Skip to main content

2023. november 15. 11:27

Az egyik szemük sír, a másik nevet

Lelkészeket búcsúztatott és imaházat szentelt a kiskőrösi gyülekezet

Egy szívvel és egy lélekkel mozdult meg a kiskőrösi evangélikus gyülekezet annak érdekében, hogy a november 11-ei ünnepi istentiszteletre minden készen álljon a Luther téren álló templomban és a gyülekezeti központban. Az elmúlt hónapokban nyugdíjba vonult lelkészeik – Luptákné Hanvay Mária és Kecskeméti Pál – több évtizedes szolgálatáért, valamint megújult imaházukért adtak ugyanis hálát Petőfi szülővárosában. Az alkalmon Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Homoki Pál esperes mellett Arató János Lóránd igazgató lelkész szolgált.

Lelkészbúcsúztatás és imaházszentelés Kiskőrösön

Az 1Kor 3,11 és Ef 1,7–8 – Luptákné Hanvay Mária és Kecskeméti Pál lelkészi szolgálatának vezérigéi – alapján Kondor Péter püspök kiemelte: a hálaadás alapja mindig az, amit az Isten Jézus Krisztusban az emberért tett. Ez adja a lelkészi szolgálat minden motivációját. Isten az, aki kiválasztja az övéit, és aki a szolgálatra is rendel. Ő tud élővé tenni azáltal, hogy megkönyörül az emberen, és megszentel bennünket. Az ő kezében vagyunk. Csak akkor van helyén a szívünk, ha erről tanúskodunk, mert arra hív Isten, hogy így ismerjük meg őt.

Kecskeméti Pál mellett, aki már a gyermekkorát is Kiskőrösön töltötte, Luptákné Hanvay Mária is megérezhette ezen az alkalom, hogy igazi kiskőrösiként búcsúztak tőle is. Domonyi László, Kiskőrös város polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy bár a Lupták házaspár elköltözik a városból, mindig szeretettel várja vissza őket a település közössége. Kecskeméti Pál esetében megemlékezett a szőlő szeretetéről, melyre így most több ideje lesz a nyugalomba vonult lelkésznek.

Lelkészbúcsúztatás és imaházszentelés Kiskőrösön

Font Sándor, a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője, a térség országgyűlési képviselője mint egy olyan, igazán különleges lelkésznemzedék tagjait köszöntötte az ünnepelteket, akik között nem ritkaság, hogy több évtizedes szolgálatot egy helyen töltsenek. A felügyelő felidézte a számos közös projektet, melyet a rendszerváltást követő évtizedekben megvalósított a gyülekezet. Kiemelte, hogy a kiskőrösi evangélikusok és lelkészeik jól alkalmazkodtak az újfajta kihívásokhoz, jól tudták használni a kínálkozó lehetőségeket a diakónia és az oktatás terén, ahogyan a közéletben is, hiszen a város életében a gyülekezet megkerülhetetlen tényezővé vált az itt folyó áldozatos munkának köszönhetően.

Az egyházmegye nevében Homoki Pál esperes és Dudla Erzsébet egyházmegyei felügyelő szólt Kecskeméti Pál és Luptákné Hanvay Mária búcsúztatóján, kiemelve az egyházmegyei szinten is aktív, építő, ugyanakkor gyakran csendességben végzett szolgálatot.

A kiskőrösi gyülekezet nevében Szabó Istvánné Marika és Losonczi Jánosné Marika, továbbá a helyi énekkar és a Kiskőrösi Evangélikus Fúvósegyüttes is köszöntötte a két lelkészt, mely utóbbi Kecskeméti Pált alapítójaként is tiszteli. A tabdi gyülekezet szívhez szóló búcsúszavait Kissné Sinkovicz Mariann tolmácsolta. Arató János Lóránd igazgató lelkész kiemelte, hogy a külső építkezés után most a belső építkezés időszaka következik a gyülekezetben, igyekezve élettel megtölteni a város szívében elhelyezkedő gyülekezeti épületegyüttest.

Az ünnepi istentiszteleten a Harangvirág óvoda Alma csoportja énekkel és imádsággal adott hálát Istennek a búcsúzó lelkészekért és a megújult imaházért. Az épület felújítása Magyarország Kormányának 110 millió forint támogatásából, továbbá a gyülekezeti tagok közel 30 millió forint adományaiból valósulhatott meg.

Lelkészbúcsúztatás és imaházszentelés Kiskőrösön

Az istentiszteletet követően megáldották a felújított imaházat, és szeretetvendégség keretében ünnepeltek az egybegyűltek.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső