Skip to main content

2023. október 4. 8:10

Kétkerék-meghajtással a megmaradásért

A turizmusra is a misszió eszközeként tekintenek a kölcsei evangélikusok

Vadregényes helyen élnek a kölcsei evangélikusok. Egy új fejlesztésnek köszönhetően az ebben rejlő turisztikai vonzerőre is építenek. Templomuk tövében idén nyáron több száz bringás vándortáborozó pihent meg. Tóth Attila lelkész nemcsak a földön, hanem a vízen is szívesen kalauzolja őket – és még az égbéli kincsekre is felhívja a figyelmüket.

Kölcsei evangélikus templom és túraközpont

Fehérgyarmat felől érkezve már messziről látszik, ahogy az Öreg-Túr kanyargós partját szegélyező magas fák felett előbukkan a kölcsei evangélikus templom tornya. Csúcsát – meglepő módon, de a vidék felekezeti sajátosságaiba simulva – az elsősorban a református szimbólumhasználatra jellemző csillag díszíti, alatta pedig ott a szélvitorla, rajta a teljes felújítás dátuma: 2015.

Menekültek és bringások

Alig gördülünk be a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nagyközségbe, már meg is érkeztünk a Magyarországi Evangélikus Egyház legkeletibb gyülekezetéhez. Rögtön a településtábla után, a főút mellett, a porta csücskében, az egykori evangélikus iskola helyén takaros ház áll. A Pap Túrja Túraközpont 2021 tavaszán épült fel, és ugyan már tavaly is fogadott csoportokat, de érdemben idén debütált. Ettől az évtől a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz) felső-Tisza-vidéki bringás vándortáborainak egyik szálláshelye lett.

Az épületben konyhát, étkezőt, vizesblokkokat alakítottak ki, a templomkert közepén terebélyesedő óriási fűzfa mögött pedig kétszemélyes sátrak sorakoznak. A szövetség a nyári szünet idejére huszonöt turnust hirdetett meg, majdnem mindegyik el is indult, így a legszerényebb számítások szerint is legalább kétszázötven-háromszáz diák, illetve kísérő pedagógus jutott el Kölcsére.

Kölcsei gyülekezet gyerektábora

A község az utóbbi másfél évben leginkább a menekültek okán került be a hírekbe. Tíz kilométerre fekszik a tiszabecsi határtól. Amikor tavaly februárban Oroszország megtámadta Ukrajnát, és hirtelen ezrek, sőt tízezrek jöttek át Magyarországra, akkor a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat is itt, a túraközpontban alakította ki az egyik bázisát, és innen segítette a rászorulókat.

Romániába a Kölcsétől harminc-harmincöt kilométerre lévő Csengersimánál lehet átlépni, a túloldalon szinte rögtön ott van Szatmárnémeti – és a Kölcséhez legközelebbi evangélikus gyülekezet. Tavaly augusztusig – akkor iktatták be parókusnak Hulej Enikőt a hatvan kilométerre lévő Kisvárdán – egészen Nyíregyházáig kellett mennie a helyi lelkésznek, ha magyarországi evangélikus kollégával akart találkozni. Ha helyettesítőre vagy épp kántorra van szüksége, akkor most is a kilencven kilométerre lévő megyeszékhelyről kér meg valakit.

Evangelikus Elet tamogatoi banner 2023

Isteni gondviselés

Tóth Attila és felesége, Ildikó is Nyíregyházán nőtt fel, tulajdonképpen bizonyos szempontból hazajöttek, amikor a lelkipásztor 2014-ben elfoglalta a kölcsei parókusi állást.

Lelkészi szolgálatát egyébként Egerben kezdte 1988-ban, majd két év után Szegedre került. Öt évig szolgált a napfény városában, utána egy nógrádi kis faluba, Egyházasdengelegre költöztek. 2003-tól a dunántúli Várpalota evangélikusait pásztorolta.

„Minden gyülekezetnek, minden helynek megvan a maga szépsége, varázsa, és azt meg kell találni. Lelkészként otthon kell érezned magad mindenütt. Nekem itt a szolgálat mellett van időm a családomra, a hobbijaimra – zenélek, túrázom, méhészkedem –, nem égtem ki, falun is tudok teljes életet élni.”

Tóth Attila lelkész

Mint mondja, Szeged kivételével mindig anyagilag gyenge lábakon álló egyházközségekben szolgált, és mindenhol a fejlesztéseken keresztül sikerült megerősítenie a közösségeket. Szeret projektekben gondolkodni, Várpalotán például foglalkoztatást helyettesítő programot indított, és önkéntesközpontot hozott létre. A Kölcsére érkezését követő évben a templom felújítását vezényelte le; a munkálatok száz százalékig pályázati támogatásból valósultak meg. De az igazán nagy beruházások csak ezután következtek.

2016-ban Deák Attila – a Tiszántúli Református Egyházkerület idegenforgalmi és fejlesztési referense, a Maketusz elnökségi tagja és felső-Tisza-vidéki útvonalfelelőse, a Középkori Templomok Útja Egyesület egyik alapítója – javaslatára indultak a Terület- és településfejlesztési operatív program egyik pályázatán, amelyet vízitúraközpontok létesítésére írtak ki. Önkormányzatokkal és más egyházi jogi személyekkel közösen pályáztak – de a konzorciumi forma hátulütőjeként 2023 nyarán még csak a közbeszerzésnél tartanak. A huszonhatmillió forintos projektet így most teljesen át kell dolgozni. Az új tervek szerint filagóriát építenek, továbbá két garázst a kenuk és a kerékpárok tárolására. A sporteszközök már megvannak, az évek során több kisebb pályázat keretében szerezték be őket.

Mivel hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a vízitúraközpont megvalósulása elhúzódik, 2019-ben a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programnak egy kerékpáros turizmust ösztönző pályázatán indultak – ennek közbeszerzését, a tanulságokat leszűrve, már maguk intézték, így épült meg hatvanötmillió forintból a már említett mutatós központ.

„Az elmúlt évek munkája most teljesedett ki. Isten nagyságának és gondoskodásának tulajdonítom, hogy a vándortáborok útvonalának módosítása nyomán Kölcsén is bázispontra volt szükség, és mire ez a változás megtörtént, mi készen álltunk arra, hogy megfeleljünk a feltételeknek, és bekapcsolódjunk a programba.”

Kölcsei evangélikus templom

Táplálék így is, úgy is

A bringás csoportokat jellemzően másodmagával fogadta Tóth Attila. Mivel a szervezési-egyeztetési kérdések tekintetében ő tartja a kapcsolatot a Maketusszal, ezért értelemszerűen ő köszöntötte az érkezőket, majd legtöbbször a gyülekezet jegyzőjének, Horváthé Radács Katalinnak a gondjaira bízta őket.

A tanítónő segített a vándortábor szervezői által előírt paprikáskrumpli-vacsora elkészítésében. Alapvetően a gyerekek feladata volt a főzés, de rendelkezésre állt, ha valamit nem találtak, vagy más kérdésük adódott. A reggelit is ő szervírozta a csapatnak, és a mosogatás-takarítás is rá maradt. Katalin szabódva árulta el, hogy ezért egy kis fizetséget is kap – mintha lenne bármi kivetnivaló abban, hogy egy több héten keresztül hetente négy napon át végzendő, napi többórás elfoglaltságot jelentő feladatot nem ingyen, szolgálatból vállalt el. Alkalomszerűen mások is bekapcsolódtak a csoportok körül teendők ellátásába. Ottjártunkkor éppen úgy alakult, hogy az egyik turnust nem Katalin istápolta, hanem a gyülekezet két másik tagja.

Természetesen Tóth Attila is mindig a csoportok rendelkezésre állt. Ha kérték, kenuzni vitte az érdeklődőket, igény szerint reggeli áhítatot tartott, és az útra kelés perceinél is jelen volt – hogy aztán egyesével ellenőrizze a sátrakat, megigazítsa a meglazult cölöpöket, összegyűjtse az ottfelejtett fél pár zoknikat.

„Óriási missziói lehetőség, hogy beszélhetünk a gyerekeknek a kölcsei evangélikusokról, behívhatjuk őket a templomba, megmutathatjuk a gyülekezettörténeti kiállításunkat – és még lelki táplálékot is tudunk nyújtani nekik” – mondja a lelkész.

Kölcsei gyülekezet gyerektábora

Fókuszban a szórvány

Ezeket a mobil hajlékokat persze nemcsak a messziről jött vendégek használják, hanem jó szolgálatot tesznek a gyülekezet nyári gyerektáborában is. Ezt hol a szatmárnémeti testvérgyülekezettel közösen tartják, hol települési szinten, ökumenikus körben, a többi gyülekezettel együtt szervezik. A községben négy felekezet hívei élnek: a legtöbben, mintegy hatszázan a reformátusok vannak, őket követik az evangélikusok körülbelül kétszázan, a görög-, illetve a római katolikus közösség pedig maroknyinak mondható. A falunak három helyben lakó lelkésze, illetve papja van.

Az evangélikus vallású szlovák jobbágyokat az 1700-as évek második felében a Felvidékről telepítette Kölcsére az akkori földesúr. Sokáig otthonukban gyakorolták a hitüket, istentiszteletre Nagykárolyba jártak. Az önálló egyházközség 1808-ben alakult meg, templomukat 1869-ben szentelték fel. Manapság vasárnaponként átlagosan tizenöt-húsz ember jár istentiszteletre – ahogy az máshol is jellemző, a nyári időszakban kevesebben, télen többen.

Kölcsei gyülekezet gyerektábora

Náluk is erős a szekularizáció. Az elvallástalanodás mellett számos társadalmi probléma is jelen van: a fiatalok elköltöznek, a módosabbak a városba járatják iskolába a gyerekeket, az itt élők egy jelentős része pedig egyre jobban elszegényedik. Ez a gyülekezeti életre is hatással van.

Az iskolai hitoktatás például kezd áttevődni Fehérgyarmatra. Ezt látva a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye szorgalmazására cselekvési programot fogalmaztak meg az ottani kis szórvány megerősítésére. Mintegy negyven evangélikusról tudnak a városban, közülük jelenleg két-három család gyakorolja a vallását. Korábban havonta egyszer volt istentisztelet, most már minden vasárnap.

Kölcsei evangélikus gyülekezet - konfirmáció 2021

Csőd után talpra állás

Július közepi látogatásunkkor a kölcsei istentiszteleten mintegy tizenöten voltunk. Orgonakíséret nélkül is bátran, teli tüdőből zengtek az énekek. Az alkalmat ezúttal is rögzítette telefonjával Tóth Attila, hogy aztán később megossza a felvételt a közösségi médiában.

Tóth Attila prédikál a kölcsei evangélikus templomban

„Egyfelől annak tudatában kell szolgálnom, hogy jelen állás szerint egy fogyó gyülekezet lelkésze vagyok, és pásztorolnom, kísérnem kell azokat, akik még itt vannak. Ugyanakkor mindent meg kell tennem azért, hogy megújuljunk, mert ez a megmaradásunk záloga. A túraközpont működtetésével egy újabb erős lábat kapott a gyülekezet gazdálkodása, idei költségvetésünk egy jelentős részét ez adja. Tavaly mi voltunk az a gyülekezet, amelyik csődöt jelentett – most pedig az Úristen megadta, hogy anyagilag megerősödjünk. Ez a bevételi forrás reményeink szerint hosszú távon biztosítani tudja majd azt, hogy finanszírozzuk a missziói programokat, és hogy továbbra is legyen helyben lakó parókusuk a kölcsei és környékbeli evangélikusoknak. A presbitériumnak egy régi terve valósult meg ezzel, de Isten áldása nélkül nem jöhetett volna létre.”

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2023. szeptember 3–10-i 88. évfolyam 35–36. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, nyomtatott vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső