Skip to main content

2023. április 2. 8:30

A hatalom szeretete helyett a szeretet hatalma

Jézus szamárháton érkezett Jeruzsálembe

Jézus királyként érkezett Jeruzsálembe, de nem hódítóként, hanem a béke fejedelmeként.

Pierre Paul Rubens Krisztus bevonul Jeruzsalembe 1632 Musee des Beaux Arts de Dijon forras wikipedia

Jézus virágvasárnapi bevonulásával az ószövetségi prófécia teljesedett be, amely így szólt: Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.” (Mt 21,5)

A szamár – a lóval vagy más állatokkal szemben – nem harci állat. Jézus demonstratív módon a békét képviselte. Királyként érkezett, de nem hódítóként, hanem a béke fejedelmeként. A történelem során sokan tették be lábukat Jeruzsálembe azzal a szándékkal, hogy leigázzák, akár el is pusztítsák a szent várost. A bibliai tudósítások szerint Nebukadneccar, Babilónia királya fogta körül ostromtornyokkal a várost, majd miután meghódította, a lakosság nagy részét áttelepítette birodalma más részeire. Kr. e. 168-ban IV. Antiókhosz (Epiphánész) Jeruzsálembe betörő hadai szentségtelenítették meg a templomot. Ezt követően Kr. u. 70-ben Titus római hadvezér, későbbi császár vonta sánc alá, majd földig is romboltatta a várost. 614-ben aztán perzsa hadak érkeztek fegyveresen Jeruzsálembe, hogy feldúlják a várost. Bő két évtizeddel később, 638-ban a seregei élén ideérkező Omár kalifa foglalta vissza a mohamedánoknak. A 12. században aztán felfegyverzett kereszteslovagok érkeztek Jeruzsálembe. 1917-ben brit csapatok szállták meg a települést, ötven évvel később pedig felfegyverzett izraeli egységek foglalták el óvárosát. Hány és hány fegyveres bevonuló, mennyi agresszió, micsoda hódítások!

Jézus nem harci kocsikkal vagy hordszéken, hanem igavonó állat csikóján érkezik. Ő nem a hatalom szeretetét, hanem a szeretet hatalmát képviseli. Nem hódítóként jön, hogy leigázza az embereket, hanem azért, hogy szelíd szavával lefegyverezze őket. Mindez pedig nemcsak a virágvasárnapi Jézusra jellemző, hanem arra a Mesterre is, aki nagycsütörtökön kötényt köt maga elé, hogy megmossa tanítványai lábát. Arra a nagypénteki szenvedőre is, aki mint bárány némán tűrte, hogy feláldozzák. Végül arra a húsvéti Úrra is, aki a maga végtelen szeretetével legyőzte a gonoszságot, és feltámadt.

Ma este 8 órakor egy gyertyás megemlékezésen el fognak hangozni Babits versének, a Húsvét előttnek a sorai: „…béke! / legyen béke már! / Legyen vége már!” Jó szándékú keresztény emberek Ukrajna, Európa és a világ békéjéért imádkoznak. Egy csoport az ukrán, egy másik az orosz nagykövetség épületétől indul gyertyákkal és énekelve. Szelíden, ahogyan Jézus tette virágvasárnap. Mondani, énekelni fogjuk: „Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!” Ez szinte rímel arra, amit Jézus születésekor mondtak az angyalok. „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség…” Legyen végre béke, igazságos béke Ukrajnában és mindenütt. A két virágvasárnapi menet este 8-kor a Ferenciek terén találkozik, ahol egy ferences testvéremmel, Kázmér atyával fogadjuk az érkezőket.

Dietrich Bonhoeffer mártírrá lett német evangélikus lelkész a náci elnyomás alatt ezt mondta: „Csak aki a zsidókért jajszót kiált, az énekelhet gregorián énekeket.” Ez ma talán így érvényes: Csak az énekelhet hozsannát, aki szót emel az ukrajnai békéért.

* * *

Elhangzott a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsora 2023. április 2-i adásában.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.