Skip to main content

2023. október 26. 9:47

A Biblia mindenkié!

Tizedik világgyűlését tartotta a Bibliatársulatok Világszövetsége

Isten igéje a világ megbékélése mottóval tartotta ez évi világgyűlését a Bibliatársulatok Világszövetsége (United Bible Societies). Október 13. és 17. között a világ 147 bibliatársulatából mintegy 390 küldött ülésezett a hollandiai Egmond aan Zee-ben. A Magyar Bibliatársulatot Gáncs Péter elnök és Pecsuk Ottó főtitkár képviselte.

Bibliatársulatok Világszövetsége 2023. évi világgyűlése

A világgyűlés záródokumentuma a gyűlést megelőző és a helyszínen folytatott megbeszéléseken formálódott ki, és hét központi téma köré összpontosult: a bibliafordítás, a nyomtatott Biblia terjesztése, a Biblia népszerűsítése, a diaszpóra-közösségek szolgálata, a teremtésvédelem, a bibliamisszió fenntarthatósága és a digitális átalakulás. 

A bibliatársulatok megerősítették elkötelezettségüket az egyházak szolgálata mellett, és egyetértettek abban, hogy a hatékony misszió csak úgy lehetséges, ha összekapcsolódik benne a bibliafordítás, a kiadás, a terjesztés és a Biblia üzenetének érthetővé tétele a legkülönfélébb társadalmi kontextusban.

Bibliatársulatok Világszövetsége 2023. évi világgyűlése

A jelenlévők újra elkötelezték magukat amellett, hogy Jézus missziói parancsa (Mt 28,18–20) értelmében minden ember számára lehetővé kell tenni, hogy megismerje a Bibliából Isten életformáló szeretetét. Ezt az elköteleződést fejezi ki az „A Biblia mindenkié” jelmondat.

Az egmondi világgyűlés a Bibliatársulatok Világszövetsége tizedik ilyen globális seregszemléje volt, és a küldöttek utoljára hét évvel ezelőtt, az amerikai Philadelphiában találkozhattak egymással. A bibliatársulatok öt-nyolcévente találkoznak ezeken a világgyűléseken. Ilyenkor bibliatársulati és egyházi vezetők, valamint a bibliatársulatok legfontosabb partnerei adnak hálát a globális bibliamisszió ügyéért, tanácskoznak az aktuális kihívásokról és terveket készítenek a jövőre nézve.

Globális bibliastatisztika

Bibliaterjesztés 2016–2022: 2022-ben összesen 166 millió bibliai irodalom (teljes Bibliák, Újszövetségek és bibliai szövegrészletek) került terjesztésre. Ez a szám ötszöröse a 2021-es adatnak, és ezzel már megközelíti a Covid-járvány előtti időszak számait. Arra is rámutat ez a szám, hogy milyen elkötelezettek a bibliatársulat abban, hogy a világjárvány és más globális katasztrófák után Isten igéje újra gyógyulást hozzon a közösségeikbe. Mindeközben az internetes biblialetöltések száma is hasonló emelkedést mutat. 2022-ben a terjesztett Bibliák 28 százaléka már internetes letöltés volt. Ez az arány 2021-ben még 21 százalék volt.  Az előző világgyűlés (2016) óta világszerte majdnem kétmilliárd Bibliát terjesztettek a bibliatársulatok, ezen belül 250 millió teljes Bibliát.

Bibliafordítási adatok 2016–2022: 2022-ben világszerte 81 nyelven készült valamilyen bibliafordítás (egyes könyvek, Újszövetség, teljes Biblia), ezek 753 millió embert érintettek. 100 millió ember nyelvén először született bibliafordítás. Mindebből 14 nyelven készült első, teljes bibliafordítás. 2016 és 2022 között a bibliatársulatok 373 nyelven folytattak bibliafordítási projekteket. Ezek 3,2 milliárd embert érintettek. Ugyanakkor maradt még munka: a világ 3776 nyelvén (201 millió ember beszéli ezeket) még semmilyen bibliai irodalom nem létezik. 1,5 milliárd ember nyelvén még nincs teljes Biblia.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső