Skip to main content

2023. október 20. 13:05

Családok a gyülekezet kötelékében

Láthatóan evangélikus városépítők Szolnokon

„Hogyan válhatnak olyan emberekké gyermekeink, akik nem pusztán sodródnak, hanem karakteresen hívő keresztyén emberként megállják a helyüket, sőt aktívan, kezdeményező módon alakítani is tudják világunkat az evangéliummal?” – tette fel a kérdést Győri Péter Benjámin, a Szolnoki Evangélikus Egyházközség lelkésze a gyülekezetükben évente két alkalommal megrendezett szülői nap hívogató szövegében. A Tisza partjához közeli evangélikus ifjúsági házban szeptember 2-án egész napos program keretében személyesen győződhettünk meg róla, hogy az általános tendenciák és minden egyéb híresztelés ellenére is a gyülekezet kötelékében tarthatók, sőt a gyülekezet építőkövei lehetnek „ezek a mai fiatalok”.

szülői nap a szolnoki gyülekezetben

Hétköznapi liturgia – ezt a címet kapta az idei második szülői nap. A részt vevő harminc család önként és örömmel ajándékozta a szombatját a keresztény gyermeknevelés témájának és persze egymásnak. Győri Péter Benjámin a beszélgetésünkkor hangsúlyozta, fontos, hogy ne két külön szférára váljon szét az életünk, hanem a hétköznapi életet sajátosan evangéliumi, hívő keresztyén logikával, szokásokkal és rutinnal éljük, és ebben a szellemben neveljük gyerekeinket is. Ehhez azonban a mai szülők vélhetően nem kapnak elég muníciót, előképzettséget.

A szolnoki evangélikusok válaszul a hagyományos bibliaórák helyett tematikus kurzusokat hirdetnek. Tapasztalataik szerint a tanulásra ösztönző naprakész információkkal, gyakorlati útmutatással és lelki elmélyüléssel egyaránt szolgáló alkalmakkal lehet megalapozni az elköteleződést és a gyülekezet kötelékébe vonni a keresőket. A különböző kurzusokkal mindig egy adott célcsoportot szólítanak meg. A szülők és a gyermekvállalásra készülő felnőttek csoportjának szóló (tavasszal és ősszel meghirdetett) szülői napok, úgy tűnik, hiánypótlók – nem csak egyházon belül.

Győri Péter Benjámin

Otthonosan a gyülekezeteben

Egy gyermek neveléséhez nem elég a család: szükség van a tágabb emberi közösségre, vallja Győri Péter Benjámin. Ebben a gyermekneveléssel foglalkozó szakemberek javarészt egyetértenek, de létezik egy közszájon forgó bölcsesség is, hogy tudniillik „egy gyermek fölneveléséhez egy egész város kell”. A lelkész kifejezetten kérni szokta a gyülekezeti tagokat: segítsék a családokat, hogy otthonosan mozoghassanak a templomban, a gyülekezetben. Ehhez igazították az istentiszteleti élet rendszerét is.

A szülői napok legelső feladata a vasárnap megszentelésének újbóli szokássá tétele volt, tudtuk meg a lelkésztől. „Láttuk, hogy bár fontos az összgyülekezeti istentisztelet, mégis, az istentisztelet egyirányú élmény, amelynek során nincs mód arra, hogy az emberek egymással beszélgethessenek, az üzenettel interakcióba léphessenek.” Ezek a felismerések vezették a szolnoki evangélikusokat az alternatív közösségi terek létrehívásának irányába. „A szocializáció közösségben történik, amelyre szükség van az istenhit megszületéséhez.” Győri Péter Benjámin „Istenre szocializáló közösségnek” nevezte a gyülekezetet, és kérte a szülői napon jelen levőket, hogy – a sport- és zenefoglalkozások ide vagy oda – ezt tekintsék a gyermek elsődleges szocializációs közegének.

A legjobb, szögezte le a lelkész, ha az ifjúsági élet nem elkülönített, idegen testként mozog a közösség életében, hanem a generációk elleshetik egymástól a hit tartalmát és az abból következő életmódot is. „A gyülekezet elsősorban nem magát – a közösséget – kell, hogy építse, hanem az az elsődleges feladata, hogy a körülötte élő világra, városra hatással legyen az evangéliummal. Ennek eszköze a közösség” – vallja Győri Péter Benjámin. „Ez a ház – utalt itt a szomszédos utcában található, a templomhoz nemrégiben hozzáépített, tavaly októberben átadott Adapterházra – nem egyszerűen az evangélikus gyülekezeté, hanem a városé, és mi töltjük meg tartalommal. A templom a legtöbb településen földrajzilag központi helyen, de gondolkodásban, lelki értelemben a periférián van, nem mennek be oda az emberek. Ezért nyitottunk a templomhoz egy másik teret, amely segít a város hétköznapi élete és a hitélet, Isten és ember között kapcsolatot teremteni” – foglalta össze az Adapterház szimbolikáját és megépítésének motivációit a lelkész. Mesélte azt is, hogy elsőre lehetetlennek tűnt az ifjúsági házat az Adapterház építésével egy időben kialakítani, felújítani, de Isten számára és az aktív, időt és energiát nem sajnáló gyülekezeti tagok számára nem volt az.

Szolnoki gyülekezet fiataljai

Újrakezdés és újratanulás

A szülői napot azoknak szervezik, akiknek a kis- vagy fiatalkorú gyermekei valamely gyülekezeti csoportjukba vagy hittanra járnak vagy – és ez hangsúlyos – járhatnának. Két, a szolnoki evangélikus gyülekezethez egyéni indíttatásból csatlakozó édesanyával, vagyis ma már oszlopos gyülekezeti taggal beszélgettünk.

Bakondiné Tóvizi Ágnes öt éve főállású gyülekezeti munkatárs, három felnőtt fia van. A szolnoki (evangélikus) ifi, vagyis a Szoli vezetője, felsőstől a végzős korosztályig foglalkozik gyerekekkel. A szülői nap egy másik résztvevője, Kondacsné Rigó Krisztina – három lánygyermek édesanyja – az óvodás korosztálynak tart foglalkozásokat. Férje, az evangélikusnak keresztelt, de korábban vallását nem gyakorló Kondacs Csaba ma már a gyülekezeti nyári táborok keretében foglalkozik a fiatalokkal. Az esküvőjük szervezése révén kerültek kapcsolatba a gyülekezettel – és maradtak aztán a kötelékében. Jóllehet, a gyülekezetben évi legalább egy kurzuson javasolt a részvétel, Krisztina eddig egy szülői napot sem hagyott ki. Egy-egy ilyen alkalom „megtámaszt, megerősít, időnként irányba állít a szülői hivatás útján” – fogalmazott. Bár elmondása szerint átfedések lehetnek a tematikák között, például egy-egy táborban megjelenő téma a szülői napon is terítékre kerülhet, de egész más hangsúlyokkal, új szempontokat adva.

Szolnoki gyülekezet vállalása

A szülői napok fő előadója, Győri Péter Benjámin nem rejti véka alá, hogy mindenképpen hatással lesz gyermekeinkre a bennünket körülvevő kultúra, az azonban, hogy a gyülekezetben és az otthon kapott alapok, az evangéliumi gondolkodásmód vagy a kortárs csoportnyomás és a korosztályos trendek lesznek-e meghatározók számukra, nagyban függ a szülők hozzáállásától, prioritásaitól is.

A szolnoki gyülekezet „kemény magja” érzi az idők szavát, ért a gyerekek nyelvén, ugyanakkor a helyismeretük, a történeti-társadalmi folyamatok átlátása is segíti őket a missziós munka hatékonyságában: „Szolnok újkori történetéből következik, hogy két-három generációnak kimaradt a hit megélése és gyakorlása, éppen ezért célunk az újrakezdés és újratanulás. Mintegy rehabilitálni kell a város hitét” – magyarázta Bakondiné Tóvizi Ágnes, aki férjével legkisebb gyermekük iskoláztatásának idején az első (és egyetlen) szolnoki egyházi általános iskola alapítóinak egyike volt. Az iskolához való csatlakozás egyik kritériuma volt, hogy mindenki találjon magának egy gyülekezetet, egy lelki családot, ahová tartozhat – így találtak rá a szolnoki evangélikus gyülekezetre, immáron tizenöt éve.

Evangelikus Elet tamogatoi banner 2023

A templom előszobája

Az ifivezető Bakondiné Tóvizi Ágnes elárulja, hogy a gyülekezethez kapcsolódásuk kezdetén csak egykét lépéssel járt a gyermekei előtt a bibliai tanulmányokban, a hitben. Győri Péter Benjámin szerint a legelső feladat szülőként is az evangélium üzenetének megértése és bensővé tétele: „Ha értjük az evangéliumot, akkor ezzel összhangban húzzuk meg, állítjuk föl a határokat” – hívta fel a szülői közösség figyelmét. És kiemelte a hétköznapi szokásaink jelentőségét: „A liturgia a szokásosan ismételt cselekedet, amely megmutatja, mi az életünk közepe, mit imádunk, mi körül forgunk. Ahhoz, hogy Isten legyen az, az ő logikájával összhangban kell meghatároznunk a céljainkat és kialakítani életvitelünket.” A lelkész nem hallgatta el, hogy ez sok-szor kitartást, áldozatot igényel.

Szolnoki gyülekezet fiataljai

Ugyanakkor az épülő szülői közösség baráti közösséget, megtartó hálózatot is jelent sokaknak, a gyerekek együtt játszanak, együtt nőnek fel, és közben reménység szerint a hitben is növekednek. „A személyes jó tapasztalatok megosztása jelenti a legerősebb hívó szót az újonnan kapcsolódók számára” – mutat rá Bakondiné Tóvizi Ágnes. Ezt igazolja a szeptemberi szülői nap is, amelyre két új érdeklődő család jött el, amelyek korábban nem jártak evangélikus gyülekezeti alkalmon.

Jelen volt hat-hét olyan család is, amelyek idén csatlakoztak a gyülekezethez, tárta elénk az átlagon felüli statisztikát Kondacsné Rigó Krisztina. Számára mindig nagy élmény a frissen bekerült szülők rácsodálkozása a befogadó közösségre. A bizalomra szükség is van, mert az előadásokat követő asztali beszélgetések során gyakran előkerülnek elmélyülést igénylő témák, nehéz érzések is. Megértő, megtartó közösségben ezek az érzések oldódhatnak, és a résztvevők közelebb kerülhetnek saját erőforrásaikhoz.

Szolnoki gyülekezet fiataljai

Győri Péter Benjámin beszámolója szerint péntekenként az ifiházban hat-nyolc felnőtt rotációs rendszerben délután négytől este tízig együtt dolgozik. Egy-egy istentisztelet előkészítése húsz-harminc ember munkája, komoly elköteleződést igényel. Bakondiné Tóvizi Ágnes is hangsúlyozza, hogy a hit látható, vagyis megnyilvánuló, cselekvő dolog. Ilyen szellemben nyitnak a város felé is.

Az Adapterházban kávézót szeretnének kialakítani, amely mintegy a templom előszobája, ahová bárki betérhet. Az ifiházas rendszeres alkalmak mellett oda szervezik a gyülekezet kisebb csoportos találkozásait. „Így önkéntelenül is össze fog találkozni a hétköznapi élet forgat-ga és a közösség élete. A gyülekezet is tanulja, hogyan léphet ki, nyithat a világra, és mások is bátorságot kapnak, hogy bejöjjenek.”

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2023. október 1–8-i 88. évfolyam 39–40. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, nyomtatott vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső