Skip to main content

2023. szeptember 13. 8:00

Egy test, egy lélek, egy reménység

Fókuszban a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének mottója – 1. rész

A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 13. nagygyűlésének tematikája az „Egy test, egy lélek, egy reménység” mottó köré szerveződik. Bevezető gondolatok.

Lutheranus Vilagszovetseg 13 nagygyules 2023 Krakko logoHitközösségünk identitását a kinyilatkoztatott ige, a hitvallási iratok és a káték, valamint az istentisztelet és a körülöttünk élők felé irányuló szeretetteljes szolgálat alakítja. Hogyan tudnak tagegyházaik egyenként és közösségként együttműködve, Isten teremtett világában élve tanúságot tenni a nekünk adott reménységről és részesévé válni annak a holisztikus isteni küldetésnek, amely megbékélést és megújulást hoz?

A nagygyűlés altémái – a Lélek teremt, a Lélek megbékélést hoz, a Lélek megújít – segítenek abban, hogy a fő témát Isten teremtő, megbékélést hozó és megújító szeretetének fényében értelmezzük.

Az LVSZ tagegyházainak elhívása arra szól, hogy tanúskodjanak Isten kegyelméről és irgalmáról a világban. Mégis kérdés, hogyan tehetjük meg ezt a napjainkban jellemző megosztottság közepette. Az LVSZ kezdettől fogva a közösségnek, azaz a Krisztus testében élőknek az egységét igyekezett megtestesíteni. Isten nem hagyja el az emberiséget és az általa teremtett világot annak töredezettségében, a szenvedés, az igazságtalanság és a teremtett világ meghurcolása közepette sem. Isten ott van „mindenek által”, azaz munkálkodik az emberek által, hogy megvalósítsa akaratát. Isten ott van „mindenekben”, azaz szállást vesz az emberekben és a teremtettségben a bennünk lakó Lélek által (Ef 2,22).

A Nagy kátéban Luther így ír: „…minden keresztyénnek egész életére elég tanulni- és gyakorolnivalót ad a keresztség.”[1] Mivel keresztségünk által része lettünk Krisztus testének és új teremtéssé váltunk, elhívást kaptunk arra, hogy Istennek a világban véghez vitt, mindent átfogó, megbékélést hozó munkája tanúi legyünk. Ez a keresztségben kapott elhívás formálja egyházunk életét, miközben igyekszünk megfelelni a kihívásnak, hogy új teremtésként, Isten népeként éljünk saját közegünkben.

Ökumenikus vonatkozásain kívül a bibliai gyökerű mottó elmélkedés tárgyává teszi a körülöttünk lévő világ konkrét szükségleteit is. A következő napokban közelebbről is megvizsgáljuk a mottót: a bibliai alapjait, a teológiai kifejtését, valamint a kontextuális, tapasztalati és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit is.

A Lutheránus Világszövetség tizenharmadik nagygyűlésének hivatalos előkészítő anyaga alapján fordította: Balicza Klára

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Luther, Martin: Nagy káté. In: uő – Melanchthon, Philipp: Konkordiakönyv. Schmalkaldeni cikkek. Értekezés a pápa hatalmáról és elsőbbségéről. Kis káté. Nagy káté. Ford. Groó Gyula – Pálfy Miklós – Prőhle Károly. Luther Kiadó, Budapest, 2019. (A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 4.) 292. oldal.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső