Skip to main content

2023. augusztus 2. 17:03

Hivatal is, lelki közösség is

Püspöki titkárok és irodavezetők ökumenikus találkozója

Második alkalommal rendezték meg a püspöki titkárok és irodavezetők ökumenikus találkozóját. A Hegy elnevezésű program résztvevőit ez évben július utolsó és augusztus első napján a Magyarországi Evangélikus Egyház a Luther Otthon – Evangélikus Diákotthon budapesti, lágymányosi épületében látta vendégül. A szakmai tapasztalatcserére és kötetlen, testvéri beszélgetésre is lehetőséget adó eseményen a hivatásgondozásról, az egyház és a nyilvánosság kapcsolatáról hallhattak a hazai történelmi egyházakban szolgáló munkatársak.

Püspöki titkárok és irodavezetők ökumenikus találkozója

A találkozó ünnepélyes megnyitóján a szervezők nevében Heinczinger Orsolya és Nagy Ádám, az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalának irodavezetője, illetve püspöki titkára, Kardos Ábel, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki tanácsosa, valamint Varga Norbert, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye irodaigazgatója köszöntötte az ország számos pontjáról érkezett résztvevőket. A KaleidoszPók Társulat zenészei a konfirmáció és az elköteleződés tematikus évéhez kapcsolódó összeállításukban Petőfi Sándor frissen megzenésített verseit szólaltatták meg.

Az első nap délelőttjén Johann Gyula evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Diakóniai Képzési Központjának vezetője Hivatás és határok címmel az egyházi szolgálat kihívásairól szólt. Kiemelte, hogy kiégésről csak egy emocionális terheléssel járó folyamat utolsó elemeként beszélhetünk – a folyamat minden pontján fennáll a segítő intervenció lehetősége, és számos könnyen elérhető védőfaktor segítheti a kiégés megelőzését. Az előadásban felvetett témákat csoportos beszélgetésben, személyes tapasztalataik megosztásával dolgozhatták fel a résztvevők.

Hivatal is, lelki közösség is

A találkozó a Magyarországi Evangélikus Egyház Üllői úti központjában folytatódott. Lackner Pál, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója és Balogh Kriszta, az Evangélikus Országos Könyvtár vezetője a székház muzeális értékeit mutatta be. A püspöki titkárok és irodavezetők megtekinthették az Esterházy Péter és Gitta könyveiből kialakított, 2022-ben megnyílt különgyűjteményt, valamint a Podmaniczky–Degenfeld-könyvtárat, ahol az időszakos kamarakiállítás időszakos kamarakiállítás révén betekinthettek a hazánkban száz évvel ezelőtt indult egyetemi szintű evangélikus lelkészképzés történetébe is. Az országos irodában tett látogatást az épület kápolnájában Gáncs Péter áhítata zárta; a nyugalmazott elnök-püspök Nikodémusnak az oltárképen is megidézett története (Jn 3,7) alapján a „felülről születés” új perspektívákat nyitó kegyelméről beszélt.

A következő nap reggelén a három felekezet egyetemi lelkészének szolgálatával tartott ökumenikus áhítaton lehettek közösségben a püspöki hivatalok munkatársai a Magyar szentek templomában. Héray András római katolikus egyetemi lelkész Mt 13,36–43 alapján hangsúlyozta: Krisztus barátaiként kell, hogy fülünk legyen a hallásra, hogy átragyoghassuk a keresztség kegyelmét. Csermely Péter evangélikus egyetemi lelkész 2Móz 33–34 versei alapján arról beszélt, hogy bár az Istennel való találkozás élményéből nehéz visszatérni a hétköznapokba, de a mediátor szerepében hirdetni kell a kegyelmet, amelyet Isten azokért ad, akikért szolgáit szolgálatra hívta. Németh Balázs református egyetemi lelkész Róm 8,1–4 alapján azzal biztatta a jelenlévőket, hogy Krisztus feltámadása és bennünk végzett munkája nyomán az élet törvénye felülírja a halál örök törvényszerűségét is.

Püspöki titkárok és irodavezetők ökumenikus találkozója

A délelőtt folytatásaként a szervezők az egyház és a nyilvánosság témájában hívták közös gondolkodásra a munkatársakat. Pódiumbeszélgetés keretében Kézdi Beáta, az Evangélikus Információs Szolgálat és az Evangélikus Élet magazin főszerkesztője, Kuzmányi István, a Magyar Kurír főszerkesztője, valamint Somorjai Balázs, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Kommunikációs Osztályának igazgatója osztotta meg tapasztalatait az egybegyűltekkel. A Szlaukó-Bobál Orsolya evangélikus lelkész vezette beszélgetésben kirajzolódott, hogy a széles nyilvánosságot megszólítani igyekvő médiafelületek másodlagos missziói felületként arra is szolgálhatnak, hogy érthető választ adjanak korunk kérdéseire, de tisztán kell látni, hogy ennek hol vannak a határai. A számos érdekfeszítő kérdést megtárgyaló beszélgetés világossá tette: az egyházi média jövőjét most lehet és most kell – tehetséges, elkötelezett keresztény fiatalok megszólításával – koncepcionálisan megalapozni.

A szervezők az egyház és a nyilvánosság témájában hívták közös gondolkodásra a munkatársakat

Az egyre vallástalanabbá váló világban az egyház feladata az, hogy világossá tegye: az individuumot csak a közösség kárára lehet építeni, vagyis az egyház nem tehet mást, mint hogy boldogan vállalja az evangélium szolgálatát, és minden találkozásban pásztori szeretettel vigasztal – mondta el a kétnapos tanácskozás ünnepélyes záróalkalmán elhangzott köszöntésében D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus elnök-püspök.

Mohos Gábor, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke a második vatikáni zsinat egyházról szóló rendelkezésére utalva hangsúlyozta, hogy az egyház egyszerre intézményi, illetve karizmatikus közösség, így miközben örömmel végzi a szolgálatát, a püspöki hivatalok munkájában is keresnie kell a lelkiség erősítésének lehetőségeit.

Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke kiemelte, hogy a püspöki titkár a püspök szolgatársa, aki bizalmi kapcsolatban, lelki közösségben végzi szolgálatát a világ és az egyház határán, így az a nélkülözhetetlen segítség, amelyet nyújt, missziói jelentőséggel bír.

Az ünnepélyes záróalkalom igényes zenei szolgálatát a Schütz kórus látta el Hacknauer Bettina vezetésével. A felekezetközi kapcsolatépítésre is lehetőséget adó kétnapos konferencia a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában közös díszebéddel és testvéri beszélgetésekkel zárult.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső