Skip to main content

2024. január 15. 9:23

Magyar nyelvű igehirdetés Szlovákiában

Beszélgetés Nagy Olivér alsószeli lelkésszel

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházban 2023 májusában létrehozták az Országos Magyar Lelkészi Szolgálatot. A feladatot Nagy Olivér alsószeli lelkész látja el. Koordinátori munkaköréről és a felvidéki magyar ajkú evangélikusságról is kérdeztük őt.

Nagy Olivér alsószeli evangélikus lelkész

– Mi a feladata az Országos Magyar Lelkészi Szolgálat keretében?

– Egy küzdelmes időszakot követően jóváhagyott szolgálati formáról van szó. Az egy évre szóló megbízás ideje alatt célirányos szolgálatot folytathatok a felvidéki magyar evangélikus gyülekezetekben. Meglátogathatom őket, alkalmakat szervezhetek a helyi lelkész beleegyezésével. Segíthetem a munkájukat, illetve különböző területeken képviselhetem a közösségünket, beleértve a határon túli egyéb kapcsolattartást is. Tehát láttathatom a felvidéki magyar evangélikusokat, viszont ami a legfontosabb, hogy javíthatok az eddigi szolgálat minőségén.

– A magyarországi és a szlovákiai evangélikus egyház 2012-ben megkötött szerződése rendelkezik arról, hogy mindkét fél koordinátort jelöl ki, aki szervezi az anyanyelvi istentiszteleteket, a hitoktatást és a lelkigondozást. Mi az oka annak, hogy csak 2023-ban jött létre a szlovákiai egyházban a magyar lelkészi szolgálat?

– Ennek elsősorban egyházpolitikai okai voltak. Örömteli, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház kitartó közbenjárásának és a jelenlegi szlovák egyházvezetés nyitottságának köszönhetően tavaly májustól hivatalos keretek között folytathatom a munkámat. Persze vannak még megoldásra váró kérdések, ezért további egyeztetések szükségesek.

– A felvidéki magyar nyelvű lelkészi szolgálatot többen látják el. Sajógömörben szolgál Lóczy Tibor, míg számos lelkész Magyarországról jár át istentiszteleteket tartani. Hogyan képzeli el a lelkészi csoport koordinálását?

– Ebben az évben a tornaljai missziós központ átadása után találkozót szervezünk a magyarul szolgáló lelkészek részére. Előtte tovább folytatom az érintett gyülekezetek, illetve a kollégák látogatását, és igyekszem meggyőzni őket a magyar szolgálat létjogosultságáról. A találkozó célja a bizalomépítés és az együtt gondolkodás a gyülekezeteink jövőjét illetően. A széthúzás felesleges luxus, amelyet nem engedhetünk meg magunknak. Lóczy Tibor gömöri lelkész testvérem státuszának végleges rendezését pedig kiemelten fontos, elsődleges feladatnak tartom.

– Hogyan lehet összefogni a főként szórványban élő, közel tízezer fős magyar anyanyelvű felvidéki evangélikusságot?

– Létszámunkból adódóan minden tekintetben halmozottan kisebbségben vagyunk. Ettől függetlenül a szolgálatunk többrétű: a hitéleten túl a magyarságunk és a krisztusi tanítás megőrzését küldetésünknek tartjuk. Hátrányos helyzetű régiókban élünk, templomaink és gyülekezeti épületeink felújításra szorulnak. A hívők számára elsősorban a rendszeres és anyanyelvi szintű hitéletet és lelkigondozást szükséges biztosítani. Rendszeres alkalmakkal és elsősorban helyben szolgáló, elkötelezett lelkészekkel tudjuk őket tartósan megtartani.

– Milyen mértékben tapasztal nyitottságot szlovák kollégáitól?

– Vannak, akik nagyra értékelik a munkánkat, mások óvatosabbak és távolságtartóbbak. Ezért is fontos a bizalomépítés, hogy igazoljuk: a tevékenységünk senki ellen sem irányul. Kizárólag az vezérel bennünket, hogy mindenki a saját anyanyelvén hallhassa az igét, hogy mindenki egyenrangúnak érezze magát a saját gyülekezetében, és azt lelki otthonának tekintse. Nem lenne helyes, és ellentmondana egyházunk tanításának, ha ez bárkiben is ellenérzéseket váltana ki.

– Mit lehet elérni e roppant szerteágazó feladatkörben negyedállásban egy év alatt?

– Az ez év április végéig tartó megbízás egyelőre arra elegendő, hogy kialakítsam a szolgálat kereteit, valós képet kapjak a közösség helyzetéről, és ami a legfontosabb, megoldást kínáljak a jövőre nézve. Nagyon sokat jelent számomra, hogy a munkám több helyről is támogatásra talált. A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház mellett szeretném külön köszönetemet kifejezni Magyarország pozsonyi nagykövetségének, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának, valamint a rólunk rendszeresen tudósító felvidéki sajtónak és azoknak a szervezeteknek, amelyektől felkéréseket kapunk. Bízom benne, hogy a szlovák egyházvezetőkkel való legközelebbi egyeztetés során meg tudunk állapodni a folytatásban, a nyitott kérdések rendezésében, és továbbra is magyar közösségeink gyarapodásáért dolgozhatunk.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső