Skip to main content

2023. november 18. 10:20

Fiatalok egymásért, kortárs közösségben Krisztussal

Száznegyven éves a hazai KIE

Születésnapot ünnepelt a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület: száznegyven évvel ezelőtt, 1883. október 31-én evangélikus és református fiatalok közösen hozták létre az akkor már a világ számos pontján nagy népszerűségnek örvendő mozgalom hazai tagszervezetét. Az azóta eltelt majdnem másfél évszázad történéseire november 11-én egész napos ünnepségen emlékeztek vissza a „kiések”.

Száznegyven éves a hazai KIE: Szák Kocsis Péter, a békéscsabai KIE elnöke és Gregersen-Labossa György KIE-elnök
Szák Kocsis Péter, a békéscsabai KIE elnöke és Gregersen-Labossa György KIE-elnök

Hazánkban az indulást nagyon intenzív és szerteágazó missziói munka követte, ennek azonban az 1948-ban bekövetkezett politikai fordulat véget vetett. Négy évtized múlva, 1991-ben indulhatott újra a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) működése. Az ország több településén csoportok alakultak, a fiatalok szívesen csatlakoztak az őket sokféle programmal megszólító keresztény szervezethez.

Posztógyári kezdetek

Az 1800-as évek elején London az ipari és kereskedelmi fellendülés központja volt. A tizenkilenc éves, vidékről származó George Williams egy sok alkalmazottat foglalkoztató posztókereskedésben dolgozott igen nehéz körülmények között. A Krisztus-követő fiatalembert zavarta a cég munkatársainak erkölcsileg kifogásolható élete, ezért összehívta padlásszobájába a hozzá hasonló gondolkodású társait, hogy Bibliát olvassanak, és imádkozzanak. Röviddel később, 1844. június 6-án ebben a szobában mondták ki a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (Young Men’s Christian Association, YMCA) megalapítását.

Példájukat követve egyre több hasonló áruházban alakult egyesület, szinte az egész Londont behálózva, hamarosan pedig vidéken is teret hódított a mozgalom. Idővel nemcsak Európában, hanem a tengerentúl, Amerikában is létrejöttek YMCA-csoportok. A taglétszám oly jelentősen gyarapodott, hogy 1855-ben, a párizsi világkiállítás idején világgyűlést tartottak, amelyen elfogadták a szervezet célját meghatározó úgynevezett Párizsi alapot. Ebben többek között az egyesület célját is rögzítették: „Egy táborba gyűjteni azokat az ifjakat, akik Jézus Krisztust a Szentírás alapján személyes Uruknak és Megváltójuknak fogadják el, és az ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben, és együttes erővel munkálkodnak Uruk országának az ifjúság között való terjesztésén.”

A Párizsi alapban rögzített irányelvet később az úgynevezett négyes programmá egészítették ki a Lk 2,52-ben olvasható igevers – „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben” – alapján. E „négyes program” azóta is alappillére a szervezetnek, és tagjai a mai napig lelki, szellemi, társadalmi és testi vonatkozásban igyekeznek a fiatalokat nevelni az egyesület keretei között.

Száznegyven éves a hazai KIE: Az európai cserkész- és nyomkereső-találkozón Reziben ez év augusztusában
Az európai cserkész- és nyomkereső-találkozón Reziben ez év augusztusában

Magyarországi indulás 

Hazánkban 1883. október 31-én Budapesten alakult meg a Keresztyén Ifjúsági Egyesület, református és evangélikus fia­talok részvételével. Szabó Aladár református teológushallgató az 1880-as évek elején került kapcsolatba a Skót Misszió­val és a YMCA munkájával. Társaival ennek hatására indította el hazánkban a KIE mozgalmat is. 1900-ig a református teológia Kálvin téri épületében tartották bibliaóráikat és előadásaikat, míg ünnepélyeiknek a Deák téri evangélikus és a Kálvin téri református templom adott otthont. A mozgalom Magyarországon is rohamosan terjedt, egymás után alakultak a vidéki szervezetek.

A KIE a 20. század elején kimagasló szerepet töltött be az iparos- és parasztfiatalok körében végzett szolgálatával. Ugyancsak fontos szerepet játszott az egyesület a dániai minták alapján szervezett népfőiskolák elterjesztésében, illetve az első hazai cserkészcsapat megalakulása is a KIE nevéhez fűződik.

