Skip to main content

2024. február 13. 9:43

Elszakadva az Isten adta szépségtől

Megjelent az Érték(t)rend – Fókuszban a vallásos giccs című kötet

Vallásos giccs – az érték alulnézetből címmel rendezett időszaki kiállítást 2022-ben az Evangélikus Országos Múzeum. A tárlathoz kapcsolódó, Érték(t)trend – Fókuszban a vallásos giccs című konferencián elhangzott előadások anyagából készült tanulmánykötetet február 8-án mutatták be a múzeumban, telt ház előtt, Prékopa Ágnes művészettörténész és Hafenscher Károly lelkész, teológus rendhagyó disputájával.

Megjelent az Érték(t)rend – Fókuszban a vallásos giccs című kötet

A bóvli, azon belül a vallásos csiricsáré iránti érdeklődés korszakokon át ível. Mondhatnánk, hogy nem volt kor, amikor ne élte volna reneszánszát – derült ki a kiállításból és a konferencián elhangzottakból egyaránt. A tanulmánykötetben olvasható dolgozatok nemcsak a giccs definíciójára tesznek kísérletet, hanem történelmi és teológiai horizontra helyezik és ott mérik meg a sokak által művészetnek hitt giccset.

„A giccs emberszabású, a művészet emberfeletti” – ezzel az Abraham A. Moles-tól, a giccsel kapcsolatos munkáiról ismert francia tudóstól származó idézettel kezdődik a Borókay Zsófia és Harmati Béla László által szerkesztett kiadvány, és e gondolatiságra épült a könyvbemutató két felkért résztvevőjének disputája is.

Prékopa Ágnes művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum könyvtárának vezetője és Hafenscher Károly teológus, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyetem Gyakorlati Teológia Tanszékének professzora nemcsak a giccs határtalanságára, az „igénytelenség iparágának” elburjánzására hozott számos példát, hanem párbeszédük rámutatott arra is, hogy az igényesség felismerése és a giccs leleplezése és elvetése közelebb vihet bennünket az igazság megsejtéséhez.

Érték(t)rend – Fókuszban a vallásos giccs című kötet bemutatója az Evangélikus Országos Múzeumban

Hafenscher Károly szerint „a giccs elszakadás az Isten adta szépségtől”, így alapvetően az énről szól. Benne van egy jó adag önzés. Az élet azonban más alapon működik, ezért az igazsághoz vezető úton fontos az igényesség és az önzetlenség.

A giccs olyan mértékű helyet kap a felekezeteknél, amennyire egy egyháznak az előírásai, a gyakorlatai építenek a dekorációra – állapította meg Prékopa Ágnes. Hans Belting művészettörténészre hivatkozva elmondta, hogy a művészetben az egyéni alkotás és az invenció megjelenése nemcsak az igényesség lehetőségét, hanem a giccs kiterjedését is eredményezte. A művészettörténész-muzeológus szerint „a katolikus tradíció az egyházi propaganda szolgálatába állította mind a dekorációt, mind a mesteri emberábrázolást”.

Hafenscher Károly erre reagálva egyrészt kifejezte, hogy a giccs nem egyetlen felekezet sajátja, másrészt az érték keresését és a nevelés fontosságát hangsúlyozta. „Évek, évtizedek kellenek ahhoz, hogy a közösség, az egyház tanuljon abból, ami bóvli, és keresse azt, ami értékes.”

Prékopa Ágnes művészettörténész és Hafenscher Károly lelkész, teológus

A könyvbemutatón a disputapartnerek a kötet tanulmányairól is szóltak. A Hafenscher Károly, Harmati Béla László, Kéri Gáspár, Lázár Kovács Ákos, Prékopa Ágnes és Tüskés Anna által jegyzett dolgozatok széles kultúrtörténeti és teológiai horizonton mutatnak rá a művészeti értékkel nem bíró, sokkal inkább a vallásos kereskedelem céljait szolgáló tárgyak virágzásának hátterére. Ugyanakkor azt is megállapítják, hogy a giccs, bármennyire bóvli is, mégis képessé tud válni az egyéni katarzis előidézésére. E vonatkozásban is mérvadó Róka Enikőnek a kötet előszavában olvasható megállapítása: „Bármely tudományág felől vizsgáljuk a giccs (azon belül a vallásos giccs) jelenségét, mindenképpen önreflexióra ösztönöz, hiszen olyan alapvető fogalmakat kell az elemzés során tisztázni, mint hitelesség, mélység, tartalom és forma összhangja, miközben a határok mindig bizonytalanok: mettől meddig, mikor, miért és ki minősít(het) egy tárgyat giccsnek.”

Érték(t)rend – Fókuszban a vallásos giccs

Az előadók ennek fényében vizsgálták többek között a felületesség, a másolás vagy az érzelgősség kérdéseit. Érintették továbbá a kortárs művészetet is. Prékopa Ágnes szerint vannak olyan törekvések, amelyek a giccset kiindulásnak használják, míg Hafenscher Károly úgy vélte, többen ezen keresztül provokálnak. A teológusprofesszor ugyanakkor arról is szólt, mi van az érem másik oldalán: „A vallási propagandaművészet éppen olyan bóvli tud lenni, mint a nem vallási propaganda.” Később hozzátette: „A vallási bóvli sem egyszerűen a rossz ízlés valamiféle lenyomata, hanem a vallási ízlés vagy ízléstelenség következménye.” Ezért kérdés, hogy megadta-e az egyház a mércét, amelynek alapján az ízlést formálni lehet.

Ehhez az önkritikus „mércekereséshez” kiváló kiindulást nyújt a múzeum által megjelentetett, tudományosan igényes, ugyanakkor közérthető tanulmánykötet.

Borókay Zsófia, Harmati Béla László (szerk.): Érték(t)rend – Fókuszban a vallásos giccs. Evangélikus Országos Múzeum, 2023.
A kötet megvásárolható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII. ker., Üllői út 24.), a Huszár Gál könyvesboltban (Budapest V. ker., Deák tér 4.) vagy a kiadó webáruházában.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső