Skip to main content

2024. március 12. 9:49

Görögnek göröggé

A pogányok apostolának nevezett Pál fogalmazta meg azt a fontos elvet, hogy a krisztusi üzenet továbbadásához rá kell hangolódni annak az embernek a hullámhosszára, akinek a jó hírt át akarjuk adni. Ez a bibliai elv azonban nemcsak a misszióban fontos, hanem az ökumenében is.

evangélikus és görögkatolikus egyházvezetők találkozása Máriapócsón 2024. február 1-jén

Az utóbbi években különleges kapcsolat alakult ki egyházunk és a magyar görögkatolikus egyház között. Immár hét esztendeje évi rendszerességgel tartunk kétoldalú találkozókat a két egyház püspöki tanácsainak részvételével. A legutóbbi egyeztetésre, amely a sorozat nyolcadik alkalma volt, február 1-jén került sor Máriapócson.

Ehhez hasonló rendszerességű és súlyú kapcsolatot sajnos egyetlen másik magyarországi felekezettel sem sikerült kialakítani. Ez azért is érdekes, mert gyülekezeteinknek és tagságunknak a római katolikusokkal és a reformátusokkal van rendszeres találkozása, míg a görögkatolikusok sok hittestvérünk számára szinte teljesen ismeretlenek. Azért ismerjük őket kevésbé, mert ők nagyrészt az ország északkeleti részén élnek, ahol elég kevés evangélikus közösségünk található, míg a hagyományosan evangélikusok lakta területeken a görögkatolikusok vannak erős kisebbségben.

Egyházaink esetében nem csak földrajzilag mondható el az, hogy jobbára más vidéken élünk, ugyanis legalább ilyen nagy a távolság a hitbeli felfogásunk, a teológiánk és a liturgiánk között is. A különbözőségeink mellett persze vannak hasonlóságok is. Ilyen például az egyházaink mérete és pozíciója. Az evangélikus és a görögkatolikus egyház Magyarországon nagyjából ugyanakkora, mindkét közösségnek három-három püspöke van, és mindkét felekezet a maga területén egy nála nagyobb, domináns testvér­egyház mellett él. Ők katolikusként a római katolikusokkal, mi pedig protestáns oldalon a reformátusokkal kapcsolatban tapasztaljuk sokszor ugyanazt: hogy a többségi felekezet gyakran nem azonos szemmagasságból akar tárgyalni velünk mint kisebb lélekszámú testvéregyházzal…

A szoros testvéri kapcsolat létrejöttében szerepet játszottak a személyes kötődések is. Az emberi közösségek közötti jó kapcsolatok mélyén szinte mindig megtalálhatók a személyes szálak, amelyek a nagyobb közösségek közötti jó viszony formálásában meghatározó szerepet játszanak. Marcaliba, egy katonai laktanyáig nyúlik vissza az az ismeretség, amelyből előbb testvéri barátság született, majd idővel rendszeres testvéregyházi kapcsolat is felépült.

A rendszerváltást megelőző években a teológushallgatókat, a többi magyar fiatalemberhez hasonlóan, sor­katonai szolgálatra vitték, viszont a papi és lelkészi pályára készülőket – mint politikailag veszélyes személyeket – felekezettől függetlenül „kitüntetett helyre”, Lentibe, illetve Marcaliba küldték. Ezeken a „kitüntetett helyeken” így elég magas „lelkészjelölt-koncentráció” jött létre. A teológus katonák pedig egymásra találtak. Isten nagy ajándékaként lelki közösség formálódott közöttük. Életre szóló barátságok szövődtek a laktanyákban, ahol a tanításbeli eltérések ellenére is megízlelhették az ökumené, a Krisztusban való összetartozás mélységét, aminek máig tartó áldott hatása van.

evangélikus és görögkatolikus egyházvezetők találkozása Máriapócsón 2024. február 1-jén

Annyit szeretnék megosztani a mostani, nyolcadik találkozónkról, hogy itt egy komoly áttörés történt. Az eddigi tanácskozásokon óvatos és tapogatózó megbeszéléseink voltak, amelyeken többnyire gyakorlati és általános egyházszervezeti kérdésekről beszélgettünk, most azonban már eljutottunk oda, hogy sajátos teológiai kérdések is előkerültek.

Máriapócs nagy hírű görögkatolikus zarándokhely, amelynek fókuszában egy nekünk, evangélikusoknak nehezen értelmezhető örökség, a könnyező Madonna ikonjához kapcsolódó kultusz áll. Házigazdáink őszinte kedvességgel mutatták meg a fatemplomukat, a hatalmas barokk nagytemplomot, benne a híres képpel, a zarándokok hálaadományaival, és közben meséltek. Lehetőségünk volt kifaggatni őket arról, hogy erről az egész, számunkra nehezen érthető kérdésről ők mit gondolnak. Nem szikrázó hitvita vagy teológiai szkanderezés következett, hanem inkább egymás látásának testvéri és nyitott meghallgatása.

Ahogy magamban próbáltam elhelyezni a számomra érthetetlent, a bibliai vérfolyásos asszony gyógyulásának története jutott eszembe. Az, hogy Jézus a tőle segítséget remélő asszonyt nem megalázta azzal, hogy milyen babonásan gondolkodott, amikor a ruhája érintésétől várta a gyógyulást, mintha az ő ereje a ruhán keresztül működne. Nem igazította helyre teológiailag, hanem meglátta és példaként mások elé állította az asszony gyermekien egyszerű, mégis mély hitét.

Üzenetté formálódott számomra az, hogy az ökumené sokszínűségében Isten irgalma és szerető nagyvonalúsága is kirajzolódik.

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2024. február 25. – március 3-i 89. évfolyam 7–8. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), a Huszár Gál könyvkereskedésben (Budapest V., Deák tér 4.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, nyomtatott vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.