Skip to main content

2023. április 25. 13:49

Százéves az egyetemi szintű evangélikus lelkészképzés

Konferenciát tartottak, díszdoktorokat avattak Sopronban

Dies academicus – Százéves az egyetemi szintű evangélikus lelkészképzés címmel tartottak tudományos konferenciát április 21-én Sopronban, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium dísztermében. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem és az Evangélikus Országos Gyűjtemény által szervezett esemény ünnepélyes záróakkordjaként hárman kaptak díszdoktori címet az egyetemtől.

2023.04.21 Sopron EHE dies academicus foto Magyari Marton cimlapra

„Emléket ápolni önmagában keveset ér, mert lehet valami múzeumi tárgy, és lehet olyan is, ami használatban van. A teológia évszázados hagyománya olyan szemléletet jelent itt a líceumban, ami még az államosítás utáni időszakban is jelen volt, és hiába változtatták meg az intézmény nevét, mégis mindenki líceumnak hívta. Ez nagyon fontos, mert utal a felsőoktatási jellegre, utal arra, hogy a tanítóképzés és a teológia egyszerre volt jelen itt – mondta el köszöntőjében a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium igazgatója. – Az, hogy a líceumban tízévestől huszonéves korig tanultak diákok, olyan identitást és tradíciót jelentett, ami a mai napig jelen van az intézményben.”

Tölli Balázs felhívta a figyelmet arra is, hogy száz évvel ezelőtt nemcsak az egyház szerezte meg magának a lehetőséget, hogy az állam által elismert, hivatalos egyetemi képzéssé váljon az evangélikus teológia, hanem Sopron is gazdagodott egy egyetemi karral: 1923-ban a pécsi székhelyű Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karává vált a lelkészképző intézmény.

Ragaszkodás az örökséghez

Két püspöktársa nevében is köszöntötte az egybegyűlteket Szemerei János. A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület lelkészi vezetője beszédének elején az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) címerében látható évszámról szólva emlékeztetett arra, hogy 1557 az itteni latin iskola alapításának az éve, azé az intézményé, amelyet a soproni líceum és az EHE egyaránt elődjeként tisztel.

2023.04.21 Sopron EHE dies academicus foto Magyari Marton 24

„Nekünk, evangélikusoknak a hűséges Sopron nemcsak az 1921-es döntés, a magyar hazához való kötődés kifejezése miatt kedves – fejtette ki a püspök –, hanem az evangéliumi örökséghez való kitartó ragaszkodás miatt is. A reformáció üzenete éppen itt, Sopronban érkezett meg Magyarországra, és nagyon hamar gyökeret is vert. Az evangélikusság Sopron életének azóta is elválaszthatatlan része.”

Szemerei János felhívta a figyelmet arra is, hogy az evangélikus lelkészképzésben egy évszázaddal ezelőtt bekövetkezett szintlépés azt a fontos óhajt fejezte ki, amely korábban már a latin iskola megalapítói előtt is ott lebegett: hogy a lehető legfelkészültebb személyek a lehető legjobb színvonalon szolgálják Jézus Krisztus szent ügyét.

Több helyszínen

A tudományos konferencia első ülésén – amelyet Csepregi Zoltán, az EHE rektora elnökölt – Pozsonynak a magyarországi evangélikus lelkészképzésben betöltött szerepéről tartott előadást Eva Kowalská, a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa és Radoslav Hanus, a Comenius Egyetem Evangélikus Teológia Fakultásának adjunktusa.

2023.04.21 Sopron EHE dies academicus foto Magyari Marton 3

Karl Reinhart Trauner tábori püspöknek, a Bécsi Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultása docensének előadása abba engedett betekintést, hogy Bécsnek milyen jelentősége volt a magyarországi lelkészképzésben, az Eperjesi Egyetem rektora, Kónya Péter pedig Eperjes és a magyarországi evangélikus lelkészképzés kapcsolódási pontjaival ismertette meg a jelenlévőket.

A konferencia második ülését Lackner Pál, az Evangélikus Országos Gyűjtemény (EOGY) igazgatója vezette. Kertész Botond, az EOGY tudományos főmunkatársa Pest szerepét mutatta be a magyarországi evangélikus lelkészképzésben, Csermelyi József, az EOGY levéltárosa pedig a soproni teológiai fakultás levéltáráról tartott előadást.

Művelődés – közösségteremtés – istenkeresés

2023.04.21 Sopron EHE dies academicus foto Magyari Marton 27

Az ünnepi alkalom záróeseményeként az Evangélikus Hittudományi Egyetem három új díszdoktora vehette át oklevelét. Gadóné Kézdy Editet, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium igazgatóját Kodácsy-Simon Eszter docens, a valláspedagógia tanszék vezetője méltatta.

Mint elhangzott, Gadóné Kézdy Edit a családjában szilárd alapokat kapott hitének megéléséhez, a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz való kötődését pedig a Deák téri gyülekezet erősítette meg. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Karán diplomázott 1988-ban biológia–kémia szakos tanárként. Pályáját 1989-ben az akkor újrainduló Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban kezdte. 1997 óta dolgozik a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, 2005-ben lett az intézmény vezetője. Az iskola évek óta rendszeresen vezeti az egyházi középiskolák – a Heti Világgazdaság által felállított – rangsorát, és az összes középiskolát figyelembe véve is minden évben az élbolyban végez.

2023.04.21 Sopron EHE dies academicus foto Magyari Marton 42

Gadóné Kézdy Editnek – derült ki a laudációból – tanári és vezetői munkája során az a célja, hogy megvalósítsa az igényes művelődés, a közösségteremtés és az istenkeresés hármasságát, s ennek sikerét mind kollégáinak, mind diákjainak, mind a diákok szüleinek visszajelzései igazolják. A mai egyházi iskolai és keresztény nevelési dilemmák világában – emelte ki Kodácsy-Simon Eszter – példamutató érték az, amit hat évvel ezelőtt egy intézményvezetői látogatáson diákok fogalmaztak meg: „Az iskolában nincs kivételezés, nincs moralizálás, nincs egyháziaskodás, nincs beskatulyázás, hanem valódi szakmai és valódi egyházi értékek közös átélése van.”

Fókuszban az olvasás

2023.04.21 Sopron EHE dies academicus foto Magyari Marton 30

Kamarás István laudációját Béres Tamás rektorhelyettes mondta el. Az EHE új díszdoktora 1941-ben született, 1966-ban végzett az ELTE magyar–könyvtár szakán, 1975-ben pedig az egyetem szociológia szakán. Első munkahelye a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára volt, majd az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjában dolgozott. Már itt elkezdte azokat az empirikus szociológiai és szociálpszichológiai kutatásait, amelyek keretében elsősorban az egyes társadalmi rétegek olvasási szokásait, olvasás- és könyvtárhasználati kultúráját és általában az irodalmi ízlést vizsgálta.

Az 1970-es években az általa vezetett, nemzetközi hírnevet szerzett olvasáskutatási műhelyekben egyre többen jelentek meg az akkori politikai hatalom képviselői közül, akik megpróbálták ellesni, hogy emberek mitől válhatnak közösséggé az olvasás élménye köré telepedve.

2023.04.21 Sopron EHE dies academicus foto Magyari Marton 38

1990-től az Országos Közoktatási Intézetben dolgozott, elsősorban az embertan, az erkölcstan és a vallásismeret témakörök referense volt. Ebben az időszakban kezdődött el az a munkája, amely egészen 2010-es nyugalomba vonulásáig tartott. Ez a nyugalom azonban alkotó, tevékeny nyugalom, amelynek keretében Kamarás István az Evangélikus Hittudományi Egyetem óraadója. A vallásszociológia kérdéseit, az új vallási jelenségeket kutatja; az EHE vezetésének meghívására elsősorban a szociáletika szakirányon vállalt oktatói megbízást.

Hagyományokra építve

2023.04.21 Sopron EHE dies academicus foto Magyari Marton 31

Kónya Péter tudományos munkásságát, az evangélikus múlt feltárásában játszott szerepét Csepregi Zoltán rektor foglalta össze. Kónya Péter 1966-ban született Eperjesen evangélikus családban. Történelem–orosz szakos diplomáját 1990-ben szerezte a kassai Pavel Jozef Šafárik Egyetem eperjesi tagozatán, míg PhD-fokozatát 2000-ben Pozsonyban, a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán nyerte el.

Szakmai pályája 1990 óta összefonódott az eperjesi bölcsészkarral; az 1997-ben önállósodott Eperjesi Egyetemnek 2015 óta rektora. A modern egyetem vezetőjeként tudatosan épít a kétszázötven éven át itt működő eperjesi evangélikus kollégium hagyományaira is.

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Keleti Egyházkerületével közösen indította el 1997-ben az Acta Collegii Evangelici Prešoviensis című tudományos könyvsorozatot, amely nemcsak az egykori evangélikus kollégium múltjának kívánt emléket állítani, hanem egész Felső-Magyarország gazdag reformációs örökségét volt hivatva ápolni és megismertetni az olvasókkal.

2023.04.21 Sopron EHE dies academicus foto Magyari Marton 32

Kónya Péter magyarországi mentora elsősorban id. Fabiny Tibor, az Evangélikus Teológiai Akadémia egyháztörténész-professzora, az Evangélikus Országos Múzeum alapítója volt, így adhatott elő 1993-ban az akadémia nyári protestáns posztgraduális tanfolyamán; első könyve 1994-ben az Evangélikus Országos Múzeum kiadásában jelent meg. Azóta is folyamatosan együttműködik a budapesti evangélikus teológiával és az evangélikus gyűjteményekkel.

Az ünnepi esemény krónikájához tartozik, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem küldöttsége a konferenciát megelőző napon meglátogatta a soproni temetőben nyugvó teológiai professzorok (Budaker Oszkár, Payr Sándor, Kiss Jenő, Karner Károly, Prőhle Károly, illetve Kis János püspök) sírját, és csokrot helyezett el rajtuk. Emellett koszorút helyeztek el a teológia egykori épületén is, amelyben ma a Deák Téri Általános Iskola működik.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső