Skip to main content

2024. január 26. 15:00

In memoriam Krähling Dániel

(1946–2024)

Felkészülten várta a találkozást azzal, akiről mindig is bizonyságot tett. Arról a világosságról, aki ebbe a világba érkezett nemcsak a teremtés hajnalán, de az emberré lett Istenben, Jézus Krisztusban. Az Úr volt a január 9-én elhunyt Krähling Dániel pásztora, megváltója, életének alapja – fogalmaz nekrológjában Aradi András.

20240126 in memoriam Krahling Daniel

Nemrég még a friss Ordass-díjast méltató laudációt olvashattuk, hallhattuk Fabiny Tamás püspöktől, és most nekrológot írok. Egyszerre fájdalmas és mégis mélyen megtisztelő, felemelő, hiszen fiatal lelkészként megismerve őt, idővel mentorom, egyfajta második apám lett Dani bácsi. De nem csak én éreztem így: sokan éltük meg mellette azt a vezetést, a határozott, mégis meleg, emberi szeretetet, ugyanakkor igényességet is, mely nem egyszerűen hozzá, de Jézushoz kísérte lépteinket.

Krähling Dániel 1946. január 3-án született id. Krähling Dániel gyönki evangélikus lelkész és Huszár Mária tanító gyermekeként. Nagycsaládban nőtt fel, és természetes volt számára az, hogy sokan veszik körül. A család 1962-ben került Bonyhádra, ahol a helyi gimnáziumban fejezte be középiskolai tanulmányait. Ekkor vált világossá számára, hogy a lelkészi hivatást választja. Döntésére egy egy-házmegyei családos találkozó is hatással volt. 1964-től 1969-ig végezte a teológiát Budapesten, itt ismerte meg leendő feleségét, Boros Piroskát a zene szeretetén keresztül. Mindketten a Lutheránia kórusának tagjai voltak.

Nagy váltás volt számára az 1969. év: Káldy Zoltán püspök ekkor küldte Pécsre segédlelkészi szolgálatra, és ugyanebben az évben házasodott meg. 1970-től – édesapja betegsége miatt – Bonyhádra került vissza, és itt folytatta lelkészi szolgálatát. Nem könnyű az édesapa után, a gyülekezetben felnőve fiatal lelkészként vezetni egy közösséget, de talán pontosan innen érthető az is, hogy később minden fiatal lelkész mellé odaállt, és támogatta, segítette családjával, ahol csak lehetett. Feleségével négy gyermeket neveltek fel szeretetben és odafigyelésben, sokszor áldozatot vállalva, de ötvennégy év után is egymást támogatva.

Szolgálatában példakép volt számára édesapja és esperes elődei. Igényesség, teológus-hozzáállás minden prédikációhoz, együttérzés és empátia minden nehéz emberi élethelyzetben – ezek jellemezték szolgálatát. Nemcsak lelkészként, hanem közéleti emberként is kivette a részét Bonyhád életéből. Mind a német nyelv és kultúra megőrzésében, mind a rendszerváltás utáni helyi közügyek formálásában szerepet játszott; mindezt Perczel-díjjal ismerte el a város.

A Bonyhád–Hidasi Evangélikus Egy-házközséghez idővel egyre több egykori anyagyülekezet kapcsolódott filiaként (Bátaapáti, Alsónána, később Kismányok), melyeket Krähling Dániel hűségesen pásztorolt. Számára fontos volt a fiatalok ügye, ezért is fordított annyi energiát a kismányoki ifjúsági ház kialakítására, az ottani táborok szervezésére. Nemcsak gyülekezeti, hanem egyházmegyei szinten is igyekezett összefogni a jövő korosztályát. Biztos vagyok benne, hogy ez a mustármag is szerepet játszott a későbbi Szélrózsa elindulásában.

Esperesként (1994–2006) mindig odafigyelt a megyébe érkező lelkészkollégákra és a kis gyülekezetekre. Folytatta annak a szeretetteljes légkörnek a megőrzését lelkészek és gyülekezetek között, melyet elődei is munkáltak. A zsinat munkájában is az egyház szolgálatához szabott keretek értelmes kialakításán dolgozott.

Kihagyhatatlan volt számára a zene megélésének lehetősége. A Szekszárdi madrigálkórusban találta meg azt a közösséget, mellyel többek között Bach kantátáit a bonyhádi templomban is megszólaltatták majdnem két évtizeden keresztül, Jobbágy Valér vezetésével és a Műegyetem zenekarának kíséretével. Kisharang cí-mű gyülekezeti újságunkat versválogatásaival, írásaival ajándékozta meg.

Negyvenegy éven keresztül végzett lelkészi szolgálata után is vállalta a német nyelvű istentiszteletek vagy a helyettesítés szolgálatát gyülekezetében. December 26-án még ő prédikált a karácsony örömhíréről.

Életének nagy ajándéka volt, hogy a bonyhádi gimnázium visszakerült evangélikus egyházi fenntartásba. Nemcsak küzdött érte, de élete végéig figyelemmel kísérte, mi történik benne, hogyan tudja betölteni az intézmény a szerepét, azt, hogy egyházi iskolaként az evangélium megélésének örömét adhatta oly sok diáknak. Szavaival, gondolataival rendszeresen adott irányt az ott tanulóknak, ott dolgozóknak.

20240126 Krahlig Daniel Ordass Lajo dij foto Kalocsai Richard

Humorát sokan megismerték. Az Ordass-díj átadása előtt így szólt a körülötte állókhoz: „Biztosan elolvasták a legutolsó kórházi zárójelentésemet.”

Felkészülten várta a találkozást azzal, akiről mindig is bizonyságot tett. Arról a világosságról, aki ebbe a világba érkezett nemcsak a teremtés hajnalán, de az emberré lett Istenben, Jézus Krisztusban.  Az Úr volt a január 9-én elhunyt Krähling Dániel pásztora, megváltója, életének alapja.

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2024. január 28. – február 4-i 89. évfolyam 3–4. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-​mail-címen, nyomtatott vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Evangelikus Elet tamogatoi banner 2023

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.