hogy Isten nagyvonalúsága a mi szívünket is azzá formálja! A célunk, hogy megmutassuk: őáltala bővelkedünk. Érezzék meg az emberek, hogy lehet másképp is. A karácsony is erről szól: Isten Krisztusban megmutatta, milyen mély az irgalma és a szeretete irántunk.”

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2023. december 24. – január 7-i 89. évfolyam 51–52. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), a Huszár Gál könyvkereskereskedésben (Budapest V., Deák tér 4.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, nyomtatott vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Evangélikus Élet magazin

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső