Skip to main content

2024. február 13. 18:08

Pályázati felhívás az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori megbízásának ellátására

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 37. § (3) bekezdése alapján pályázatot ír ki a fenntartásában működő Evangélikus Hittudományi Egyetem (székhely: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) rektori megbízásának ellátására.

A munkakör megnevezése: az Evangélikus Hittudományi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) rektora.

A megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, négy évre szól 2024. augusztus 1-től 2028. július 31-ig, amely időtartam egyszer meghosszabbítható (Nftv. 37. § [3] bekezdése, valamint az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 50. §-a alapján).

A munkavégzés helye: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:

 1. felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek;
 2. legalább egy C (B2) típusú, államilag elismert nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) dokumentum;
 3. teljes munkaidőre szóló munkaviszony vagy egyházi szolgálati jogviszony a felsőoktatási intézménnyel, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek;
 4. egyetemi tanári kinevezés;
 5. evangélikus konfirmáció;
 6. a hittudomány, illetve a vallástudomány területén is folytatott tudományos tevékenység (tudományos publikációk, konferencia-előadások);
 7. vezetői és szervezési gyakorlat a felsőoktatás, illetve a kutatás-fejlesztés területén;
 8. a rektori megbízás a 65. életév betöltéséig szólhat (Nftv. 37. § [6]).

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázó bemutatkozásában egyetemi oktatói és tudományos munkásságának legfontosabb jellemzőit, eredményeit, valamint vezetői-szervezési gyakorlatának bemutatását;
 • részletes, adatokkal és pénzügyi tervvel alátámasztott szakmai és intézményvezetői koncepciót (összesen legfeljebb 15 000 karakter terjedelmben)
  1. a lelkészképzés fejlesztéséről, különös tekintettel:
   • a hallgatói rekrutáció hatékonyságának javítására, ehhez bemutatva az eddigi jelentkezési tendenciákat, a szükséges és lehetséges beavatkozási pontokat; az ahhoz szükséges egyházi feladatvállalásokat; az evangélikus, illetve más egyházi fenntartású középiskolákban nem egyszeri kampányok, hanem folyamatos jelenlét megoldásait; az egyetem egyházi társadalmi kommunikációjának bevonó jellegű fejlesztését; a lelkészek és gyülekezetek célzott megszólítását;
   • a lelkész szakos tanterv tartalmi megújításának kérdéseire, a másoddiplomás képzés tanulságainak levonásával kitérve a tananyag tartalmi vonatkozásairól és a tudásátadás/-megosztás korszerű pedagógiai módszereinek alkalmazására; a nemzetközi beágyazódás erősítésére; számot vetve a lelkészek gyülekezetvezetési, lelkiségi és társadalmi pozícióinak változásaival;
   • a lelkészképzésben részt vevő hallgatók mentálhigiéniai szűrésére, megerősítésére, az eltanácsolt jelentkezők/hallgatók utógondozására;
   • a teológiai kutatások és az oktatás szorosabb összekapcsolására;
   • az iskolalelkészi pályára való speciális felkészítésre;
   • valamint a hallgatók egyházi szocializációjának erősítésére;
  2. a lelkészként végzett alumnusok eléréséről, továbbképzéséről, külön is kifejtve az iskolalelkészek és más intézményi lelkészek speciális igényeihez igazodó megoldásokat;
  3. a hittanárképzés fejlesztéséről, különös tekintettel a hitoktatói képzést végzett alumnusok eléréséről, továbbképzéséről;
  4. az intézmény szervezeti korszerűsítéséről, a belső szervezeti tagolódás célszerű változtatási irányairól;
  5. az intézményi menedzsment fejlesztésének konkrét lépéseiről, ezen belül a rektori/igazgatási/gazdasági menedzsment feladatmegosztásáról;
  6. az intézményi szervezeti kultúra alapértékeiről, jelenlegi helyzetéről, ennek kapcsán a teendőkről;
  7. az intézmény gazdálkodásának fenntarthatóságáról, a likviditási kockázati tényezőkről, ezek megoldási irányairól, a forrásteremtés eddig nem alkalmazott módjainak bevezetéséről;
  8. a fenntartóval való szorosabb kapcsolattartás megoldásairól, az egyetemi autonómia és a fenntartó iránti felelősség dinamikájáról;
 • az egyetem feladatbővítésének megvalósításáról a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) szakmai-intézményi igényeinek megfelelve (felnőttképzések, felsőoktatási képzések és szakmai továbbképzések indítása pedagógiai, szociális és egyéb segítő hivatások területén), az egyetem képzési kínálatának és kutatási portfóliójának ehhez illeszkedő kiterjesztéséről, valamint az ehhez szükséges szervezeti fejlesztések és költségvetési tervezés elindításáról.

A pályázathoz mellékletként benyújtandó anyagok és dokumentumok:

 1. szakmai önéletrajz;
 2. a szakmai pálya dokumentumai (diploma, tudományos fokozat, a habilitációs és egyetemi tanári kinevezés okiratai);
 3. publikációs jegyzék MTMT-adatlap formájában;
 4. a pályázó egyházi tevékenységének rövid bemutatása;
 5. adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat.

A pályázatot és az a) mellékletet angolul vagy németül is szükséges benyújtani.
A pályázatot két nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani.
A pályázat benyújtásának egyéb formai követelménye nincs.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 18.
A pályázat benyújtásának helye: Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda (1085 Budapest, Üllői út 24.)
E-mail-cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.A pályázati borítékon és az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori pályázat”.

A pályázat elbírálása: a hatályos állami és egyházi jogszabályoknak megfelelően.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma legkésőbb 2024. május 16-ig dönt a rektor személyéről.

A pályázat véleményezésének szempontjai:

 • végzettség, nyelvtudás, szakmai és oktatásszervezési tapasztalatok;
 • az egyetem fejlesztésének megvalósítására kidolgozott és vállalt koncepció;
 • vezetési kompetencia, közegyházi feladatvállalások;
 • tudományos vagy művészeti eredmények;
 • részvétel a nemzetközi és hazai szakmai és tudományos közéletben.

A rektorjelöltet az egyetem szenátusa választja meg, döntését a fenntartó országos presbitérium hagyja jóvá (Nftv. 12. § [3] d), valamint az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény. 50. §).

Budapest, 2024. február 8.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső