Skip to main content

Nagyvilág

Kölcsönösen gazdagodnak a kisgyerekek és a fogyatékkal élő idős gondozottak a közös programokból a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat piliscsabai telephelyén. A Népszava riportját ajánljuk.
Születésnapot ünnepelt a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület: száznegyven évvel ezelőtt, 1883. október 31-én evangélikus és református fiatalok közösen hozták létre az akkor már a világ számos pontján nagy népszerűségnek örvendő mozgalom hazai tagszervezetét. Az azóta eltelt majdnem másfél évszázad történéseire november 11-én egész napos ünnepségen emlékeztek vissza a „kiések”.

„Nem kerülgetem a darázsfészkeket”

Az evangélikus múltfeltáráshoz vezető útjáról kérdeztük Mirák Katalin történészt
„Már a főiskolán is azt tartottam valódi szellemi és szakmai kihívásnak, ha feltáratlan területek kutatásával foglalkozhattam, amelyek akár merőben új megvilágításba helyezhetik a korábbi ismereteinket” – fejtette ki Mirák Katalin történész az Evangélikus Információs Szolgálatnak. A Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke több évtizede kutatja az egyház 1945 utáni tört...

Károli Gáspár-díj az evangélikus múltfeltárásért

Tudományos munkájának elismeréseként vehette át a kitüntetést Mirák Katalin történész
Idén Mirák Katalin történész, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke és Petrőczi Éva költő, író, irodalomtörténész részesült a Károli Gáspár-díjban. A rangos állami kitüntetést szeretteik és egyházaik vezetőinek jelenlétében vehették át november 14-én a budapesti Ybl-villában megtartott ünnepi rendezvényen. A Károli Gáspár-díjjal azoknak a munkáját ismerik el évről ...

A Biblia mindenkié!

Tizedik világgyűlését tartotta a Bibliatársulatok Világszövetsége
Isten igéje a világ megbékélése mottóval tartotta ez évi világgyűlését a Bibliatársulatok Világszövetsége (United Bible Societies). Október 13. és 17. között a világ 147 bibliatársulatából mintegy 390 küldött ülésezett a hollandiai Egmond aan Zee-ben. A Magyar Bibliatársulatot Gáncs Péter elnök és Pecsuk Ottó főtitkár képviselte.

Kilencvenkilenc év testvérek között

Finn–magyar egyházvezetői találkozó Helsinkiben
Testvérkapcsolati szerződést kötött egymással a Finnországi és a Magyarországi Evangélikus Egyház. Mint ahogy arról már hírt adtunk, az ünnepélyes pillanatra istentisztelet keretében került sor október 16-án a helsinki dómban. A ceremónia apropóján szervezett egyházvezetői látogatás során a magyar delegáció – Fabiny Tamás, Kondor Péter és Szemerei János püspökök, Prőhle Gergely országos felügye...

Lelkigondozással állnak a honvédek mellett

Százéves a Protestáns Tábori Püspökség
Ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a száz éve alapított Protestáns Tábori Püspökségről október 18-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusának kápolnájában. Az eseményen bemutatták az Evangélium a katonák között – 100 éves a Protestáns Tábori Püspökség című kötetet, amely az evangélikus és református lelkészek katonák között végzett szolgálatába enged betekintést.

A szentföldi evangélikus egyház mindenféle erőszakot elítél

Sally Azar palesztin lelkésznőt a Hamasz terrortámadásai után kérdeztük
„Nem mondjuk meg, hogy kinek van joga, és kinek nincs, hanem általánosan az emberi jogok betartását és az emberi élet tiszteletét hangsúlyozzuk” – vallja Sally Azar a Jordániai és Szentföldi Evangélikus Egyház (ELCJHL) fiatal lelkésznője, akit idén januárban szenteltek fel Jeruzsálemben, így ő az első palesztin női lelkész. Édesapja, Ibrahim Azar a kicsiny palesztin evangélikus közösség püspöke...
Idén is megrendezte hagyományos reformációi gálaestjét a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT). Október 15-én kora este ezúttal is a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház adott helyet az alkalomnak.
Aláírta a testvérkapcsolati szerződést a Finnországi és a Magyarországi Evangélikus Egyház. Az ünnepélyes pillanatra istentiszteleti keretek között került sor október 16-án, hétfőn a helsinki dómban. A dokumentumot finn részről Tapio Luoma érsek és Kimmo Kääriäinen külügyi egyháztanácsos, magyar részről Fabiny Tamás elnök-püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő látta el kézjegyével.

Közeledés az elzászi evangélikusokhoz

Strasbourgban járt Fabiny Tamás elnök-püspök
Strasbourgban tett látogatást október 4. és 6. között Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Az elzászi és a lotaringiai protestánsokkal való ismerkedésen túl egy panelbeszélgetésen is részt vett az Európai Parlamentben. Hivatalos útjáról kérdeztük.

Őket küldi!

Elkezdődött a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akció
158 önkéntes csapat 77 településen 152 projektet teljesít az idei 72 óra kompromisszum nélkül keretében. Az önkéntes akció országos megnyitóját október 12-én délután tartották Nyíregyházán, a Szent Imre katolikus iskolában.  Az esemény idei közös mottója: „Itt vagyok, engem küldj” (Ézs 6,8)

A bátorság ma sem veszett ki az egyházból

Martos Levente Balázs római katolikus püspökkel beszélgettünk hagyományokról, papképzésről, ökumenéről
„Az egész világ lelki útkeresését nem tudjuk szabályozni, erre csak a Jóistennek van módja. Mi annyit tudunk tenni, hogy a saját kincseinket megéljük” – nyilatkozta az Evangélikus Életnek Martos Levente Balázs római katolikus püspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora. A papnevelés mai kihívásairól, az ökumenikus törekvések szépségeiről és nehézségeiről kérdeztük, valamint arról is, milyen em...

Kik a bátrak: akik felállnak, vagy akik maradnak?

Pedagóguskilátások két nézőpontból
A kontraszt éles. Egyiküket nem tudjuk rosszkor hívni, mert ideje épp tengernyi. Álláskereső, munka nélküli pedagógus – legalábbis nappal. Mert éjjelente álmában most is tanít. Másikukat a tanórák után sikerül elérnünk, szabadkozik, hogy szűk az az idősáv, amikor ráér. Szülői értekezletre, sőt értekezletekre (is) készül. Nemcsak tanárként és osztályfőnökként, hanem édesanyaként is érintett a kö...

Számolás és számadás

Közelkép a népszámlálás vallásosságot mutató adatairól
Szeptember utolsó hetében ismertté váltak a 2022. évi népszámlálás adatai. A vallási hovatartozásra vonatkozó, önkéntesen megválaszolható kérdésre a lakosság hatvan százaléka felelt. Közülük 176 503-an vallották magukat evangélikusoknak. Ezt a számot hozza most közelebb hozzánk a településtípusok szerinti megoszlás és a más felekezetekhez tartozók létszámának változása tükrében Fábri György, az...

A reménység és a bátorítás jele

Norvég–magyar találkozó a konfirmáció és az elköteleződés jegyében
Kétoldalú, norvég–magyar gyakorlati teológiai konferenciát rendeztek szeptember 28-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az esemény a Norvég Egyház Møre Egyházkerületének és a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének mintegy két évtizedes testvérkapcsolati együttműködése révén valósult meg. Az Ingeborg Midttømme püspök és Tormod Remøy lelkész vezette norvég delegáció egy hé...
 „Egy test, egy lélek, egy reménység” mottóval rendezte tizenharmadik nagygyűlését a Lutheránus Világszövetség szeptember 13. és 19. között Krakkóban. A tanácskozás végén a résztvevők záródokumentumot fogadtak el, amely az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható.
Humanitárius katasztrófa fenyeget: több mint 100 ezren menekültek el Hegyi-Karabahból. Az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritási akciót hirdet, melyhez a Magyarországi Evangélikus Egyház is csatlakozott.

Az érinthetetlenek megérintése

Elkezdődött a reformáció hónapja
A hit, akarat és a közösség hármasának fontosságáról szólt prédikációjában Papp János baptista egyházelnök az Október a reformáció hónapja programsorozat október 1-jei nyitó alkalmán Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban.
A Hegyi-Karabahból menekülő örményekre emlékeztek október 1-jén a budakeszi evangélikus templomban. Az istentisztelet keretében Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke hívta fel a figyelmet a napjainkban zajló keresztényüldözés áldozataira.