Skip to main content

Itthon

2024. január 9-én, 78 éves korában elhunyt Krähling Dániel nyugalmazott evangélikus lelkész, a Tolna-Baranyai Egyházmegye korábbi esperese.
Presbiterképző tanfolyamot szervez a Magyarországi Evangélikus Egyház gyakorló és leendő presbitereknek – és minden érdeklődőnek – 2024 tavaszán Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban.

Isten ma is megtalálható

Kondor Péter püspök a szolgáló szeretetről
A boldogságot, belső békét kereső utat minden fiatalnak magának kell végigjárnia. De van valaki, aki ebben is az útitársuk tud lenni – mondja Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület lelki vezetője. Egyházunk ifjúságért felelős püspökét saját fiatalkorának emlékei-tanúságai mellett a tisztújításról és az az év igéjéről is kérdeztük.
Az ifjúság és az elköteleződés évét hirdette meg a 2024. esztendőre a Magyarországi Evangélikus Egyház. Az előző, a konfirmációt, illetve a konfirmandus korosztályt fókuszba állító tematikus év folytatásaként ezúttal a középiskolásokra, a tizennégy–tizennyolc éves fiatalokra és a közöttük végzett szolgálatra figyel kiemelten egyházunk. A szervezők Jézus egyik emblematikus mondását választották ...

„Add át ajándékaidat Jézusnak!”

Dr. Sárik Eszter lelkészszentelése Budavárban
Vízkereszt ünnepén zsúfolásig telt a budavári evangélikus templom, ahol a karácsonyi ünnepkör fényében került sor dr. Sárik Eszter másoddiplomás lelkészjelölt ordinációjára.

Vegyük komolyan a tisztújítást!

Interjú Prőhle Gergely országos felügyelővel
„A jelöltek mondják el, milyennek látják a rájuk bízott közösség állapotát, és milyen terveik vannak a jövőre nézve” – fogalmaz az általános tisztújítás kapcsán Prőhle Gergely. Az egyházi választások mellett a népszámlálás konklúzióiról, illetve az ifjúság és az elköteleződés tematikus évének fontosságáról kérdeztük egyházunk országos felügyelőjét.

Egy teljesebb gyerekkor reményében

Adománygyűjtés a családok átmeneti otthonaiban élő gyerekek javára
Január 7-ig még lehet csatlakozni ahhoz az adománygyűjtéshez, amellyel az átmeneti otthonokban élő gyermekek gyerekkorának teljesebbé tételéhez szeretne hozzájárulni a Magyarországi Evangélikus Egyház. A „…reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok” (Jer 29,11) bibliai mottóval meghirdetett akcióban felajánlott összeggel a gödöllői Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthonában elhelyezett gyerm...
Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-​​​​​​egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Néhány nap alatt vált életveszélyessé a Baranya vármegyében található Bikal evangélikus temploma, és vált elkerülhetetlenül szükségessé a torony bontása. A rapid gyorsasággal jelentkező állapotromlás azonnali intézkedéseket követelt – tájékoztatta az Evangélikus Információs Szolgálatot Ficzere Ilona, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Építési, Ingatlanügyi és Műemléki Osztályán...

Karácsony a rácsok mögött

Erdélyi Csaba börtönlelkész az ünnepvárásról
A börtönlelkész ahhoz járul hozzá, hogy a bűnöst elvezesse a bűnbánattól az Isten-ember kapcsolat felfedezéséig, vagyis a szabad életig – erre mutat rá Erdélyi Csaba. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet börtönlelkészével az adventi és karácsonyi időszakban végzett szolgálatról beszélgettünk.
Az ünnepi alkalomra a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának, valamint Nevelési és Oktatási Osztályának munkatársai a korábbi éveknél is nagyobb odafigyeléssel és izgalommal készültek. A rekordszámú, összesen 102 fő meghívott – támogatott diák és mentor, gyülekezeti és intézményi lelkészek, valamint szülők – körében tartott átadón 2023. december 7-én kora délután megtelt az Üllői ...

Lakbér, recept, tanácsadás

Tartós segítség egyházunktól az ukrajnai menekülteknek
Amióta az orosz offenzíva megindítása után az első ukrajnai menekültek megérkeztek a magyar–ukrán határra, a Magyarországi Evangélikus Egyház a hozzá tartozó szervezetekkel együtt folyamatosan segítséget nyújt azoknak, akiknek a háború miatt el kellett hagyniuk az otthonukat. A már befejeződött és a jelenleg is futó programokról Mészáros Attilát, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irod...

„Ne féljetek!”

Az evangélikus püspökök karácsonyi videóüzenete
Lukács evangéliumában háromszor is megjelenik az angyal az üzenettel: „Ne félj(etek)!” Előbb Zakariásnak, majd Máriának, végül a pásztoroknak tolmácsolja az örömhírt, és mondanivalóját minden esetben ezzel a felütéssel kezdi. A három vonatkozó szentírási szakasz kapcsán fogalmazzák meg karácsonyi gondolataikat a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei, Fabiny Tamás, Kondor Péter és Szemerei J...

Isteni gondviselés, emberi hűség

Kétszáznegyven éves a rábaszentandrási gyülekezet
Kétszáznegyven évvel ezelőtt, 1783 adventjén tartották első istentiszteletüket a rábaszentandrási evangélikusok Gáncs János pajtájában. Innen számítja indulását a Győr-Moson-Sopron vármegyei községben élő gyülekezet. Az évfordulóra december 17-én, vasárnap ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek, majd a Gáncs-ház falán koszorút helyeztek el.

Az egyház egy nagy család

Nyugdíjas lelkészek találkoztak
December 15-én tartották a nyugdíjas lelkészek, házastársaik és az özvegy papnék hagyományos találkozóját Budapesten, a Rózsák terén található Evangélikus Középiskolai Kollégiumban.

Több mint játék: fejlesztés

Családok átmeneti otthonának játszótérfejlesztését is támogathatjuk
Családok átmeneti otthonaiban élő gyerekek mindennapjait tehetik egy kicsit derűsebbé mindazok, akik csatlakoznak egyházunk idei karácsonyi adománygyűjtéséhez. A támogatás egyik kedvezményezettje a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat által működtetett intézmény. A támogatásból  befolyó összeget az otthon játszóterének bővítésére, korszerűsítésére fordítják majd – mondta el Laborczi Géza ...
A tavaszi óvatos tervezést követően ’23 őszén indult el kísérleti jelleggel az evangélikus oktatási intézményekben a Márta Mozgalom, melynek lényege, hogy az egyházi jellegből adódik a mások felé való odafordulás, értő segítés. A mozgalomért felelősök célja, hogy a már futó kezdeményezésekről hírt adjanak, valamint az oktatási intézményeket további tervezésre és akciókra késztessék. A még csak ...

Felújított terek, megújuló közösség Pusztavámon

Vendégségben a Vértes lábánál
A megújult, elsősorban szabadtéri gyülekezeti programokhoz alakított pusztavámi parókiaudvaron Ribárszki Ákos, a Pusztavám–Móri Evangélikus Egyházközség lelkésze vár bennünket. „Teljék meg élettel!” – fogalmazza meg a lelkész a legfőbb kívánságát a májusban átadott, korszerű közösségi tereket végigmutatva. Riportunkból kiderül, hogy mi mindent tesz ezért Ribárszki Ákos és családja, az elhivatot...

„Felejthetetlen élményt szeretnénk adniˮ

Családok átmeneti otthonaiban élő gyerekek táborozását támogathatjuk
Családok átmeneti otthonaiban élő gyerekek mindennapjait tehetik egy kicsit derűsebbé mindazok, akik csatlakoznak egyházunk idei karácsonyi adománygyűjtéséhez. A támogatás egyik kedvezményezettje a gödöllői Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona, amely 2006-ban kezdte meg működését. A kezdetben hat család elhelyezésére alkalmas intézmény mára negyven férőhelyesr...

Projektzáró rendezvényt tartottak az ÉLIM-ben

Érdek nélküli gondoskodás a nyíregyházi evangélikus szeretetotthonban
Az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon az elmúlt kilenc hónapban három új támogatott lakhatást biztosító, illetve egy fogyatékkal élők nappali ellátására kialakított ingatlannal bővült mintegy 756 millió forintból. A nagyszabású fejlesztés érintette a szeretetotthon már meglévő szolgáltatásait és épületeit is.