Skip to main content

2024. május 6. 11:06

Harminchat hónap imádság és kilenc hónap építés

Sikeres gyülekezetplántálás Soroksáron

A reménykedés és a tervek megvalósulása közötti hullámvasutazásként is leírható az a folyamat, ahogyan a budapest-soroksári evangélikusok maroknyi közösségéből mára saját templommal bíró, gyarapodó gyülekezet vált. A gyülekezetplántálás folyamatának, kézzelfogható és lélekkel átélhető eredményeinek jártunk utána a főváros XXIII. kerületében.

Soroksar gyulekezetplnatalas foto a gyulekezet archivumabol 4

Hirtelen vált falusiasra az utcakép, miután a forgalmas Soroksári útról lekanyarodva, a HÉV-síneken áthajtva haladunk a soroksári evangélikus plántáló gyülekezet temploma felé. Pedig még Budapesten vagyunk. Soroksár 1994-ben szakadt el északi szomszédjától, Pesterzsébettől, önállósult új kerületként, hogy a főváros közigazgatási határain belül, de újra a maga útját járhassa, mint egykor, amikor még önálló település volt. (Soroksár nagyközséget 1950. január 1-jén, Nagy-Budapest létrehozásakor csatolták a fővároshoz.)

Az út mentén fák sorakoznak, mögöttük földszintes családi házak. Közöttük bújik meg és emelkedik ki egyszerre a soroksári evangélikusok temploma. Megbújik, mert alig magasabb, mint a szomszédos épületek, de ki is emelkedik, mert homlokzatába simulva másfél emelet magas kereszt jelzi, hogy kinek a nevében szoktak itt összejönni, a felekezeti hovatartozás pedig a kereszt feletti feliratból válik egyértelművé: „Erős vár a mi Istenünk”.

Soroksar gyulekezetplnatalas foto Magyari Marton

Templomra vágyva-várva

Ugyanezekkel a szavakkal köszöntjük egymást Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh Júliával, a soroksári evangélikus leánygyülekezet missziói lelkészével, aki 2018 szeptembere óta a plántálást végzi. „Harminchat hónapnyi imádság és kilenc hónapnyi építés után készült el a templom – kezdi a templom bemutatását a lelkésznő, miközben az igazán tavaszias időben a rendezett udvar felé sétálunk. – Korábban havonta egy evangélikus istentiszteletet tartottak Soroksáron annak a néhány idős testvérnek, akik már nem tudtak bejárni Pesterzsébetre. A változásnak, így a megújult istentiszteleti helynek s vele a heti rendszerességű alkalmaknak egy beszélgetés vetett alapot, amelyen Orbán Viktor felvetette Gáncs Péter akkori elnök-püspöknek, hogy a kormány támogatná három templom építését a Déli Egyházkerületben, a püspök úr pedig Soroksárt is megnevezte. A helyiek által Fuchs-házként ismert épületet – amelyben korábban zöldségesbolt működött – 2017-ben sikerült megvásárolni. Ez egy felújításra szoruló családi ház volt, amelynek átalakítására nagyon impozáns terv készült, de anyagi okokból megvalósíthatatlannak bizonyult. Győri János Sámuel és felesége kezdték el a pesterzsébeti lelkészi szolgálat mellett anno itt a plántálómunkát, ezt a szolgálatot vettük át a férjemmel, Blatniczky János Dániellel.”

Soroksar gyulekezetplnatalas foto Magyari Marton 4

Mint megtudjuk, később úgy tűnt, hogy a plántálói támogatás máshova kerül, így Soroksárnak mégsem lesz evangélikus temploma, de – mint a lelkésznő fogalmaz – Isten ezt másképp gondolta. Miután Cselovszky Ferenc pesti egyházmegyei esperesnek, Kondor Péter déli egyházkerületi püspöknek és Bese Ferenc soroksári polgármesternek is jelezte: itt egy gyarapodó gyülekezet reménykedik abban, hogy lehet temploma, az egyház és a kerület vezetése is szívvel-lélekkel a templomépítés ügye mellé állt, a fejlemények pozitív fordulatot vettek.

Családias közegben

A folytatást már a templom előterében ismerjük meg, ahol a falra kihelyezett fotókon tárul elénk, hogyan lett egy családi házból evangélikus istentiszteleti hely. Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh Júlia már itt mondja el, hogy hitték: ha Isten akarja, minden akadályt elgördít a templomépítés útjából, ha pedig más a szándéka, azt is alázattal elfogadják.

A templomba belépőt Isten igéje a 126. zsoltár formájában köszönti; erőt adó üzenete sokat jelentett Júliának az építkezés mindennapjaiban: „Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd aratni.” Mint megtudjuk, új építészt kerestek, és közben az egyház fejlesztési irodájának élére kerülő Benyó Balázs is jó szívvel melléjük állt, mert átérezte, megértette, hogy a soroksári templom a misszió eszköze.

És ez a misszió működik, hiszen a tizenöt fős gyülekezet mára százötven fős lett, vasárnaponként átlagosan huszonöten, a családi istentiszteleteken mintegy ötvenen vannak, az évente négy alkalommal megtartott családi napon pedig százan-százhúszan. Ilyenkor és a nagy egyházi ünnepeken nem is fér be mindenki a nyolcvan férőhelyesre tervezett templomba.

Soroksar gyulekezetplnatalas foto a gyulekezet archivumabol 5

A lelkésznő úgy fogalmaz: észlelhető, hogy „a nagy templomok sajnos kezdenek kiürülni, miközben számos kis templomban, ahogyan a miénkben is egyre többen vannak. Ennek talán az is oka lehet, hogy az emberek jobban vágynak a kisebb, családiasabb közösségekre. Amikor a plántálás szolgálatát megkaptam, két fontos célom volt: az egyik, hogy létrehozzunk egy missziói bázisul szolgáló istentiszteleti helyet, a másik pedig, hogy a gyülekezet minden tagja otthon érezze magát itt, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, és így egy minden tekintetben teljes és önálló gyülekezeti élet vegye kezdetét.”

A gyülekezetépítés első lépéseként a lelkésznő rendszeressé tette nemcsak a vasárnapi és az ünnepi istentiszteleteket, hanem a havi családi istentiszteletet, illetve a negyedévente megrendezett családi napot is. A legapróbbak és az édesanyák számára gyülekezeti baba-mama kört, az iskoláskorú gyerekeknek bábcsoportot, a fiataloknak és a felnőtteknek ének- és zenekart indított – ebben a gyülekezet zeneileg magasan képzett tagjai örömmel és lelkesedéssel vesznek részt, velük és a hittanos gyermekekkel rendszeresen szolgálnak a családi istentiszteleteken és az ünnepeken.

Soroksar gyulekezetplnatalas foto a gyulekezet archivumabol 11

A templomkertben pályázatok segítségével játszóteret és röplabdapályát alakítottak ki, ahol tavasztól késő őszig rendszeresen edzést tartanak a gyülekezet röplabdacsapatával. „A templom alagsorában az egyik kisteremben pingpongozhatnak, a másikban csocsózhatnak a gyerekek, a nyári napközis tábor idején a lányok kézműveskedhetnek, amíg a fiúk a kertben sportolnak – mutatja a lehetőségeket a lelkésznő. – A gyerekekkel több alkalommal táboroztunk Fóton, a konfirmandusokat a két éven át tartó felkészítés részeként szintén táborozni viszem. Az első csoportunk 2023 júniusában konfirmált, a tizenegy fiatalból mára tizenöt fős ifi alakult. Iskolai hittanra kezdetben harmincan-harmincöten, idén már hetvenhatan iratkoztak be. A gyülekezethez ez évtől összesen százegy gyermek tartozik, akik a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt látogatják a különféle alkalmakat. Isten jósága és szeretete minden elképzelésemet felülmúlta a templom- és a gyülekezetépítés során. Aki megérkezik hozzánk, Istent és egymást szerető, családias közösséget, lelki otthont talál” – mondja el Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh Júlia.

Soroksar gyulekezetplnatalas foto Magyari Marton 14A templomba vezető utak

Belépünk a templomtérbe. Amennyire nem várt, annyira különleges hangulatot kölcsönöz az ottlétünknek, hogy egy fiú elektromos zongorán játszik. Közben nemcsak a fülünknek, hanem a szemünknek is jut élmény, hiszen a gyülekezet egyik tagjának, Maros Évának az adománya révén nem mindennapi képek díszítik a belső teret: Borsos Miklós szobrászművésznek a Jézus stációit ábrázoló eredeti grafikái.

A négy éve Soroksáron élő Maros Éva is azoknak a testvéreknek a táborát gyarapítja, akiket nem evangélikus templomban kereszteltek. Mint fogalmaz: gyerekként katolikusként kezdte. „Budavárban laktunk, az Országház utcában, félúton a Mátyás-templom és a Bécsi kapu téri evangélikus templom között. Eleinte én az előbbibe mentem, mert az olyan szép és nagy, mégis a Bécsi kapu téren konfirmáltam.”

Éva hárfaművészként a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában együtt játszott Geiger György Kossuth-díjas trombitaművésszel, aki tősgyökeres soroksári, és riportunk szempontjából nem mellékesen annak a Geiger Zalánnak a nagypapája, aki a látogatásunkkor éppen zongorán játszik egy Händel-darabot. Majd rácsodálkozunk, amikor fény derül rá, hogy a lelkésznő felmenői között pedig ott találjuk Georg Friedrich Händelt. Maros Évától, aki a gyülekezet énekkarának is tagja, megtudjuk: ő éppen Geiger Györgytől hallott arról, hogy megépült ez a templom, ahol végül szerető és befogadó közösségre talált.

Zalán közben folyamatosan szolgáltatja találkozásunkhoz az aláfestő zenét. Édesanyja, Joó Hajnalka, aki a gyülekezeti énekkart és családjával a röplabdacsapatot is erősíti, elmondja, hogy bár férjéhez hasonlóan őt is katolikusnak keresztelték, vallásos neveltetésben egyikük sem részesült, gyülekezetbe nem jártak. „Ez azután változott meg – folytatja –, hogy a különböző felekezetek képviselői bemutató hittanórákat tartottak az iskolában. Ekkor elhatároztuk, hogy Zalánt evangélikus vallásoktatásban részesítjük, így végül rajta keresztül kerültünk a családommal ebbe a fantasztikus közösségbe, amelynek a szellemisége magával ragadott. A kisfiam nagyon bensőséges kapcsolatba került Júliával; ő maga kérte a lelkésznőt, hogy keresztelje meg.”

A lelkésznő hozzáteszi, hogy erre 2021. július 7-én került sor, kiemelt jelentőségét pedig az adja, hogy Zaláné volt a templom történetének első keresztelője. Három hónappal az épület felszentelése előtt tartották meg, ugyanis a templom ekkor már kész volt.

Joó Hajnalkától eltérően Kovács Andrásné, Zsuzsa, a gyülekezet pénztárosa evangélikusként nőtt fel, és több mint harminc évig volt aktív tagja a pesterzsébeti evangélikus gyülekezetnek. „Meglepődtem – meséli –, amikor először felvetődött annak a lehetősége, hogy egy kis templom épülhet itt, Soroksáron. Amikor Győri János Sámuel elkezdte megtartani a havi egy alkalmat, akkor a pesterzsébeti délelőtti istentisztelet után mindig eljöttem délutánonként ide is. Sokáig nem mertem elhinni, hogy tőgyökeres soroksáriként egyszer majd nem autóval vagy közösségi közlekedéssel kell lelki alkalmakra járnom, hanem éppen csak átsétálok a szinte karnyújtásnyira lévő templomba, mint ahogyan a katolikus barátnőim a sajátjukba. Korábban mindig mondtam nekik: »Milyen jó nektek, hogy csak úgy átszaladtok a templomba!« Manapság ebben a felgyorsult világban mindenki az idő rettenetes szorításában él, bizony a gyülekezeti létszámra is kiható jelentősége lehet, hogy valaki mennyi idő alatt jut el istentiszteletre.”

Zsuzsa őszintén elmondja: eleinte nem volt bizakodó, tartott tőle, hogy a templom csak egy szép vágy marad. Többen meg is jegyezték, hogy kishitű. Erre azt mondta: „Nem létezik, hogy ebben a katolikus kerületben evangélikus templom épüljön. De végül megépült – teszi hozzá –, és most ide járhatok a közelben lakó gyermekeimmel és unokáimmal együtt. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ez a lehetőség adatott nekünk. És persze tudom, hogy sokszor nem a mennyiség, hanem a minőség számít, de azért szeretem, amikor sokan gyűlünk össze, mert ez megerősít bennünket.”

Soroksar gyulekezetplnatalas foto Magyari Marton 6

Márpedig a soroksári evangélikus gyülekezetben egyre gyakrabban vannak sokan és egyre többen. Ez pedig nemcsak Zsuzsát, hanem másokat is megerősíthet abban, amit az előtérben elhelyezett zsoltárvers az ember szívére helyez (Zsolt 126,2–3): „Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr! Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.”

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2024. április 7–14-i 89. évfolyam 13–14. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), a Huszár Gál könyvkereskedésben (Budapest V., Deák tér 4.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-​mail-címen, nyomtatott vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső