Skip to main content

2024. január 20. 9:15

Isten és a felebarát szeretete a biztonsági válság idején

A keresztények helyzete a nyugat-afrikai Burkina Fasóban

A 2024. évi ökumenikus imahét tematikáját egy Burkina Fasó-​i ökumenikus munkacsoport készítette el. A nyugat-afrikai ország lakosai között muzulmánok, keresztények és a hagyományos afrikai vallások követői egyaránt megtalálhatók. Együttélésük kihívásairól is olvashatnak az alábbi cikkben, amely a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának gondozásában megjelent imaheti füzet anyagán alapul.

Isten és a felebarát szeretete a biztonsági válság idején

Burkina Faso a nyugat-afrikai Száhel-övezetben helyezkedik el, ahogyan a szomszédos Mali és Niger is. Területe 274 ezer négyzetkilométer; huszonegymilliós lakossága mintegy hatvan népcsoportot foglal magában. Vallási megoszlás szerint a muszlimok aránya körülbelül 64 százalékos, a lakosság 9 százaléka a hagyományos afrikai vallások követője, 26 százalékuk pedig keresztény (katolikus 20 százalék, protestáns 6 százalék). E három vallási csoport az ország minden régiójában és szinte minden családban is jelen van.

Burkina Fasóban jelenleg súlyos biztonsági válság van, amely minden vallási közösségre kihat. Egy 2016-ban kívülről szervezett dzsihadista támadás nyomán a biztonsági helyzet és annak következtében a társadalmi összetartás drámai hanyatlásnak indult. A terrorizmus, a bűnözés és az emberkereskedelem gyakori jelenséggé vált. A Norvég Menekültügyi Tanács 2023. júniusi jelentése szerint több mint háromezer a halálos áldozatok és mintegy kétmillió a belső menekültek száma. Több ezer iskola, rendelő és önkormányzat zárt be, emellett a társadalmi-gazdasági és közlekedési infrastruktúra java része is tönkrement. Az egyes népcsoportokat célzó támadások kiélezik a közösségek közötti konfliktusokat. E súlyos biztonsági helyzetben a társadalmi összetartás, a béke és a nemzeti egység alapjaiban veszélyeztetett.

Isten és a felebarát szeretete a biztonsági válság idején

A fegyveres támadásoknak kifejezetten célpontjai a keresztény egyházak. Papokat, lelkészeket és katekétákat gyilkoltak meg istentisztelet alatt, az elraboltak sorsát pedig homály fedi.

E jelentés készültekor az ország területének 22 százaléka kívül esik az állami ellenőrzésen. A keresztények ott már nem gyakorolhatják nyíltan a hitüket. A terrortámadások miatt az északon, északnyugaton és keleten lévő templomok bezártak. E területeken sok helyütt nem tartanak nyilvános istentiszteletet. Ahol még tartható istentisztelet (ezek általában a nagyvárosok), ott rendőri védelmet biztosítanak, de biztonsági megfontolásokból rövidebbre kell fogniuk a szertartást.

El kell ismerni, hogy az állam és a vallási közösségek erőfeszítései ellenére a szélsőséges csoportok térnyerésével az ország egyre instabilabbá válik. Ugyanakkor bizonyos fokú szolidaritás is alakul a keresztények, a muszlimok és a hagyományos vallású csoportok között. Vezetőik azok fáradoznak, hogy tartós megoldás szülessen a béke, a társadalmi összetartás és a megbékélés vonatkozásában. Így például a Burkina Faso–Nigeri Katolikus Püspöki Konferencia Keresztény–Muszlim Dialógus Bizottsága nagy erőfeszítéseket tesz, hogy előmozdítsa a vallás- és etnikumközi párbeszédet és együttműködést.

A kormány békéért, összetartásért és megbékélésért folytatott imára szólító szavának engedelmeskedve az egyes egyházak napi könyörgést és böjtöt hirdetnek. Több katolikus és protestáns gyülekezet mozdult meg, hogy a földönfutóvá lett embereket ellássa.

Ébresztő és tudatosító összejöveteleken ismertetik a helyzetet, hangsúlyozzák a testvériség fontosságát, és építik a tartós békéhez való visszatérés stratégiáit. A remény fejeződik ki az ősi mossi [a legnépesebb etnikum Burkina Fasóban – a szerk.] mondásban is: „Akármilyen is a harc, és bármeddig is tart, egyszer csak eljön a megbékélés pillanata.”

Isten és a felebarát szeretete a biztonsági válság idején

A 2024-es imahét textusainak közös kidolgozása azt a feladatot adja Burkina Faso különböző egyházainak, hogy kölcsönös szeretetben, együttműködve és imádkozva járják végig hazájuk e nehéz korszakának vándorútját. Krisztus szeretete, amely minden keresztényt egyesít, erősebb mindannál, ami megoszt. Burkina Faso keresztényei elkötelezik magukat, hogy Isten szeretetének és a felebarát szeretetének útján járjanak. Bíznak benne, hogy Isten szeretete győzedelmeskedni fog az országot jelenleg sújtó erőszak fölött.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső