Skip to main content

2024. január 25. 10:34

Pályázat a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola igazgatói beosztásának betöltésére

Igazgatói pályázat a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskolában

Az Alberti Evangélikus Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola igazgatói beosztásának betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony teljes munkaidőben.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre, 2024. augusztus 1-jétől 2029. július 31-éig szól.

A munkavégzés helye: 2730 Albertirsa, Pesti út 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az igazgatói feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.), valamint annak végrehajtási rendelete, a 401/2023. (VIII. 30.) számú kormányrendelet rendelkezései, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) vonatkozó jogszabályai az irányadók.
Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani.

Pályázati feltételek:

 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges főiskolai szintű végzettség és szakképzettség;
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség;
 • legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
 • az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés;
 • lelkészi ajánlás;
 • a pályázó evangélikus gyülekezethez tartozik, konfirmált és az egyházközségi tagság feltételének legalább 5 éve megfelel.

A pályázat tartalma:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programja, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelései.

 A pályázat mellékletei:

 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a pályázat befogadása esetén az eredeti okiratok bemutatása;
 • hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll foglalkozástól való olyan eltiltás hatálya alatt, amely nem teszi lehetővé a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését;
 • a szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez;
 • cselekvőképességi nyilatkozat.

A munkakör betöltésének időpontja: legkorábban 2024. augusztus 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, az Alberti Evangélikus Egyházközség címére (2730 Albertirsa, Pesti út 106). A borítékra kérjük ráírni: igazgatói pályázat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veczán Zoltán lelkész nyújt a 20/770-0307-es telefonszámon. A pályázók részére biztosítjuk a helyszíni megtekintést.

A pályázatok benyújtására és közzétételére vonatkozó hatályos előírásokat az MEE 2005. VIII. tv. 60. §-a, és a Púétv., valamint az annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) kormányrendelet tartalmazza.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső