Skip to main content

2023. november 9. 9:22

Új fejezet kezdődik

Beiktatták a soproni gyülekezet új német lelkészét

A soproni evangélikus közösség német ajkú lelkészeként Jessica Rebekka Pöhlmann vette át a tíz éven át – ez év nyaráig – itt szolgáló Holger Manke helyét. Az új pásztor ünnepélyes szolgálatba állítására november 5-én került sor Raphael Quandt bajorországi egyháztanácsosnak és Ihász Beatrixnek, a Soproni Egyházmegye esperesének a szolgálatával.

Beiktatták a soproni gyülekezet új német lelkészét

A kétnyelvű istentisztelet liturgiájában közreműködött dr. Tóth Károly igazgató lelkész és Pelikán András lelkész, a gyülekezet fiataljai pedig énekkel köszöntötték a lelkésznőt. Igehirdetésében Ef 6,10–20 alapján Ihász Beatrix esperes Isten fegyverzetének felöltéséről és az Isten erejében való megerősödésről beszélt, és azt is új kollégája szívére helyezte, hogy szánjon időt a feltöltődésre.

Jessica Rebekka Pöhlmann a soproni evangélikus közösség új német ajkú lelkésze

Az új lelkészt Raphael Quandt iktatta be tisztségébe. Az egyháztanácsos a saját külföldi szolgálati tapasztalatai alapján gyakorlati tanácsokat is adott szolgatársának a megértés és a kölcsönös bizalom keresésének fontosságáról. Majd négy, úgynevezett „asszisztens” – azaz a lelkésznőhöz közel álló, segítő szerepet vállaló személy – kért igei áldást Rebekka Pöhlmann életére, köztük édesanyja, Elisabeth Pöhlmann, valamint dr. Farsangné Bérci Márta, a soproni egyházközség német gondnoka.

A frissen beiktatott lelkész 1Jn 2,12–14 alapján tartott prédikációjában kiemelte: az Istentől kapott bűnbocsánat erőt ad, és motivál az akadályok leküzdésében, hogy egyénileg és közösségben is teljesíthessük küldetésünket, az ige továbbadását.

Jessica Rebekka Pöhlmann evangélikus lelkész

Az úrvacsorás istentisztelet után szeretetvendégséget tartottak a gyülekezeti teremben. Itt elsőként Raphael Quandt köszöntötte a lelkésznőt, aki első parókus lelkészi szolgálatát kezdi meg Sopronban, ezért ez alkalomból vehette át az egyháztanácsostól az élethosszig tartó szolgálatról szóló oklevelet is. Jókívánságait fejezte ki továbbá Renate Schreiber, a Sopronnal testvér-gyülekezeti kapcsolatban álló németországi Bad Wimpfen város egyházközségi tanácsának elnöke és Ihász Beatrix esperes, a helyi közösség nevében pedig Stinner Dávid felügyelő és dr. Tóth Károly igazgató lelkész szólt.

Jessica Rebekka Pöhlmann 1987-ben született; a Bayreuthhoz közeli Döhlauból (Bajorország) származik. Az érettségije után, a 2008–2009-es tanévben önkéntes diakóniai évét (Freiwilliges Soziales Jahr) Magyarországon, a református egyház hajléktalanmissziói szolgálatánál teljesítette. Később németországi teológiai tanulmányait is megszakította egy-egy Magyarországon, majd Izraelben töltött ösztöndíjas tartózkodás kedvéért. 2010–2011-ben az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója volt Budapesten. Ebben az időszakban került sor élete első szuplikációs igehirdetésére – éppen a soproni templom szószékén. 2016-tól két és fél éven át a Regensburg melletti Hemau-Nittendorfban végezte az ordinációt megelőző gyülekezeti gyakorlatát (vikariátus).

2018-ban avatták lelkésszé, majd további egy gyakorlati évet vállalt New Yorkban, a Lutheránus Világszövetségnek az Egyesült Nemzetek Szervezeténél működő irodájában. Hazájába visszatérve négy éven át a ludwigsstadti gyülekezet megbízott lelkésze volt, majd elfogadta a Bajorországi Evangélikus Egyház részéről a soproni gyülekezetbe szóló kiküldést.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső