Skip to main content

2023. október 11. 11:14

Jó alapokra építenek a veszprémi Örömhírben

Letették a helyi evangélikus óvoda új épületének alapkövét

Szép számmal jelentek meg gyülekezetei tagok, szülők, pedagógusok a veszprémi Aradi vértanúk útja 2. szám alatt található telken, ahol október 10-én tették le az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda új épületének alapkövét. A telken alternatív iskola, majd az evangélikus óvoda működött egy korábbi, korszerűtlen épületben, azonban idén tavasszal érkezett az örömír, hogy új intézmény épülhet a régi helyére.

alapkőletétel a veszprémi Örömhír evangélikus óvodában

Az alapkőletétel alkalmával tartott istentiszteleten Isó Dorottya és Isó Zoltán helyi lelkészek szolgáltak a liturgiában; az ünnepi prédikációt Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke tartotta Jézusnak a kősziklára épített házról mondott példázata (Mt 7,24–27) alapján.

Az építkezés helyszínén, a kiásott gödrök és az elkezdett alapok mellett a püspök a jövő reménységéről, az alapok ígéretességéről beszélt. Kiemelte, hogy az alapok három szempontból: technológiailag, geológiailag és teológiailag is fontosak. Felidézte az evangélikus egyháztörténelemből a türelmi rendelet időszakát, amikor Hrabovszky Sámuel püspök öt év alatt hetvenhat templomot szentelt. Ebben az időben a hivatalnokok a leglehetetlenebb helyeket jelölték ki az evangélikusok számára templomépítésre: ártérre, mocsaras területre vagy épp szemétdombra. Ott és akkor nagyon bölcsnek kellett lenniük a templomépítőknek, hogy jó alapokat alakítsanak ki – emlékeztetett Szemerei János.

20231010 Veszprem ovoda alapkoletetel foto Kalocsai Richard 9

„Jézus arra szeretné ráirányítani a figyelmünket ebben az igeszakaszban, hogy nemcsak egyszerűen az épületek jó felépítése fontos feladat, hanem az életünket kell biztos alapokra helyezni” – emelte ki a püspök, hangsúlyozva: Veszprémben most minden szépen együtt áll. A Magyarországi Evangélikus Egyháznak és Magyarország kormányának együttműködéséből lehetőség nyílt a régi épület helyén egy új óvodát építeni, és a munkálatokban karöltve együtt dolgozik a város és a gyülekezet.

„Abban a reményben tesszük le ezt az alapkövet, hogy ez is emlékeztessen, tanítson bennünket – óvodáskortól kezdve szülőket, felnőtteket, szolgálattevőket, mindannyiunkat – arra, hogy van egy olyan biztos alap, bázis, melyet az Isten készített el az őt szeretőknek Jézus Krisztusban. Reméljük, hogy ennek a fontos ügynek, Jézus Krisztus ügyének a szolgálatában, valamint a nevelés szolgálatában állhat ez az óvoda. Ezért imádkozunk, és ezért fogunk dolgozni az elkövetkező időkben” – zárta prédikációját Szemerei János.

alapkőletétel a veszprémi Örömhír evangélikus óvodában

Az igehirdetés után az óvodások bájos énekes műsora következett, majd Prőhle Gergely, egyházunk országos felügyelője olvasta fel az alapító okiratot. Ebből a jelenlévők megismerhették az óvoda múltját – az evangélikus gyülekezet régóta dédelgetett álma volt egy óvoda alapítása, melyre 2011-ben nyílt lehetőség, és az intézmény a most lebontott házban működött egészen ez év június 30-ig –, valamint jelenét és jövőjét.

Az okiratot Szemerei János püspök, Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő, Polgárdi Sándor, a Veszprémi Egyházmegye esperese, Isó Dorottya és Isó Zoltán helyi lelkészek, Balla Emőke, a Veszprémi Evangélikus Egyházközség felügyelője, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula veszprémi polgármester, Ráskai Balázs építészmérnök, Rádóczy Ágnes óvodavezető, Kirschner Tamás, a kivitelező Tandart Kft. ügyvezetője és Prőhle Gergely országos felügyelő látta el aláírásával.

Az alapkő elhelyezését követően Polgárdi Sándor esperes a dolgozókért, az építőkért, az építkezés sikeres befejezéséért imádkozott, majd az óvodásokkal fennhangon mondták el az egybegyűltek a Miatyánkot.

A köszöntések sorát Mészáros Tamás kezdte. Az egyházkerületi felügyelő beszédében kiemelte, hogy bár rendkívül örülne, ha sok evangélikus óvodát építhetnénk, de ennek csak olyan helyen van létjogosultsága, ahol élő, aktív gyülekezet működik. Veszprémben pedig ez tapasztalható, ezért áldást és erőt kívánt az új épület átadásáig a veszprémi gyülekezetre, lelkészeikre, minden óvodásra és az óvodában dolgozókra.

alapkőletétel a veszprémi Örömhír evangélikus óvodában

„Erős vár a mi Istenünk!” – köszöntötte az egybegyűlteket Soltész Miklós államtitkár. A kormányzat óvodaprojektjéről szólva elmondta: kétszázhetven intézményt építenek, bővítenek vagy újítanak fel. Felhívta a figyelmet II. János Pál pápa jézusi biztatására: „Ne féljetek!” Kiemelte, hogy háláját fejezi ki a szülőknek, a pedagógusoknak, valamint egyházunknak, hogy a világban zajló folyamatok, a tapasztalható nehézségek ellenére sem félnek, és partnerek az óvodaépítési programban.

Prőhle Gergely a szülői bizalomról, a gyermekek óvodai első tapasztalásairól, az óvodapedagógusok szerepéről, az élő kövek fontosságáról beszélt. Majd ő is hangsúlyozta: valóban sarkalatos kérdés, hogy olyan helyen épüljön evangélikus óvoda, ahol az a gyülekezet támogatását bírja, valamint a város életében is fontos szerepet játszik az intézmény. Beszédét az államtitkár szavaira ráerősítve Pál apostoltól való idézettel zárta: Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) Mi más lehetne az, amit a jó óvodapedagógusok átadhatnának a gyerekeinknek: legyen bennük erő, sok szeretet és mind a külvilág kihívásai mellett, mind a belső életükben józanság.

Porga Gyula, Veszprém város polgármestere a közösen végzett munkáról, a közösség építésről, az egység megteremtéséről szólt. Beszédében megköszönte a gyülekezet és a lelkészek bátorságát, hogy mertek álmodni, álmukat meg is valósítják, és aaz új intézményt hosszú távon üzemeltetni is fogják. Végül Rádóczy Ágnes, az intézmény vezetője mondott köszönetet az érintetteknek azért, hogy jövőre új épületbe költözhetnek a gyermekekkel.

Az alkalom az ideiglenes óvodaépületben szeretetvendégséggel zárult.

keszult magyarorszag korm tamogatasaval 2020

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső