Skip to main content

2023. szeptember 13. 15:06

A jó pásztor oltalmában

Beiktatták Pfeifer Ottót, a kiskőrösi gyülekezet új parókus lelkészét

Ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a hívek szeptember 9-én a kiskőrösi evangélikus templomban. Homoki Pál, a Bács-Kiskun Egyházmegye esperese beiktatta Pfeifer Ottót, a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség újonnan megválasztott parókus lelkészét.

Pfeifer Otto lelkésziktatása Kiskőrösön

Kecskeméti Pál, a gyülekezet korábbi parókus lelkésze augusztus 18-án vonult nyugdíjba, helyére Pfeifer Ottót választotta meg a gyülekezet közgyűlése június 11-én.

Homoki Pál esperes az iktatási istentiszteleten elhangzott igehirdetésének alapigéjéül a 104. zsoltár 30. versét választotta: „Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét.” Prédikációjának bevezetéseként kiemelte: azzal, hogy Pfeifer Ottó és családja Kiskőrösre költöztek, újra gyerekzsivajjal telt meg a parókia udvara. „Ez a közös célunk, hogy élet legyen, hogy élet támadjon – fogalmazott Homoki Pál. – Ahol megérkezik az Isten Lelke, ott új alkalmak, új kezdeményezések, új hang, új lendület, új kiáradás indul el. Megújul a gyülekezet. És mi mindannyian ezt szeretnénk.”

A lelkészi meghívólevél átadása, a megerősítő igei áldások és a Confirma elhangzását követően a gyülekezet énekkara Csorba István Lelkészköszöntő című kánonjával üdvözölte az új lelkészt: „Sok erőt, áldást kívánunk tenéked, kedves pásztorunk! Őrizd a rád bízott nyájat, légyen áldott a szolgálat, amire elhívott Isten. Számodra mindenkor: ámen!”

Pfeifer Otto lelkésziktatása Kiskőrösön

Pfeifer Ottó a szószékfoglaló igehirdetésében Jézus „én vagyok” mondásai közül az egyik legismertebbet idézte: „Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem…” (Jn 10,14) „Adja Isten mindnyájunk számára – emelte ki –, hogy a legfőbb Pásztornak a hangját mindig meghalljuk. Hagyjuk, hogy tereljen. Hagyjuk azt, hogy ő legyen a legfőbb minden egyes nap az életünkben.”

Az istentisztelet utáni ünnepi közgyűlést Soltiné Samu Zsuzsanna felügyelő vezette. Egyházi részről Homoki Pál esperes, Tóth Tibor plébános, Pénzes Péter református lelkipásztor és Győri Gábor baptista lelkipásztor, Kiskőrös város nevében pedig Domonyi László polgármester köszöntötte Pfeifer Ottót. A gyülekezet jókívánságait Losonczi Jánosné presbiter tolmácsolta, Arató Lóránd igazgató lelkész pedig az új parókus lelkész feleségét, Krisztinát köszöntötte.

Az ünnepi alkalmat szeretetvendégség követte a gyülekezeti imaházban, amelyen kötetlen beszélgetések adtak lehetőséget az új lelkész és a hívek ismerkedéséhez.

Pfeifer Ottó 1986. december 11-én született Pécsett. Gyermekkorát Bonyhádon töltötte. Tanulmányait is itt kezdte, majd a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégiumban érettségizett. Közvetlenül ezután felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Teológushallgatóként több olyan feladatot is ellátott, amelyek segítették készülését a lelkészi szolgálatra. Több éven keresztül egyházfiszolgálatot végzett, a hallgatói önkormányzat munkájába is bekapcsolódott. Egy évet külföldi ösztöndíjasként Németországban, Neuendettelsauban töltött. 2015-ben szentelték lelkésszé Bonyhádon. Szolgálatát Somogy vármegyében, az Iharosberény–Vései Társult Evangélikus Egyházközségben kezdte. Az egyetemi évek alatt ismerkedett meg feleségével, Pfeifer-Dömők Krisztinával, akivel 2015-ben kötött házasságot. Gyermekeik Bendegúz, Róza és Eliza.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső