Skip to main content

2024. január 8. 14:12

„Add át ajándékaidat Jézusnak!”

Dr. Sárik Eszter lelkészszentelése Budavárban

Vízkereszt ünnepén zsúfolásig telt a budavári evangélikus templom, ahol a karácsonyi ünnepkör fényében került sor dr. Sárik Eszter másoddiplomás lelkészjelölt ordinációjára.

2024.01.06 Sarik Eszter ordinacioja foto Kezdi Beata 2

Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke Lk 12,6–7 alapján tartott igehirdetésében a legkisebbeket is számontartó Istenről szólt. „Nagy hajszálnyilvántartó hírében áll” – idézte Visky András Kitelepítés című regényét, majd párhuzamot vont a napkeleti bölcsek története és a lelkészjelölt életútja között. A bölcsek a királyi Gyermek előtt hódolva adták át drága ajándékaikat. „Te is Jézust akartad látni. Milyen ajándékot tudsz elővenni a ládából?” – tette fel a kérdést a püspök, majd meg is válaszolta: „A bizodalmas hit (fidutia), a bölcs belátás (sapientia) és a szeretet (caritas) ajándékát.”

Sárik Eszter bűnüldözés-tudományi munkáiból idézve megállapította, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyháznak szüksége van olyan lelkészekre, akik egyszerre képviselik a bízó hitet és a tudományos jártasságot, ezáltal aktívan részt vesznek környezetük és a társadalom formálásában, elkerülve a mindenkori bölcseket instrumentalizálni kívánó Heródesek kísértését. Feladatuk, hogy a 2024. év igéje által is kiemelt szeretet és együttérzés (compassio) jegyében hirdessék a kegyelem igéjét a bűn rabságában élőknek, a háborúk és a kitaszítottság áldozatainak: mert „ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem” (Róm 5,20). „Nyisd meg kincsesládádat, és add át Krisztusnak és Krisztus egyházának gazdag ajándékaidat” – zárta szavait az egyházkerület lelkészi vezetője.

„Add át ajándékaidat Jézusnak!” – Dr. Sárik Eszter lelkészszentelése

A szentelés szolgálatát végző püspök mellett a küldő budavári gyülekezet részéről Bence Imre parókus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében pedig Pángyánszky Ágnes tanszékvezető egyetemi docens vett részt a liturgia szolgálatában. Az úrvacsorai liturgiában Péter Zoltán budavári igazgató lelkész, valamint a kelenföldi befogadó gyülekezet lelkészei szolgáltak együtt frissen ordinált társukkal.

A népes ünneplő gyülekezetben a családi, baráti kör és a teológustársak mellett a két gyülekezet tagjai, valamint harmincfős lelkészi kar erősítette az útjára induló lelkészt. A köszöntések sorában Pángyánszky Ágnes az egyetemi, Bencéné Szabó Márta a budavári, Blázy Árpád a kelenföldi közösség áldáskívánását tolmácsolta. Fabiny Tamás püspök zárásként két elnöktársával, Fábri György egyházkerületi és Prőhle Gergely országos felügyelővel közösen köszöntötte az egyház családias közösségében Sárik Esztert.

Sárik Eszter a budapest–kelenföldi gyülekezetben folytatja 2023 augusztus közepén félállású megbízással megkezdett szolgálatát.

Dr. Sárik Eszter 1994-ben érettségizett az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. 1999-ben végzett Pécsett a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 2003-ban jogi szakvizsgát tett. 1999. szeptember 1-jén kezdett dolgozni az Országos Kriminológiai Intézetben, azóta is kriminológus. Kutatásai kezdettől fogva a gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés, illetve a bűnmegelőzés kérdéseire koncentráltak. 2010-ben kezdett a vallásosság és értékrend kérdéskörével foglalkozni. 2016-ban média-szaktanácsadói képesítést szerzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2018-ban védte meg PhD-dolgozatát Vallásosság, értékrend, ifjúság – a kriminológia kontextusában címmel. 2019-ben kezdte meg tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a másoddiplomás lelkészképzés keretében. 2022 második félévében Erasmus-ösztöndíjjal három hónapot töltött Németországban: részben Neuendettelsauban, az Augustana Hochschulén, részben pedig börtönlelkészek mellett volt gyakorlaton Münchenben. 2023 januárjában vette át teológusdiplomáját. Angolból és németből középfokú nyelvvizsgája van. Férjével, dr. Vass Péterrel húsz éve élnek házasságban, két gyermekük van, a tizenkilenc éves Miklós és a tizenhét éves Zsigmond.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső