Skip to main content

2023. szeptember 26. 17:30

„…legyetek készen mindenkor számot adni”

Egyházunk püspöki tanácsának körlevele a 2022-es népszámlálás adatairól

A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa körlevelet adott ki a 2022. évi népszámlálás ma, szeptember 26-án nyilvánosságra hozott végleges adatai kapcsán.

Magyarországi Evangélikus Egyház logója

A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa nagy figyelemmel tanulmányozta a 2022-es népszámlálás eredményeit, különös tekintettel a szociális és demográfiai helyzetre, valamint a vallási, felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatokra. Mindenekelőtt köszönjük a Központi Statisztikai Hivatal pontosan elvégzett munkáját, polgártársaink fegyelmét a válaszadásban.

Az adatok feldolgozása, értelmezése az előttünk álló időszak kiemelt feladata számunkra. Ennek alapján határozhatjuk meg egyházunk hitéleti és segítő társadalmi szerepvállalását a jövőre nézve. Az általános népességfogyás, a korfa idősödése, az iskolázottság növekedése és számos más, az eredmények alapján kirajzolódó jelenség az egész társadalom, így egyházunk számára is lehetőségeket hordoz, ugyanakkor fontos döntések meghozatalára késztet, amelynek felelősségét nem háríthatjuk el.

Közvetlenül és elsődlegesen természetesen az egyházunkat érintő vallási kérdésre adott válaszokra kell reagálnunk. Az egyházhoz tartozók, ezen belül az evangélikusok száma is tovább fogyatkozott, amit saját népmozgalmi adataink nyomán mi magunk is folyamatosan regisztráltunk.

Semmilyen mértékben nem szépíti számunkra mindezt az az összehasonlítás, hogy a nagyobb felekezetek közül az evangélikusok csökkenése volt a legkisebb mértékű, hiszen a kereszténység egészének ügye a mi ügyünk is. Ez akkor is így van, ha az egyes felekezetek helyzete, működése, pénzügyi lehetőségei jelentősen különböznek egymástól. Az okokat tehát magunkban, a saját működésünkben kell keresnünk, bűnvallással, őszinte szembenézéssel.

Erre hívjuk fel egyházunk tagjait, a gyülekezeteket, intézményeket: a részletes adatok fényében gondolkodjunk együtt teendőinkről, elsődlegesen missziós jövőnkről. A legfontosabb erőforrásunk ebben személyes hitünk a Szentlélek iránymutatásában. Biztatást ad számunkra, hogy 176 503 honfitársunk igennel válaszolt népszámlálási kampányunk kérdésére: „Én evangélikus vagyok. És te?” Köszönetet mondunk az igennel válaszolók kiállásáért az evangélikus örökség mellett. Ennek értékét az is kiemeli, hogy a népszámláláson a vallási hovatartozás kérdésére nem válaszolók aránya feltűnően magas, a 2011-es 27 százalékról 40 százalékra nőtt. A kérdés folyamatosan hangzik, így bizalommal várunk minden megszólítottat evangélikus közösségeinkben. Hasonlóan biztatás számunkra az 1%-os adófelajánlást egyházunknak szánó közel százezer honfitársunk bizalma is, amelyet szintúgy köszönünk!

A népszámlálás üzenete pedig legyen világos mindannyiunknak: a magyarországi keresztény közösségek csakis alázattal, hiteles élettel és társadalmi szolgálattal tehetik vonzóvá mások számára Jézus Krisztus ügyét.

„…legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számonkéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (1Pt 3,15b)

Budapest–Győr, 2023. szeptember 26.

Fabiny Tamás elnök-püspök
Kondor Péter püspök
Szemerei János püspök

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső