Skip to main content

Riport

Gyülekezetplántálás a Velencei-tónál
Fejér megye egyik legkedveltebb térségében, a Velencei-tó környékén hosszú évekre nyúlik vissza az evangélikus jelenlét. A Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség a Gárdonyi Református Egyházközséggel kialakított gyümölcsöző és aktív kapcsolatának köszönhetően kéthetente rendszeresen tart istentiszteleteket Gárdonyban. Hazánk harmadik legnagyobb természetes tavának környékére egyre többen költ...
Értékmentésről, a nagymamák szerepéről a felnőttként konfirmált Kovács Judittal
Rögtönzött „kiállítás” fogad a budapest-rákospalotai evangélikus templomban. A papi pad melletti székeken lila és piros oltár- és szószékterítők, fekete alapon színes, keresztszemes agendaborító. A hímzés kelyhet, szőlőt és nyitott Bibliát ábrázol. Van itt az „Erős vár…” kottájával és Luther-rózsával díszített maszk az énekkar tagjai számára, de monogramos énekeskönyv- és bibliaborítók is. Vala...
Séta a békéscsabai Meseházban
A Békési út 17. szám alatti parasztház fakapuján belépve azonnal érzi a látogató: nem mindennapi helyre érkezett. A fehérre meszelt, kő- és faoszlopos tornácú két parasztház által közrefogott négyszögletes udvar egyik végében kellemes árnyat adó diófa áll, míg a másik végében az egykor kukoricatárolásra használt, ma már színpadnak kialakított góré adja meg az időutazás alaphangulatát. A különle...
Kodolányi Borbála fazekas az alkotásaival szolgál
Piros, kék, sárga és zöld kerámiák sorakoznak a csákvári fazekasműhely polcain. A nyitott kemencében már kiégett, kész csalikancsók, a belső szobában félkész edények várakoznak türelmesen. Kodolányi Borbála hagyományőrző fazekas műhelyében járunk; a szép tárgyaknak az életünkben betöltött szerepe mellett a lelki szépséget formáló Úristenről is szót váltunk. Riportunkkal mindemellett a természet...
Működik a hazai gyülekezeti összekapcsolódás
Több évtizedes testvérkapcsolatot ápol a csákvári és a budapesti Deák téri evangélikus gyülekezet. Az együttműködés a Fejér megyei település és Budapest Belvárosának evangélikus közössége között élő valóság. A csákvári gyülekezet elnöksége megosztotta velünk a mások számára is követendő példát.
Látogatás az első magyarországi evangélikus lelkésznőnél
Egyháztörténetet sokszor azok írnak, akik álmukban sem gondolnák, hogy a feladataikat csendben végezve meg fogják változtatni az egyház történetét. Amikor Kovács Etelka 1956-ban jelentkezett az Evangélikus Teológiai Akadémiára – az Evangélikus Hittudományi Egyetem jogelődjére –, még csak nem is remélhette, hogy tanulmányait befejezve valaha Luther-kabátban végezhet lelkészi szolgálatot. Ugyanis...
Aki sütemények között beszélget Jézusról és a kegyelemről
Nyár eleji fényben ragyog a budai Gárdonyi tér. A közeli utca kis cukrászműhelyéből édes illat árad ki. A kirakati emeletes hűtőben színes, gyümölcsös, csokis sütemény, keksz és torta sorakozik. Láthatóan kézműves termék valamennyi. Don Gateau – olvassuk az üvegen; a névadó a grafikából ítélve egy édességkedvelő cica lehet. Bent fiatal, karcsú hölgy sürög-forog. Az apró bolt tulajdonosa és egyf...
Közösségépítés a Borsod-Hevesi Egyházmegyében – Buday Barnabás a jézusi útra invitálásról
„Meggyőződésem, hogy nem mondhatunk le az elnéptelenedő településeken lakó evangélikus testvérekről, hanem azon kell dolgoznunk, hogy megerősödjünk és szolgáljunk” – mondja Buday Barnabás, a Borsod-Hevesi Egyházmegye esperese, az Arnót–Újcsanálosi Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze. Dilemmákról, ötletekről, lehetőségekről és megoldásokról, az egyház helyben végzett szolgálatáról beszélge...
A kántorképző intézet tanfolyamán jártunk
Orgonaszóra leszek figyelmes, így tizedmásodpercek alatt elillan a kétségem, hogy melyik irányba induljak, miután az útvonaltervező iránymutatása alapján leparkoltam az autóval Fóton. Mint néhány perccel később megtudom, a reggeli áhítat dallamai jelölték ki utamat az Evangélikus Kántorképző Intézet bejárata felé. Oda, ahol látogatásomkor a 168. nyári kántorképző tanfolyamot tartják.
Bogdányi Mária egyetemi lelkészt fiatalon tartja a szolgálat
Élénk diákélet folyik május közepén a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. Még két szorgalmi hét, és itt a vizsgaidőszak. Fiatalok köszönnek rá Bogdányi Máriára, ahogy lépkedünk felfelé a patinás épület lépcsősorán. Az egyetemi lelkész a családja és a hivatása mellett néhány év alatt autodidakta módon egy olyan hobbinak a fortélyait sajátította el, amely nem csupán kikapcso...
Budapest harangjainak nyomában Bajkó Ferenccel
Lehet-e harangokat gyűjteni? Bajkó Ferencnek sikerült. Pontosabban kutatja, felkeresi, dokumentálja az Isten dicsőségét hirdető hatalmas öntvények adatait és történetét, és közkinccsé is teszi tudását. A lelki otthonát a pestszentlőrinci evangélikus gyülekezetben megtalált fiatalember fizetség nélkül teszi ezt, saját szabadidejét, anyagi erejét áldozva e szolgálatra. Honlapot vezet, könyvet, ci...
A szarvas-újtemplomi gyülekezet jelene – a múlt tükrében
Lelkes és büszke házigazdaként egy idegenvezető profizmusával vezet körbe a szarvasi Újtemplomban Zahorecz Pál lelkész, miközben a helyi evangélikusság három évszázados múltjáról és a jelenéről is mesél. Nincs egy csipetnyi kétség sem: ha „az utcáról estünk volna be”, ugyanilyen figyelmességben lenne részünk. „Tudom, ha meglátom a templomtornyot, akkor közel van már az otthonom” – mondja a fiat...
Evangélikus közösségépítés a hajdani vaskohók városában
„A biztatás és az örömhír hangja mindenkihez el kell, hogy jusson. Abban kell láthatóvá válnunk, hogy rajtunk keresztül is felfedezhető legyen a krisztusi szeretet” – vallja Tóth Melinda Anna. Az Ózd–Putnoki Társult Evangélikus Egyházközség mindennapjaiban megjelenik a lelkésznő által képviselt szellemiség. Riportunkban bemutatjuk, hogyan is valósul ez meg a közösség életében.
Ukrán gyerekek tanulnak az evangélikus egyház székházában
Életteli zsibongástól hangos április vége óta egyházunk országos központja, amióta ukrán gyerekek tanulnak székházunkban. A hatvan fiatal érkezese a megszokotthoz képest másfajta élettel töltötte meg az Üllői úti épületet. A háború elől a magyar fővárosba menekült iskolásokkal a szintén menekültekből álló pedagógusok és más önkéntesek mellett az országos iroda munkatársai is foglalkoznak.
Lelki építkezés és készülő missziós központ – Sajógömör és Tornalja evangélikusai között
Ide el kell mennünk, ezt látnunk kell, erről írnunk kell! – fogalmazódott meg bennem, amikor a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület tavaly novemberi ülésén megismertem Lóczy Tibort, a Sajógömöri Evangélikus Egyházközség gyülekezeti vezető munkatársát. Elmentünk, megnéztük, átéltük, most pedig szavak és képek formájában átadjuk olvasóinknak azt az örömhírt, amelyet a Felvidéknek ezen a részén ...
Ismerjük meg a Nógrádi Evangélikus Egyházmegyét
„Bár a népesség változik, az változatlanul elmondható, hogy Nógrád megye lakossága a templomát szerető, hűséges, hatalmas áldozatot vállaló, lelkészét tisztelő nép” – mondja Szabó András. A Nógrádi Egyházmegye esperesével, a vanyarci egyházközség lelkészével nemcsak a nagy és dicső múltra, gazdag hagyományokra tekintettünk vissza, hanem a jövő kihívásairól és lehetőségeiről is szót ejtettünk.
„Zdrásztvujtye!” – köszönünk egymásnak az ukrajnai menekültekkel, akik az önkéntes segítő, Attila vezetésével tértek vissza Budakesziről, ahol hivatalos ügyeket intéztek a kormányhivatalban. „Úgy néz ki, hogy többen is munkába állhatnak Pilisjászfalu egyik pékségében” – értesülünk a jó hírről Kézdy Péter lelkész társaságában, aki éppen körbevezet minket a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói...
Két hónapja segítik Nyíregyházán az Ukrajnából érkező menekülteket
Egyik napról a másikra megváltozott az életük az Ukrajnából menekülni kényszerülőknek. És a segítségükre sietők mindennapjai is máshogy telnek a háború kitörése óta. Ha az elkészített szendvicsek mennyiségéből indulunk ki: két hónap alatt több ezer embernek nyújtottak legalább néhány falat kenyeret a nyíregyházi evangélikusok, de a támogatás legtöbbször nem merül ki ennyiben, sőt. Helyszíni rip...
A harmincadik országos evangélikus hittanverseny gyülekezeti döntőjén jártunk
Egyházunk országos irodája gyülekezeti és missziói osztályának rendezésében a harmincadik országos evangélikus hittanversenyt rendezték meg ebben a tanévben. A gyülekezeti csapatoknak meghirdetett versengés országos döntőjének április 9-én az Evangélikus Hittudományi Egyetem adott otthont. A csapatok négy kategóriában mérethették meg magukat a nyolc állomásból álló versenyen. A tervek szerint a...
Menekülteket is segítő „nagyüzem” Budapest-Józsefvárosban
Néhány perc alatt önkéntes segítővé válunk, ahogy megérkezünk a Budapest VIII. kerületi Karácsony Sándor utcába, a Mandák-házba. Azért vagyunk itt, hogy helyszíni riportot készítsünk arról, hogyan segíti az Ukrajnából érkező menekülteket a józsefvárosi evangélikus gyülekezet. „A furgonból kell behozni az adományokat, amiket majd bent szortírozunk” – kapjuk meg a nagyon kedves, de ugyanennyire h...