Skip to main content

2024. január 19. 9:03

Az irgalmas samaritánus példáját követhetjük

Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért

Az irgalmas samaritánus (Lk 10,25–37) története áll a 2024. évi ökumenikus imahét középpontjában. Az imanyolcad alapigéje is ebből való: „Szeresd az Urat, a te Istenedet […] és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10,27) Január 21. és 28. között világszerte e gondolat köré gyűlve fohászkodnak a Krisztus-hívők egységéért. A tematikát egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette. Az imaheti füzet magyar változata ezúttal is a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának gondozásában jelent meg. Ebből közöljük dr. Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke köszöntőjét.

Ökumenikus imahét

A 2024. évi ökumenikus imahét tematikáját és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette számunkra. Az imahét programadó témája: „Szeresd Uradat, Istenedet […], felebarátodat pedig, mint saját magadat.”

A távoli ország katolikus és protestáns keresztényeinek életkörülményeiről és szolgálati lehetőségeikről a kezünkben levő füzet bevezetésében részletesen olvashatunk. Alapjaiban eltérő gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok között élő, Krisztus evangéliumát kisebbségi helyzetben hirdető egyház jelenik meg szemünk előtt. Nagyon nehéz gazdasági és politikai viszonyok között kell az ott élő testvéreinknek Krisztusról tanúskodniuk és honfitársaik életkörülményein segíteniük. A menekültek többségi áradata ebből az országból érkezik Európába és Észak-Amerikába. Imádsággal és segítőkészséggel gondoljunk ezen az imahéten ennek a sok próbatételt megélt afrikai országnak a lakosságára és keresztény testvéreink mindennapjaira.

Példaértékű lehet a Burkina Fasó-i egyházak erőteljes ökumenikus egységkereső jelene abban is, hogy létrehozták a Chemin Neuf (Új Út) Közösséget. Tagjai azok, akik egy fedél alatt élve egyszerre ápolják a Szent Ignác-i hagyományt és a karizmatikus megújulást. Férfiak és nők, házasok és egyedülállók, felszentelt papok és nővérek, katolikusok és protestánsok, evangelikálok és ortodoxok, pünkösdiek és anglikánok megosztják mindennapi életüket, és közösen végzik a missziót. A híveknek ökumenikus képzéseket ajánlanak, így erősítik a felekezetek összetartozását és megújulását.

A közös imádságban Isten előtt feltárt kéréseink bizonyosan nem maradnak meghallgatás nélkül, belső békességet és erőt adnak, s hisszük, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik” (Róm 8,28).

Urunk áldása kísérje a 2024-ben tartott ökumenikus imahetünket, istentiszteleteinket, testvéri közösségben felkínált beszélgetéseinket, hogy elhiggye a világ: az értük is földre érkezett, meghalt és feltámadott Jézus Krisztus mindannyiunk Ura és Gondviselője.

Dr. Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke

Az ökumenikus imahét országos nyitó istentisztelete január 21-én, vasárnap 19 órakor kezdődik Budapesten, a Szent István-bazilikában. Szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek, igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső