Skip to main content

2024. március 20. 9:14

Egy ásatás útja a világhírig

Bánffy Eszter régész a múlt, a jelen és a jövő kapcsolatáról

Bánffy Eszter régész, az MTA doktora, a British Academy tagja az alsónyéki, európai viszonylatban is jelentős felfedezésről tartott előadást a budavári evangélikus szabadegyetemen március 11-én. A 2006–2009 között végzett feltárások kiemelkedően fontos forrásanyagot szolgáltatnak Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa csatlakozó területeinek újkőkori kutatásához is.

besz regeszet banffyeszter

Fabiny Tamás elnök-püspök, a szabadegyetem házigazdája Mt 13,44 alapján tartott bevezető áhítatában arról beszélt, hogy Jézus példázata a szellemi, anyagi és lelki kincseket Isten akaratának megvalósulásával állítja párhuzamba. Magnus Magnusson Ásóval a Biblia nyomában című könyvére utalva az igehirdető emlékeztetett, hogy a 19. század vége óta már bibliai régészetről is beszélhetünk, amely a feltárások eredményeit ismertetve arra a kérdésre keresi a választ, hogy a bibliai események a tárgyi emlékek ismeretében milyen módon értelmezhetők. A régészet nem csupán a múltról szól, hanem a jelenről és a jövőről is: segít megérteni a jelennel kapcsolatos feszültségeket, és a jövőre vonatkozóan is támpontokat ad. A bibliai példázat ugyancsak arról beszél, hogy Isten országa, vagyis a jövő érdekében mindent meg kell mozgatni – zárta gondolatait a püspök.

Múlt, jelen és jövő tudománya

Bánffy Eszter, aki egykor éppen a budavári evangélikus templomban részesült a keresztség szentségében, Egy jelentéktelen dél-dunántúli leletmentő ásatás útja a világhírig: Alsónyék, Kr. e. 5800–4400 – Mire tanít bennünket a régészet? című előadásának bevezetéseként elmondta, hogy a szakmai szempontokon túl arról is szólni szeretne, ami megmutatja, hogy a régészeti kutatások segítenek megérteni magát az embert. Hazánkban központi kérdésnek számít, hogy kinek a tulajdonát képezi a föld kincse. Az előadó rámutatott, hogy ami a föld alatt megőrződött a múltból, az nemcsak a ma élőké, nemcsak a környéken lakóké, sőt nem is csak a miénk, magyaroké, hanem mindannyiunk közös öröksége. „Az évezredek során itt élő számtalan népcsoport feltárt emlékei sikeres vagy sikertelen megküzdési stratégiákról vallanak, útmutatásul a ma emberének. A régészet tehát nemcsak a múltról, hanem a jelenről és még inkább a jövőről is szól” – fogalmazott a régész.

Az írás folytatása a Kötőszó blogon olvasható.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.