Skip to main content

Riport

A nevelőszülő is megalapozhatja a kötődés képességét
„El kellett hagynom a saját családomat, és ti otthont adtatok” – akár ez az igei áthallású gondolat is megfogalmazódhat azokban a gyerekekben, akiket valamilyen okból, például elhanyagoltság, bántalmazás miatt nem nevelhetnek tovább a vér szerinti szüleik, rokonaik. Amikor a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek kiemelnek valakit onnan, ahol a születése óta élt, igyekeznek a lehető legjobb átme...
Hepp Éva karvezetésről, tanításról, makramézásról
„Kell valami, ami visszahoz minket a valóságba.” Minden bizonnyal így van – riportalanyunk, Hepp Éva matematika–ének-zene szakos tanárnő pedig egészen biztosan talált ilyen tevékenységeket. Csupa olyan dologgal foglalkozik, amelybe a tudása, tapasztalata, ügyessége, kreativitása mellé szívét-lelkét is beleadja, akár tanítványait okítja, akár karvezetőként kórust vezényel, énekel, presbiterként ...
Felkészültek Krakkóra az európai evangélikus egyházak
„Egyetlen egyház sem olyan kicsi, hogy ne volna mit adnia a többi egyháznak, és egyetlen egyház sem olyan nagy, hogy ne volna mit tanulnia a többitől” – ennek a Lutheránus Világszövetségen belül gyakran elhangzó mondatnak az igazságát tapasztalhatták meg ismét mindazok, akik a hivatalosan alig több mint ötszáz lelket számláló Nagy-britanniai Evangélikus Egyház meghívására vettek részt a világsz...
Szenvedélybeteg-mentő szolgálat Szarvason
Az ország legnagyobb evangélikus fenntartású diakóniai intézménye, az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat ez évtől a Magyarországi Evangélikus Egyház szociális módszertani intézménye: szakmai iránytű és referenciapont diakóniai intézményeink számára. A szarvasi központú, harminc éve működő szeretetszolgálat részlegeit bejárni sietősen is félnapos program, ahogy erről lehetőségünk volt megbi...
Budaörsön kis csoportokban épül a gyülekezet
A Pest megyei – idén január 1. óta ismét vármegyei – város főutcáján sétálva pár száz méteren belül két, láthatóan újabb építésű, impozáns épület vonja magára a figyelmet: az egyik az evangélikus templom, kicsit lejjebb pedig a parókia és a gyülekezeti terem. Utóbbiban kis csapat vár: Endreffy Géza parókus lelkész négy aktív hittestvért hívott el az évindító beszélgetésre. Hogyan él egy fiatal ...
Balicza Klára és Jenei Róbert egymásra találásának története
„…és boldogan éltek, míg el nem váltak.” Sem a mesék, sem a romantikus filmek nem így érnek véget. A való életben azonban mind több házasság bomlik fel, még keresztények között is. Elváltnak lenni sok esetben még ma is stigma. A házasság hete alkalmából éppen ezért most rendhagyó módon egy olyan evangélikus, erős gyülekezeti kötődésekkel bíró házaspárral beszélgetünk, akik komoly érzelmi trauma...
Hálás lutheránus építkezés a Székelyföld központjában
A Marosvásárhelyi Evangélikus Egyházközség mai napig megőrzött magyar–német kétnyelvűsége különlegesnek számít Erdélyben, hiszen a magyarok a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, a németek pedig a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház keretében gyakorolják lutheránus hitüket. Maros megye székhelyén, a Székelyföld kulturális és szellemi központjának számító Marosvásárhelyen a város e...
Pszichológia és teológia találkozása
Gyorsulásra és kiégésre hajlamos kultúránkban az egyház és dolgozói sem maradhatnak pszichológiai eszköztár nélkül – sem a maguk, sem a rájuk bízottak szempontjából. A korszerű pszichológiai ismeretek megszerzésében egyházunk élen jár, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete mentálhigiénés lelkigondozói képzését – a lelkészi kar létszámához mérten – evangélikus lelkészek végezték el a legtö...
Evangélikus élet az ország legnyugatibb egyházközségében
Kevesen gondolnák, hogy az orosz–ukrán háború elől menekülők segítéséből a magyar–ukrán határtól legtávolabb eső evangélikus gyülekezet, a szentgotthárdi is kiveszi a részét: több ukrán család a Vas megyei városban kezdett új életet, gyermekeik közül négyen is evangélikus hittanra járnak. Eközben a szentgotthárdi és a maroknyi őrségi evangélikusság azt élheti meg új kezdetként, hogy az ősszel f...
Szemléletformáló, támogató személyiségvédelmi csoport alakult
Négy különböző területen dolgozó szakember – egy ügyért. Egyházunk zsinata a 2021. november 26-i ülésszakán döntött arról, hogy személyiségvédelmi munkacsoportot állít fel. Tagjait a csoport megalakításának motivációiról, feladataikról, céljaikról és személyes indíttatásukról is kérdeztük.
Folyamatosan figyelve és lendülettel építkeznek az Alföldön
Petőfi Sándor szülővárosának lutheránusai bár többségben vannak a Bács- Kiskun megyei városban, mégsem dőlhetnek hátra, mondván, minden okuk megvan az elégedettségre. A különlegesen szép evangélikus templomban és a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikumban is folyamatos, kreatív munka zajlik, hogy a városalapító evangélikusok mai utódai valóban hitük...
Evangélikus diakónia Nürnbergben
A nürnbergi főpályaudvar kissé zegzugos folyosóinak egyikében a Bahnhofsmission (Vasúti misszió) feliratú üvegajtó előtt egy fiatal hölgy angolul próbálja megérteni az igen megviselt fiatal fiút, aki napok óta nem evett, nem ivott, és kétségbeesetten igyekszik valamiféle emberi segítséget kapni nyomorúságos helyzetében. Talán Ukrajnából érkezett, és ki tudja, mióta keresi a pályaudvaron azt a r...
Látogatás a kötcsei Evangélikus Közösségi és Alkotóházban
A Somogyi-dombság szőlővel és erdőkkel borított lankáin húzódik meg a gazdag evangélikus hagyományú falu, Kötcse. A Balatonszárszótól autóval tíz perc távolságra található, alig ötszáz lelket számláló település egyre szélesebb körben ismert háza a Kistérségi Hagyományok Háza – Evangélikus Közösségi és Alkotóház. A domboldalon fekvő udvarára belépve nemcsak a szépen felújított tornácos folyosó é...
Az evangéliumra emlékeztet a láng – kézműves módon készülnek Kendeh-Kirchknopf Anita egyedi gyertyái
Gyönyörű vidéken, a Vas megyei Kemenesalján, a Kis-Somlyó hegy déli lábánál fekszik Kissomlyó község. Az evangélikus parókián, a kertkapuban Kendeh-Kirchknopf Anita és férje, László vár. A parókus lelkész és felesége igazi paradicsomi kerten kalauzol végig. A templomot – követve II. József 1781. évi türelmi rendeletének előírását – az udvar rejti, magas fenyősor vezet hozzá. Fényért jöttünk Ani...
Virágok útján jártunk Pilisen
Kis „édenkertbe” érkeztünk a Pest megyei Pilis város külterületén. Virágok, méhek, pillangók, katicák, csupa szín és illat. Mögöttünk rendezett tanyaépület, mezőgazdasági gépek, előttünk földek, míg a szem ellát. A precízen, téglalapokra felparcellázott kertben évelő és egynyári virágok, a földön öntözőcsövek rendszere. Sáráné Bathó Orsolya gyógypedagógus, a pilisi evangélikus gyülekezet presbi...
Nyaralók is a magukénak érzik a gyülekezetet
A Balaton déli partjának fővárosában, Siófokon álló, Makovecz Imre tervezte és ma már műemlék evangélikus templom a négy égtáj felé nyitott, jelképezve, hogy a gyülekezet a szélrózsa minden irányából érkezőket várja. Lampért Gábor lelkész a helyieket és a nyaralókat egyaránt hívogató szolgálatról és a napjaink rohanó emberét megszólító missziói lehetőségekről is beszélt lapunknak.
Halálról, gyászról a családban
„Elment, de mikor jön vissza?” „Hogyan ment a mennybe?” „Elvesztettem? Nem is én vesztettem el!” Ezek vagy a hasonló kérdések, gondolatok minden bizonnyal megfogalmazódnak a kisgyerekekben a halállal, az elhunyttal, a gyásszal szembesülve. Fontos leszögezni, hogy a családon belül nem lehet tabutéma az elmúlás. De miként érdemes róla beszélni a különböző életkorú gyerekekkel, hogyan készülhetünk...
Fák generációiról Szűcs János erdésszel
Az utóbbi időben fokozott figyelem irányult a hazai erdőgazdálkodás kérdésére. A rendeletek, jogszabály-módosítások bemutatása helyett a lehető legközelebb hozzuk olvasóinkhoz az erdő világát: erdész vezetésével jártunk a gyönyörű környezetben fekvő, Tolna megyei Váralja környéki erdőkben.
Egyházunk intézményei is felkészülnek a tél új kihívásaira
A magas infláció és az elszabaduló energiaárak komoly próbatétel elé állítják a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteit és intézményeit is. Négy vezető tisztségviselő beszámolóját olvashatják arról, hogyan készülnek a télre, milyen eddig meghozott intézkedések és milyen tervezett lépések segíthetik őket abban, hogy minél zökkentőmentesebben végezhessék a szolgálatukat.
Kemenesaljai pillanatképek Bobáról
Még kaszát, kapát és dorongot is ragadtak a bobai evangélikusok 1731 júniusában, hogy megvédjék szeretett templomukat a protestánsüldözés idején. Mindhiába, az uralkodói utasítással szemben gyengék voltak, és a türelmi rendeletig ők is csak a nemesdömölki artikuláris templomban gyakorolhatták hitüket. A Vas megyei Bobai Evangélikus Egyházközség történetében a próbatételek és az örömteli pillana...