A szervezet munkatársai – Szilassy Aladár, Megyercsy Béla, Töltéssy Zoltán, Pógyor István, Dobos Károly, Erős Sándor, Bonnyai Sándor, Teleki László – az 1950. május 16-i feloszlatásig hűségesen végezték a szolgálatot. Hitük megvallása miatt koholt vádak alapján közülük többen börtönbe kerültek. Pógyor István, az egyesület nemzeti titkára 1953-ban a gyűjtőfogházban halt meg.

Az újraalakulástól napjainkig

A rendszerváltás után – több más, korábban betiltott egyházi szervezethez hasonlóan – a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület újraalakult. Ebben elévülhetetlen szerepe volt a bécsi YMCA titkárának, Dieter Reitznernek. 1991 után országszerte sorra jöttek létre a KIE-csoportok. A mozgalom népszerűségét jelzi, hogy az 1990-es években nyolcvan hazai csoportot tartottak nyilván.

Az egyesület vezetői kezdetben az ifjúságimunkatárs-képzést tartották fő munkaterületüknek. Idővel elindultak a különböző munkaágak, mint például a mai napig népszerű Ten Sing-csoportok, azaz a tizenévesekből szerveződő énekkarok. A Ten Sing elnevezés a Teenager Singing („tinédzserek éneklése”) angol kifejezés rövidítése. A csoportok tagjai több hónapos gyakorlás után olyan, saját téma és koreográfia alapján szervezett koncertet adnak, amely nemcsak kórusénekeket foglal magában, hanem tánccal, illetve a drámajáték elemeivel is kiegészül.

Száznegyven éves a hazai KIE: A norvég Ten Sing csoport fellépése 2010-ben Békéscsabán
A norvég Ten Sing csoport fellépése 2010-ben Békéscsabán

Hosszú évek óta várják nyaranta a gyermekeket, fiatalokat a Tappancs táborok. A fiú és lány táborozók külön, erdei sátortáborban, nomád körülmények között töltenek el feledhetetlen napokat az igére figyelve. A tábor arról kapta a nevét, hogy a gyerekek az ott eltöltött idő alatt a „tappancsaikon”, mezítláb járnak.

A jelenleg is működő munkaágak közül a Nyomkereső elnevezésű program a svájci Jungschar foglalkozás magyarországi változata, mely a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület munkaágaként működik. Célja, hogy a hét–tizennégy éves korú gyerekekhez közel hozza a Biblia világát, a bibliai eseményeket, helyszíneket, szereplőket – mindezt a természet megszerettetésével.

Születésnap tortával 

A KIE magyarországi megalakulásának száznegyvenedik évfordulójára emlékezve egész napos ünnepséget tartottak november 11-én a szervezet két emblematikus budapesti helyszínén. A délelőtti istentiszteletnek, amelyen Bölcsföldi András református lelkipásztor és Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök szolgált igehirdetéssel, az egykori megalakulás színhelye, a Kálvin téri református gyülekezeti terem adott otthont, míg a délutáni programok a KIE korábbi, Horánszky utcai épületében folytatódtak.

Az ebéd utáni alkalmon képzeletbeli időutazáson vehettek részt az ünneplők. A huszonkét pontból álló, visszaemlékezésekben és köszöntőkben gazdag programot Gregersen-Labossa György, a szervezet elnöke nyitotta meg. Fotókkal illusztrált rövid előadásában felidézte a szervezet külföldi és hazai indulását, különös hálával emlékezve azokra, „akik annak idején a Szentlélek indíttatására lelkészként és világiként kapcsolatba kerültek a világszervezettel, és hazahozták azt Magyarországra”.

Száznegyven éves a hazai KIE: Dr. Szabó Lajos KIE-szenior
Dr. Szabó Lajos KIE-szenior

Megindító volt a rangidős, kilencvenhat éves dr. Szabó Lajos KIE-tag köszöntőbeszéde, akinek különösen is szívügye volt a szervezet Vas utcai székházának – későbbiekben a Színház- és Filmművészeti Egyetem saját színházának, az Ódry Színpadnak helyet adó épületnek –a hányatott sorsa. A református presbiter harmadéves egyetemistaként maga is részt vett 1950. május 18-án a KIE feloszlató közgyűlésén. „A közgyűlés diktátum alapján zajlott” – állapította meg a tényeket az egykori szemtanú.

A kezdetek és a diktatórikus feloszlatás felidézése után az 1991-es újraindulás és az azóta eltelt több mint harminc év eseményeiből és személyes emlékekből idéztek fel a résztvevők. A visszatekintésben a humoros történetek mellett nagy hangsúlyt kapott a hála szava – minden hozzászóló kiemelte: a Keresztyén Ifjúsági Egyesületnek köszönhetően nemcsak hitéletükben gazdagodtak az évek során, hanem többek között életre szóló barátságokat kötöttek, a KIE-s alkalmakon szerzett gyakorlati és elméleti ismereteik, nyelvtudásuk pedig sokszor a pályaválasztásukra is befolyással volt.

Száznegyven éves a hazai KIE: Kabai Zoltán, a Nyomkereső munkaág vezetője
Kabai Zoltán, a Nyomkereső munkaág vezetője

Az ünnepség keretében az ország több pontján működő KIE-csoportok tizen-, huszonéves vezetői beszámoltak a náluk folyó munkáról, illetve szó esett a nemzetközi szervezet Vision 2030 elnevezésű jövőképéről is, amelyet 2022 júliusában a Dániában rendezett huszadik világgyűlésen fogadtak el. A nemzetközi YMCA-szervezetek küldöttei személyesen vagy videóüzenetben mondták el köszöntésüket.

A jubileumi nap Budapesten a születésnapi torta felvágásával, illetve a mártírsorsú egykori vezető, Pógyor István emléktáblájának megkoszorúzásával zárult.

KIE-életérzés

„Az elmúlt harminc esztendőben sok gyülekezetben végeztek KIE-munkát az ifjúság elérése érdekében. Az egyesület örömmel venné, ha a régi helyeken újraindulna a KIE, illetve új csoportok is alakulnának. Mi jelentős segítséget tudunk nyújtani számukra az ifjúsági munka terén. A szervezet készen áll hasonló szellemiségű civil szervezeteket is tagként felvenni és a munkájukat segíteni – nyilatkozta magazinunknak Gregersen-Labossa György, a KIE elnöke. – Az egyesület készül a jövő évi evangélikus tematikus évre, amelynek középpontjában az ifjúság áll. Ennek keretében a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Gyülekezeti és Missziói Osztályával együttműködve újra kiadjuk a megújított játékgyűjteményünket, a nyíregyházi Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón pedig német KIE-önkéntesekkel játékparkot építünk. A hagyományos táboraink mellett terveink szerint jövő augusztusban Szatmár-Beregben – a kölcsei evangélikus túraközpontból kiindulva – csillagtúrát szervezünk. Ennek keretében evezéssel, kerekezéssel, gyalogtúrázással fedezzük fel e bájos táj egyházi, kulturális és természeti kincseit.”

Száznegyven éves a hazai KIE: Marton Tamás KIE-titkár
Marton Tamás KIE-titkár

A Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület balatongyöröki Sóvár konferencia-központja sokak számára jól ismert, hiszen évek óta tárt karokkal várja az ifjúsági és a felnőttcsoportokat testi-lelki feltöltődésre, elcsendesedésre.

Milyen a KIE-érzés? Más szavakkal: miért jó „kiésnek” lenni? – tettük fel a kérdést a szervezet titkárának, Marton Tamásnak, aki egyben a Sóvár konferencia-központ vezetője is. „Ez egy olyan közösség, ahol fiatalok kortársi közösségben tudják a krisztusi szeretetet megélni, miközben egymásért dolgoznak. A csoportok vezetői és a szolgálattevők fiatalok, így sokkal jobban szót értenek egymással, megértik a kortársaik problémáit, így könnyebben tudják őket közösségbe vonni. S hogy ez mennyire működik, arra bizonyíték, hogy az elmúlt évtizedekben sokan azért választották a lelkészi vagy a hitoktatói pályát, vagy azért dolgoznak diakóniai vagy szociális területen, mert fiatalkorukban megérintette őket az a szellemiség, amelyet a Keresztyén Ifjúsági Egyesület programjain és közösségeiben személyesen megtapasztalhattak.”

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső