Skip to main content

2024. március 27. 9:15

Belső iránytűvel a fiatalok között

Többcélú konferencia az ifjúsággal foglalkozóknak

Háromszázötven résztvevővel zajlott március 22–24-én a hetedik ifjúságivezető-képző konferencia Budapesten, a Ráday Házban. Felekezetközi összefogásban, az Ifjúságépítők Alapítvány főszervezésében várták a fiatalokkal foglalkozó hivatásos vagy önkéntes szolgálattevőket, és egyszerre kínáltak nekik lehetőséget a lelki megújulásra, az ismeret- és kompetenciabővítésre, valamint a találkozásra, ismerkedésre.

ifjúságivezető-képző konferencia

„Tizenhat éves kortól vártuk az érdeklődőket, és a hatvanas éveikben járó résztvevők is jöttek. A negyvenöt év felettiek körülbelül nyolcvanan voltak – tudtuk meg Ablonczy Áron református lelkésztől, az ifjúságépítők vezetőjétől. – Sok iskolalelkész, hitoktató, vallástanár volt köztük, ahogyan ifisek és gyülekezeti munkatársak is.”

Az alkalomra összesen tizenegy felekezetből érkeztek a résztvevők. Egyházunkból huszonegyen regisztráltak a képzésre, közülük heten az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói.

Az ifivezető-képzéseket életkori korlátozás nélkül szervezik, és más kikötés sincs a jelentkezőkkel szemben. „Ahhoz, hogy valaki fiatalokkal foglalkozzon, egyetlen dolog fontos igazán: hogy szeresse őket. Lehet, hogy egy húszéves nehezen jön ki a saját kortársaival, viszont egy ötven-hatvan éves könnyedén megtalálhatja velük a közös hangot. Személyiségfüggő, ki tud hozzájuk jól kapcsolódni, illetve hogy ők kit fogadnak el vezetőnek. Aki hiteles a saját életében, kommunikációjában vagy épp abban, ahogy megéli a humort, ahhoz szívesen kapcsolódnak.”

A konferencia hatvan előadást kínált, gondolva a vidékiekre és a városiakra éppúgy, mint a „kezdőkre” és a „haladókra”. A plenáris részeken túl egy idősávban párhuzamosan nyolc foglalkozás közül választhattak a résztvevők, olyan témákban, mint például a klímaszorongás, a testképzavarok, a szexualitás, a mesterséges intelligencia vagy a FOMO [fear of missing out, azaz félelem a valamiből való kimaradástól – a szerk.] érzése. Voltak természetesen teológiai vonatkozású alkalmak is – például az evangelizációról, az egyház céljáról, a Biblia tanításáról, a gyülekezetbe járás előnyeiről – és praktikus dolgok is előkerültek: időmenedzsment, konfliktuskezelés, tanítványozás.

A képzés központi gondolata – „Benned gyönyörködöm” – nagyon megérintette a résztvevőket, és ez már két nappal a konferencia után is szembeszökő módon látszik a visszajelzésekből. „A fő előadásoknak az az üzenete, hogy Isten szereti őket, és gyönyörködik bennük, sokaknak nem volt a saját érzése” – mutat rá Ablonczy Áron.

A témát egyébként azért választották, mert valami többet szerettek volna megfogalmazni annál az általános igazságnál, hogy akkor tudsz adni, ha kapsz is. „Ismerős mindannyiunknak, hogy csak rohanunk, és nincs időnk megállni. Pedig szükségünk van a találkozásra Istennel, a személyes hitünknek és a szolgálatunknak is ez az alapja, enélkül egyik sem működik. Erre a megállásra akartunk legelsősorban módot adni.”

Belső iránytűvel a fiatalok között – Többcélú konferencia az ifjúsággal foglalkozóknak

*

Az ifjúsági vezetőképző szervezői között evangélikusok is vannak, a vezetői csapatban Szidoly Roland, az országos iroda gyülekezeti és missziói osztályának osztályvezető-helyettese képviseli egyházunkat, az osztály pedig anyagilag is hozzájárul a konferenciák megvalósulásához. Az osztályvezető-helyettes egy kerekasztal-beszélgetésben is szerepet kapott a hétvégén, illetve a vasárnapi ökumenikus istentiszteleten vezette az úrvacsorai liturgiai szolgálatot.

Kutyej Dániel lelkész a mesterséges intelligenciáról, illetve a bizalmi légkör kialakításáról vezetett programot, a szombat esti plenáris előadást pedig Győri Gábor Dávid, a pestszentlőrinci Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolalelkésze tartotta. Ő munkájánál fogva naponta találkozik azzal a tizennégy–tizennyolc éves korosztállyal, amely az ifjúsági munkának, illetve egyházunk idei tematikus évének is a fő célcsoportja. A velük kapcsolatos tapasztalatairól kérdeztük, illetve arról, véleménye szerint hogyan lehet jól, eredményesen megszólítani őket.

Győri Gábor Dávid, a pestszentlőrinci Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolalelkésze

„A ma felnövekvő nemzedék sok szempontból a bőség zavarával küzd. Kinyílt a világ, és például az én látókörömben lévő fiatalok közül is sokan – nem mindenki természetesen – elég jó anyagi lehetőségekkel rendelkeznek. Jó cuccokban járnak, és költenek is ilyesmire, sokféle utazási és szórakozási lehetőségük van, és szüleik igyekeznek ezen a téren mindent megadni nekik. És természetesen a világhálón keresztül szinte minden nagyon könnyen elérhetővé válik számukra. Általában ehhez igazodnak a vágyaik, elképzeléseik, álmaik. Ugyanakkor közben a lehetőségek között sokkal nehezebb eligazodniuk, és felnőttként sokszor nekünk sincs fogalmunk arról, hogy mivel foglalkoznak, honnan, milyen forrásból merítenek testiekben, szellemiekben és lelkiekben.

Ugyanúgy küzdenek a felnőtté válásuk során azzal, hogy magukra találjanak, hogy megtanuljanak kapcsolódni egymáshoz, hogy megértsék a másikat, és megértessék magukat a másikkal, ahogy mi is a saját fiatalságunk idején. Csak mindezt egy irtózatos tempót diktáló világban teszik, és ezért sokszor felszínesen tudják csak megélni. Nincs idő a szemlélődésre, nincs idő a megküzdésekre, gyors megoldásokat keresnek, és sokszor igyekeznek megspórolni a nagy energiabefektetéseket. Általában van egy pozitivista hitük, hogy a tudomány és a technika valószínűleg hamarosan megoldja a nagy kérdéseket. Ha valaki el van akadva a saját életében, azt könnyen tekintik lúzernek, de sokan cipelnek olyan terheket, amelyek nem rájuk méretezettek. És mivel nem akarnak lúzerek lenni, ezt nem vagy csak ritkán vállalják fel egymás előtt.

Meglehetősen kritikusak, és jellemzően nem lehet tekintélyalapon lenyomni valamit a torkukon. Mégis szomjazzák a hiteles történeteket. Azt tapasztalom, hogy egy-egy személyes bizonyságtétel, valós és valódi történet nagyon is meg tudja őket ragadni. Jól eltalált képek, jó értelemben vett provokatív videók, olyan illusztrációk, amelyek kapcsolódnak az ő világukhoz, át tudják szakítani azt a lelki »teflonbevonatot«, amiről egyébként sokszor lepattannak a szentenciák. Az iskolai közegben nagyon fontos számukra egy-egy olyan osztályfőnök vagy tanár, aki valamiért megszólítható, akiről azt érzik, hogy meghallgatja őket, kíváncsi rájuk. Ebben az esetben az sem akadály, hogy egyébként az illető, mondjuk, szigorú, erős kezű pedagógus. Tehát a kulcs legtöbbször a személyes kapcsolatban rejlik.

Ahhoz, hogy hatással lehessünk rájuk, elengedhetetlen a nyitottság az ő világukra. Példává és iránymutatóvá válhat az életünk és a szavaink a számukra, ha érzik az őszinteséget, egyenességet, következetességet, emberséget. De hogy mindez a megfelelő irányba is terelje az ő életüket, ahhoz elengedhetetlen, hogy a mi belső iránytűnk is a helyén legyen. Igazán jó vezető az lehet, aki maga is vezetett – és nem megvezetett! – személy.”

*

A Kecskemétről érkezett Dovicsin Máté egy ifis társával együtt vett részt a vezetőképzőn. Nem ismeretlen számára a fiatalok ügyében való szerepvállalás. Tíz éve lett először diákönkormányzati (DÖK) tag az iskolájában, nyolc éve van benne a helyi gyermek- és ifjúsági önkormányzatban, két éve pedig elnöke is annak. „Természetesen alakult így. Mindig is szerettem programokat szervezni, illetve kiállni másokért. Szeretek tenni egy közösségért” – fogalmaz.

Dovicsin Máté

Balassagyarmaton született, és a Szügyi Evangélikus Egyházközségben keresztelték, de az általános iskolát már Kecskeméten kezdte. Akkor lépett a felső tagozatba, amikor bevezették a kötelező hit- és erkölcstanoktatást, így ötödikes korától járt hittanra. Rá egy évre konfirmált, és már hét éve erősíti az ifjúsági csoportot.

A közösségről azt mondja: egyre jobb és jobb. A járvány sajnos náluk is nagy csapást jelentett, de most már újra mind többen járnak a péntek esti alkalmakra. „Igazi összetartó csapat vagyunk, és a konfirmandusok is alig várják, hogy végre csatlakozhassanak hozzánk.”

Ha kortesbeszédet kellene tartania, miért jöjjenek mások, vagy ha meg kellene értetnie idegenekkel, hogy miért jó ez nekik, akkor arról beszélne: nekik is ugyanolyan örömeik, bánataik, kérdéseik és problémáik vannak, mint más fiataloknak, és ebben a körben mindenről beszélgetni tudnak, ráadásul imádkoznak is egymásért, és ez hétről hétre lelki feltöltődést ad számukra.

A vezetőképzőre lelkészei javaslatára, de nagy örömmel jelentkezett. Mint meséli, a program nagyon intenzív volt, a szombati nap például reggel nyolctól este tíz óráig tartott. Az igehirdetések, áhítatok, plenáris előadások, dicsőítések mellett műhelyfoglalkozásokon is járt: részt vett például egy kreatív bibliatanulmányozáson és egy speciális imaórán, illetve kíváncsian hallgatta azt az előadást is, amely a felnőtté válás útjáról szólt. A kiállítótérben, ahol ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek mutatkoztak be, hamar felfedezték a Szélrózsa találkozó standját is.

A több száz résztvevő között nem volt könnyű egymásra találniuk az evangélikusoknak, de itt találkozni tudtak velük is. Emellett pedig esténként a szálláson folytathatták az ismerkedést, például az Evangélikus Hittudományi Egyetemről érkezett hallgatókkal is.

A vasárnapi programokon azért nem tudtak maradni, mert siettek haza a délelőtti istentiszteletre, ahol Mátét is presbiternek iktatták. Hajduch-Szmola Patrik és Kovács Barbara kecskeméti parókus lelkészek szerették volna, hogy egy igazán fiatal tagja is legyen a testületnek, aki képviselni tudná a kortársait, és mivel Máté számára DÖK-ösként nem idegen mindaz, ami ezzel jár, kézenfekvő volt, hogy tőle kérdezik meg, vállalná-e a presbiterséget – ő pedig hezitálás nélkül elfogadta a jelölést. „Örülök, hogy így is szolgálhatok a gyülekezetben.”

Máté most fog érettségizni, a budapesti és a szegedi jogi karra jelentkezett, illetve a teológia hitoktatói szakát is bejelölte. „Nem aggódom a jövő miatt, hogy hova vesznek föl. Úgy vagyok vele, bárhová is kerülök be, Isten maga fog gondoskodik arról, hogy ott jó legyen nekem.”

A hetedik ifjúságivezető-képző konferencia péntek esti, szombat délelőtti és vasárnap délelőtti plenáris előadásainak felvételei visszanézhetőek.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső