Skip to main content

Nagyvilág

Göttingen – A göttingeni V&R unipress kiadónál – a tervek szerint – idén márciusban jelenik meg a Solymár Mónika, a bécsi egyetem protestáns teológiai fakultása valláspedagógiai intézetének munkatársa által írt Evangélikus iskolák Magyarországon című könyv, amely a szerző 2018-ban készített habilitációjának átdolgozott változata a magyarországi evangélikus iskolák önértelmezéséről és profil...
Bécs – Gyors keresztség, hamisított papírok és veszélyes akciók az utolsó pillanatban: Sztehlo Gábor magyar evangélikus lelkész 1600 zsidó gyermeket mentett meg a holokauszttól úgy, hogy egy gyermekotthonban rejtette el őket. Később közülük néhányukkal megalapította a Gaudiopolis Köztársaságot. A befogadottak egyike az ORF osztrák televíziós csatornának beszélt arról, hogyan határozta meg őt az...
Beszterce – Marosvásárhely – Fehér Attila főtanácsos, esperes Besztercére látogatott felmérni a folyamatban lévő fejlesztések és beruházások jelenlegi helyzetét, valamint munkamegbeszélés keretében megvitatni a jövőbeli célokat, lehetőségeket és a soron következő, Besztercére tervezett egyházmegyei közgyűlés programját.
Genf – Immár az arab nyelvű hívek is anyanyelvükön kapcsolódhatnak be az imádságokba és a bibliai elmélkedésekbe az ökumenikus imahéten. Az Egyházak Világtanácsa által 2016-ban indított bibliai mobiltelefonos applikációt arabra is lefordították.
Nagyvárad – Idén „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9) mottóval zajlanak az alkalmak a Krisztus-hívők egységéért való ökumenikus imahéten január 17–25. között. A fizikai együttléttel járó összejövetelek elmaradnak, ezek helyett minden egyház a saját templomában vezeti le az imaalkalmakat, és online közvetítéssel buzdítja közös imára a más felekezetekhez is tarto...
Róma – 2021-ben január 17. és 24. között tartjuk az ökumenikus imahetet, amelyre készülve az olaszországi katolikus, ortodox és evangélikus felekezetek levélben buzdítják összefogásra a híveket. Az imahét idei témája az összefogás; bibliai mottója a János evangéliumából vett idézet: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9).
Helsinki – Az előző finn oktatási miniszter szülési szabadsága miatt Jussi Saramo vette át a tárcát egy körülbelül féléves időszakra. Ez alkalomból interjú készült vele az iskolai vallásoktatás tervezett reformjáról, amelynek előkészítése januárban kezdődik szakértői meghallgatásokkal, és a helyettes-miniszter egyik első feladata lesz.
76 éve, 1945. január 18-án szabadult fel az úgynevezett pesti „nagy” gettó. Erre emlékezve tartottak Az emlékezés virtuális sétája címmel online megemlékezést a Csányi5 – Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár szervezésében, 2021. január 17-én.
Helsinki – A helsinki gyülekezetek egyesített presbitériuma elfogadta a 2021-es költségvetést, amelynek mérlege mínusz 7,2 millió euró. A hiány oka elsősorban a 2021-es évre tervezett nagy beruházásokban rejlik, de a jövőben a csökkenő adóbevételekkel is számolni kell majd.
Schleswig – Koppenhága – A német és a dán püspökök erősen kritizálták a dán kormány tervét, mely szerint minden idegen nyelvű prédikációt dán nyelvre le kell fordítani. Egy ilyen intézkedés a törvényhozók részéről nagyfokú bizalmatlanságot kelt a kisebbségek nyelvi gyakorlatával szemben.
Helsinki – A Finnországi Evangélikus Egyház honlapján megjelent cikkben Seppo Häkkinen püspök az elmúlt hetekben a koronavírus-oltás körül megélénkülő társadalmi vita kapcsán elmondta, hogy az ész és vele az orvostudomány és a gyógyszerészet vívmányai (így az oltások is) Isten ajándékai. Rámutatott, hogy egyesek a Bibliára hivatkozva ellenzik az oltásokat, ám az Isten szavának ily módon való ér...
Bonn – A digitalizáció az istentiszteletek formáját is meg fogja változtatni. A virtuális terek is valóságos terekké váltak, a formák igazi, új lehetőségeket nyújtanak, és otthont adhat azok számára, akik a gyülekezetben nem érzik ezt.
Köln – „A pandémia idején a halál a gyász új formáit hozta el" – véli Petra Bahr püspökasszony és etikai szakértő. A gyászhoz olyan helyszínek is tartoznak, melyek a korlátozások miatt zárva tartanak: „Nehezen tanuljuk, hogy adott esetben digitálisan tudunk vagy kell valakitől elbúcsúznunk.”
Frankfurt a.M. – Nem lesz külső látogató, nem lesznek tömegrendezvények, minden program digitális lesz: 2021-ben Frankfurtban az Ökumenikus Kirchentag (ÖKT) nem lesz olyan, ahogy tervezték, közölték a szervezők. A pandémia miatt ugyanis nem lehetséges a megbízható és biztonságos tervezés a hagyományos formában. Helyette egy koncentrált és teljes mértékben digitális program lesz május 15-én, ...
Genf – Az Egyházak Világtanácsa közös, globális ökumenikus imádságra hív, amely a pandémia miatt most egy online alkalmon valósul meg, mivel sajnos még nem lehetséges a valós találkozás. De így is bátran bízhatunk abban, hogy a közös imádság segít rajtunk mind a pandémia nehézségeinek elviselésében, mind pedig azért, mert reménységünk van, hogy az Úr megkönyörül rajtunk, és egyszer véget ér a j...
Bad Blankenburg – A Német Evangéliumi Aliansz kreatív ötlettel állt elő a 2021 januárjára meghirdetett imahéttel kapcsolatosan. Újdonság, hogy a kezdeményezést a Németországi Keresztény Egyházak Munkaközösségével (ACK) együtt 14 napra bővítik. Az első héten, január 10-17-ig a közös imádságokért tartalmilag az Evangéliumi Aliansz, a második héten, január 18-24-ig pedig az ACK felel, a két hét kö...
Genf – Az orosz ortodox egyház és az Orosz Egyesület a Vallásszabadságért közös online konferenciáján Peter Prove, az Egyházak Világtanácsának nemzetközi ügyekért felelős tanácsadó bizottságának igazgatója tartott előadást az afrikai keresztények helyzetéről. Statisztikákra hivatkozva elmondta, hogy jelenleg minden negyedik keresztény Afrikában él, 2030-ra ez az arány 40 százalékra emelkedik ma...
Hannover – A város tanácsa többségi szavazattal döntött az ötnapos rendezvényről, melyre kb. 100.000 résztvevőt várnak. Stephan Weil (SPD) miniszterelnök szerint „sokan szép emlékeinkben őrizzük a hannoveri Német Protestáns Egyházi Napok (Kirchentag) rendezvényeit, különösen a legutóbbit, a 2005-öst”. Így már negyedik alkalommal tér vissza a rendezvény az alapító városba.
Brüsszel – Berlin – A decemberi EU-csúcsra reflektálva Németország mindkét nagy egyháza kritikával illette az EU-bizottság által javasolt 2030-as klímacélt. „A kilátásba helyezett csökkentés nem elegendő ahhoz, hogy a párizsi klímaszerződést be lehessen tartani" - magyarázta a katolikus főpap, Karl Jüsten és a protestáns prelátus, Martin Dutzmann Berlinben. A kritika szerint a cél sem transzpar...
Abuja – A Lutheránus Világszövetség elnöke, dr. Musa Panti Filibus érsek megkapta az Afrikai Egyházak Konferenciájának kitüntetését a nemi alapú erőszak és a nőket érő igazságtalanság elleni harc érdekében végzett munkájáért. A kitüntetés átadására a nemi alapú erőszak elleni, évente megrendezett 16 napos kampány lezárásaként került sor Nigéria fővárosában, Abujában.