Skip to main content

2024. február 7. 10:46

Missziói pályázat – 2024

A Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottsága pályázatot ír ki az evangélikus gyülekezetek missziói munkájának támogatására.

Egyházmegyei programra az azt befogadó egyházközség a saját nevében pályázhat, és emellett ők benyújthatnak pályázatot gyülekezeti célra is.
Több lelkészes gyülekezetek esetében a missziói bizottság mérlegelheti egynél több (legfeljebb 3) pályázat támogatását.
Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot.

Pályázni lehet missziói programokra vagy missziói kiadványok megjelentetésének támogatására.
Azokat a pályázatokat tudjuk támogatni, melyek hangsúlyosan evangelizációs és missziói tartalmat hordoznak.
Az ifjúsági és gyermekmunkát az Ifjúsági és Gyermekbizottság által kiírt pályázat segíti.

A benyújtott pályázatokat a fent említett bizottság delegált tagjai bírálják el.

A pályázati kiírás és a támogatottak listája az Evangélikus Életben, az Evangélikus Missziói Központ honlapján és a Fraterneten is megjelenik. Az eredményről külön értesítést nem küldünk.

Pályázati keret: 10.000.000 Ft
Megpályázható összeg: 50–200 ezer Ft
A pályázatok beérkezési határideje: 2024. április 25.
Kifizetés május hónap végén.

Pályázni csak hiánytalanul kitöltött hivatalos űrlapon lehet, csak elszámolási határidő előtt megvalósuló programra. Szabálytalanul kitöltött és határidőn túl érkezett pályázatokat nem fogadunk el.
Azok a gyülekezetek nem pályázhatnak, amelyek az előző év(ek)ben nem, vagy nem megfelelő módon, illetve késve számoltak el a pályázaton nyert támogatásról.Amennyiben a pályázó a kapott összegről nem számol el, a támogatást vissza kell fizetnie.

Az aláírt és lebélyegzett pályázatot e-mailben kérjük beküldeni, a következő címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázat elszámolási határideje: 2024. november 30.
Az elszámolás tartalma: beszámoló a megvalósult programról/kiadványról, a pályázati cél megvalósítását igazoló számviteli bizonylatok záradékolt, hitelesített másolatai, a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok.
Az elszámoláshoz űrlapot nem küldünk.
Az elszámolást az Evangélikus Missziói Központba kell elküldeni: 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 38.

Fogalommagyarázat

Záradékolás: az eredeti számviteli bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az adott pályázat megnevezését, valamint az elszámolni kívánt összeget, például: „X Ft a 2021. Missziói pályázat terhére elszámolva”.

Hitelesítés: a záradékolt eredeti számviteli bizonylatot ezt követően le kell fénymásolni, majd a másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni a következő – vagy ezzel megegyező tartalmú – hitelesítési szöveget: „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” Ezután a fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal az aláírásával, bélyegzővel és dátummal kell ellátnia.

A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat: Minden, a gazdasági események kiadásait igazoló számviteli bizonylathoz annak értékének pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatot is csatolni kell, hitelesítve.

Készpénzben történő megfizetése esetén:

  • a Kedvezményezett által kiállított kiadási pénztárbizonylat;
  • vagy ha a szervezet nem vezet kiadási pénztárbizonylatot, időszaki pénztárjelentés;
  • vagy egyszeres könyvvitel esetében naplófőkönyv, melyen szerepelnie kell a nyitó- és záró egyenlegnek.

Átutalással teljesített kiegyenlítés:

  • bank által kibocsátott bankszámlakivonat, többoldalas bankszámlakivonat azon részét kell csatolni, amely tartalmazza az intézmény számlaazonosító adatait, a kivonat sorszámát és dátumát, és minden esetben a bankszámlakivonatnak az adott tételre vonatkozó terhelési értesítő részét is csatolni kell;
  • vagy a Kedvezményezett által előállított internetes ún. számlatörténet, amennyiben az tartalmazza a nyitó- és záró egyenleget is.

A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatokat is hitelesíteni kell a fent leírt módon.

A felsorolt mellékleteket a hitelesítés miatt csak postai úton tudjuk elfogadni.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Külügyi referensi állás az MEE-nál
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső