Skip to main content

Publicisztika

Csak egy baba?

A másik hite tabu
Ha hiszek valamiben, valakiben, az messze felülír mindent. A hitbeli meggyőződést, ha egyszer megszületik bennünk, nagyon nehezen tudjuk elengedni. Ha valami a hit szintjére jut, az eggyé válik velünk – fogalmaz publicisztikájában Homoki Pál soltvadkerti evangélikus lelkész.
„Micsoda ajándék, ha megadatik egy jó alvás! Micsoda ajándék, ha szépeket álmodunk! Micsoda kiváltság, ha jókor, jó időben érkezik egy igevers!” – írja jegyzetében Gáncs Tamás.
Június táján láttam az egyik világhírű divatékszercég legutóbbi, 2023. tavaszi–nyári kollekcióját, pontosabban annak két darabját, de egy ideig érlelgettem magamban, ami erről eszembe jutott.

Változást hozni az emberek életébe

Erre hív a 2024-es év igéje
Az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei könnyen megfojtják azt a szeretetmagot, amely pedig – miként azt a 2024. év igéje, a „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) mondat is üzeni számunkra – minden dolgunkat meg kellene, hogy határozza.
„A keresztyén ember más szemmel néz a naptár rubrikáira – legyenek piros vagy fekete betűsek. Minden új nap ajándék, a kihívásaival, feladataival, küzdelmeivel, sikereivel és sikertelenségeivel” – fogalmaz Horváth-Hegyi Áron.
A finn–magyar országos testvéregyházi szerződés aláírásának tiszteletére ünnepi fogadást rendeztek a helsinki magyar nagykövetségen. A festői környezetben álló épületet olyan emberek töltötték meg, akiknek fontos a két nép, valamint az egyházaink közötti jó kapcsolat.
„A Bibliát nem azért olvassuk el, hogy egy listán kipipálva azt mondhassuk, »a Bibliát elejétől a végéig elolvastam«, hanem azért, mert ez az egyik legjobb módja annak, hogy találkozzunk Istennel. Rendszeresen. Naponta” – írja publicisztikájában Balczó Mátyás.
A karácsony az az ünnep, melyhez talán leginkább kapcsolódik az éneklés, a zene – minden korban és minden társadalmi rétegben másképp. A Cantate rovat most ebből a gazdag és sokféle műfajt felvonultató anyagból próbál ízelítőt adni, önkéntelenül a cikkíró választása szerint.
Megélt karácsonyaim száma Isten kegyelméből nyolcvan. Emlékeim közül most az 1951. évi jön elém.
„A karácsony nem válasz életünk nagy kérdéseire, hanem maga az égig érő kérdés: hol az Isten?” – írja karácsonyi jegyzetében Gáncs Tamás.
„Nem a betlehemi műanyag fényfüzérektől vagy gagyi díszektől, esetleg olcsó tucatgyertyák tömegétől válik majd lelkünkben ünnepé az ünnep(...) Betlehemmel vagy Betlehem nélkül fel kell fognunk, hogy a karácsonyt nem mi, emberek tartjuk meg, hanem a karácsonyban érkező isteni szeretet tart meg minket.” – vallja Homoki Pál esperes karácsonyi írásában.

Emlékek hava

Kinyik Anita publicisztikája
Nagyszüleink karácsonyai – letűnt, de nem eltűnő idők képei. Velünk élnek. Időtlen terükben megpihenhet a konzumkarácsonytól megcsömörlött, a maga hagyományaira rátalálni vágyó, az első hó időtlen örömét mindegyre kereső mai ember – írja publicisztikájában Kinyik Anita.
„Nem akarunk szürkék maradni. Hisz hogyan is lehetnénk azok, amikor minden csillog, és hangosan szól a Last Christmas? Természetes, hogy mi is ki akarunk rukkolni valami különlegessel” – Hegedűs Attila adventi-karácsonyi jegyzete.
„Luca Veronika számára magától értetődő volt, hogy a jászolban fekvő gyermek őt is várja. Akit bátran magához ölelhet, hiszen az övé (is). S talán éppen akkor kezdjük elveszíteni istengyermekségünk ajándékát, amikor okoskodó felnőttfejjel rászólunk egy kisgyermekre: »Ne nyúlj hozzá, tedd vissza, ez nem a tied!«” – Gáncs Péter nyugalmazott püspök jegyzete.

A második bójánál

Mal 3,1–7
Malakiás próféciája segíti az idei várakozásunkat, felkészülésünket. A próféta követről, érkezőről, eljövetelről, megtérésről beszél – írja jegyzetében Gáncs Tamás.
A sok kellék, mesei és mondai elem alatt jó felfedezni, hogy ennek a kedves tradíciónak a mélyén egy történelmi személy, egy „igazi Mikulás” található, aki önzetlen segítőkészsége révén vált híressé – világít rá publicisztikájában Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke.
Mit tehetünk azért az ünnepre készülődés gyakran lélekölő forgatagában, hogy sikerüljön lelassítanunk? Erről szól Gáncs Péter jegyzete.

Meglepő belépő

Jn 20,26b
Sok múlik azon, mi adja meg egy találkozásnál az alaphangot. Amikor Jézus feltámadása után először találkozik tanítványaival, így köszönti őket: „Békesség néktek!ˮ Gáncs Tamás jegyzete.

Sopron első egyeteme

Teológusképzés a hűség városában
Sopronban mint korai reformációi központban az evangélikus oktatás 1557-re nyúlik vissza, vagyis nyolc évvel korábbra, mint magának a gyülekezetnek a megalapítása. A kezdetben négyosztályos, majd fokozatosan fejlődő oktatás mindvégig élvezte a város evangélikus polgárságának támogatását. Fontos fordulópontja volt a fejlődésnek a líceum létrejötte, amellyel több évszázados evangélikus teológuské...
Milyen polcon van – mind szó szerint, mind átvitt értelemben – a mi életünkben a Biblia? – kérdezi jegyzetében Gáncs Tamás. Majd kijelenti: a Szentírást „olvasni: bátorság; nélküle élni: felelőtlenség”.